Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

27-03-2017

Wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej w Berlinie

Ilustracja do informacji: Wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej w Berlinie
Młodzieżowa Rada Miejska z Międzyrzecza wraz z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem uczestniczyli w wizycie studyjnej ze swoimi odpowiednikami w naszym mieście partnerskim Wilmersdorf-Charlottenburg (dzielnicy Berlina). Nawiązana współpraca będzie kontynuowana podczas wspólnego posiedzenia Młodzieżowych Rad w Międzyrzeczu już w czerwcu. Na koniec intensywnego dnia przywitano nas na sali plenarnej podczas oficjalnej sesji Radnych w Berlinie. Brawo Młodzieżowi Radni za otwartość i odwagę!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27-03-2017

OPS wypożyczy rower dla osoby niepełnosprawnej

Ilustracja do informacji: OPS wypożyczy rower dla osoby niepełnosprawnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia osobie niepełnosprawnej nowego, trzykołowego roweru. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do tut. Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 13 B z dowodem osobistym i orzeczeniem o niepełnosprawności w godzinach od 8.00 do 14.00. Dysponujemy tylko 1 rowerem, więc otrzyma go pierwsza osoba, która zgłosi się z odpowiednimi dokumentami.
 
                                                                                                                           Kierownik OPS w Międzyrzeczu
 
 
23-03-2017

UWAGA!!Akcja wydawania jabłek

Ilustracja do informacji: UWAGA!!Akcja wydawania jabłek
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 28 marca 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.
Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
Szczegółowe informacje - wytyczne odnośnie prowadzenia dokumentacji i zasad wydawania jabłek i innych owoców pozyskanych w ramach programu EMBARGO obowiązujące w OPS w Międzyrzeczu znajdują się na stronie http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/n,wydawanie-jablek. Można się z nimi także zapoznać w siedzibie OPS w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B (sekretariat pokój nr 005 na parterze).
23-03-2017

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje

Ilustracja do informacji: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje
 
23-03-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje wykaz lekarzy weterynarii

Ilustracja do informacji: Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje wykaz lekarzy weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje:
 • wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym pobierania prób do badań monitoringowych od zwierząt gospodarskich, prowadzenia obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny, wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt gospodarskich przemieszczanych do uboju za pośrednictwem firm skupujących lub do innych gospodarstw w obrocie krajowym;
 • wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz mięsa zwierząt łownych przeznaczonego na potrzeby własne posiadaczy,
na 2017 rok.
 
22-03-2017

Grupa Bezdroża z wizytą u Upłaza

Ilustracja do informacji: Grupa Bezdroża z wizytą u Upłaza
Grupa miłośników historii zrzeszona w SKKT Bezdroża, działającym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu, 18 marca pojechała do Gliwic na żywą lekcję historii z ostatnim cichociemnym, kapitanem Aleksandrem Tarnawskim, pseudonim Upłaz.
Pomysłodawcą był pan Robert Piela. Już podczas podróży obejrzeliśmy film na temat działalności cichociemnych. Po sześciu godzinach dotarliśmy do siedziby Hufca Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego, gdzie miało się odbyć spotkanie.
Aleksander Tarnawski przybył na rozmowę z miską jeszcze ciepłych rogalików, wypiek jego żony. Mimo swoich 96 lat okazał się człowiekiem młodym duchem, pogodnym i niezwykle skromnym. Chętnie odpowiadał na nasze pytania dotyczące jego młodości, przeżyć w czasie drugiej wojny światowej, działalności konspiracyjnej. Nie zabrakło też opowieści o jego ostatnim skoku na spadochronie sprzed dwóch lat. Na koniec pan Aleksander rozdawał swoje autografy na książce Emila Marata i Michała Wójcika Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz”.
My w podziękowaniu wręczyliśmy dwutomowy album o naszym mieście, opracowany przez Ryszarda Patorskiego i Marcelego Tureczka.
Po oficjalnym spotkaniu cała grupa została zaproszona przez żonę pana A. Tarnawskiego, panią Elżbietę, na poczęstunek do ich mieszkania. I tutaj dalszy ciąg pytań o przeszłość naszego Bohatera. Mogliśmy także zobaczyć pamiątkowe statuetki i list gratulacyjny od Dowództwa Gromu. W zbiorach pana Aleksandra znajduje się także flaga amerykańska, która wisiała w tym roku na Kongresie Stanów Zjednoczonych w dniu jego urodzin.
Taka lekcja historii na długo zostanie w pamięci jej uczestników.
„Wyjazd był ciekawym przeżyciem dla wszystkich. Jesteśmy ostatnim pokoleniem mogącym poznawać historię II wojny światowej z opowieści uczestników.”
„Poznaliśmy historię z pierwszej ręki.”
„Wzruszyła mnie opowieść „Upłaza”, a jego żona ujęła mnie swoją gościnnością. Pysznie gotuje.”
„Jestem zachwycona spotkaniem z Aleksandrem Tarnawskim. Zawsze myślałam, że osoby w tak podeszłym wieku tylko leżą w łóżku. A tu mogłam wysłuchać interesujących opowieści sprzed osiemdziesięciu lat. I jego przesympatyczna żona, która ugościła nas.”
„Dowiedziałem się, skąd się wziął pseudonim Upłaz. Pan Aleksander opowiadał o swoich przeżyciach w czasie II wojny światowej. Opowiadał o szkoleniu w Szkocji i naszej zburzonej stolicy w 1945 roku.”
„Poznanie pana Aleksandra Tarnawskiego to był dla mnie zaszczyt. Cieszę się, że pojechałem.”
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować spotkanie z panem A. Tarnawskim:
 • panu Robertowi Pieli, pomysłodawcy niecodziennej lekcji,
 • panu Remigiuszowi Lorenzowi Burmistrzowi Międzyrzecza, za wsparcie finansowe wyjazdu,
 • oraz wszystkim darczyńcom, którzy wspierają działalność SKKT Bezdroża 1% podatku.
                                                                                                                              Małgorzata Dziedzic
                                                                                                                        opiekunka SKKT Bezdroża

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Grupa Bezdroża z wizytą u Upłaza

22-03-2017

XXXII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: XXXII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
28 marca 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Międzyrzecz za 2016 rok.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Międzyrzecz za 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Seniora.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pszczew.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przytoczna.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania dotacji gminnej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w latach 2015 – 2016.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                 Maria Kijak
21-03-2017

Za nami łódzkie targi turystyczne Na Styku Kultur

Ilustracja do informacji: Za nami łódzkie targi turystyczne Na Styku Kultur
Jak co roku przed sezonem letnim, gmina Międzyrzecz uczestniczyła w targach turystycznych. Tym razem udaliśmy się do Łodzi. Kolejne już takie targi pn. Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR odbyły się w weekend 17-19 marca. Międzyrzecz promował swoje największe walory turystyczne Międzyrzecki Rejon Umocniony, zamek wraz z muzeum, a także liczne jeziora, lasy i agroturystyki, w których można wypocząć z dala od zgiełku i dużych miast.
Nowością tegorocznych targów były gry, w których mógł wziąć udział każdy, kto odwiedził targi. Międzyrzecz był partnerem dwóch gier, a każdy, kto odgadł hasło i uzyskał wszystkie pieczątki został obdarowany drobnymi upominkami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Za nami łódzkie targi turystyczne Na Styku Kultur

15-03-2017

Zapraszamy dzieci i rodziców na Dzień Sportu i Rodziny do Gimnazjum nr 1

Ilustracja do informacji: Zapraszamy dzieci i rodziców na Dzień Sportu i Rodziny do Gimnazjum nr 1
Serdecznie zapraszamy uczniów zerówek oraz uczniów klas trzecich wraz z rodzicami na Dzień Sportu i Rodziny , który odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu dnia  24 marca br. od godz. 16.00. W programie kreatywne gry i integracyjne zabawy, możliwość zwiedzania szkoły, zapoznania się z jej nowym, edukacyjnym i sportowym profilem, wspólne działania z  kadrą  pedagogiczną, wiele niespodzianek, zdrowe przekąski, słodkie co nieco  i wiele innych atrakcji. Bardzo liczymy na Państwa i Dzieci obecność …
                                            Dyrektor i Grono Pedagogiczne                                                                                                                                                                                              Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu
 
15-03-2017

Zmiana nazw ulic - ANKIETA

1 2 3 4 5 6 ... 56