Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

03-04-2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje w sprawie wytycznych odnośnie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 
03-04-2017

Informacja Ministra Środowiska

Ilustracja do informacji: Informacja Ministra Środowiska
Informacja Ministra Środowiska w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 
03-04-2017

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXIII sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji XXXIII sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
3 kwietnia 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. porządek obrad.
 1. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 2. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                 Maria Kijak
29-03-2017

Dzień Sołtysa w ratuszu

Ilustracja do informacji: Dzień Sołtysa w ratuszu
XXXII sesja Rady Miejskiej była okazją do złożenia serdecznych życzeń wszystkim sołtysom z okazji ich święta, które obchodziliśmy 11 marca. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej życzył zadowolenia z wykonywanych obowiązków, a także podziękował za współpracę i liczne inicjatywy. Podkreślił, że pełnienie roli gospodarza wsi jest ogromnym wyzwaniem, a sołtys to wyjątkowa funkcja publiczna. Każdy sołtys obdarowany został upominkiem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28-03-2017

Inspekcja Weterynaryjna informuje

Ilustracja do informacji: Inspekcja Weterynaryjna informuje
Kury nioski oraz brojlery utrzymywane w wolnowybiegowym systemie chowu mogą być wypuszczane na zewnątrz w wolierach lub miejscach zadaszonych z ogrodzeniem.
 
27-03-2017

Wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej w Berlinie

Ilustracja do informacji: Wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej w Berlinie
Młodzieżowa Rada Miejska z Międzyrzecza wraz z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem uczestniczyli w wizycie studyjnej ze swoimi odpowiednikami w naszym mieście partnerskim Wilmersdorf-Charlottenburg (dzielnicy Berlina). Nawiązana współpraca będzie kontynuowana podczas wspólnego posiedzenia Młodzieżowych Rad w Międzyrzeczu już w czerwcu. Na koniec intensywnego dnia przywitano nas na sali plenarnej podczas oficjalnej sesji Radnych w Berlinie. Brawo Młodzieżowi Radni za otwartość i odwagę!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27-03-2017

OPS wypożyczy rower dla osoby niepełnosprawnej

Ilustracja do informacji: OPS wypożyczy rower dla osoby niepełnosprawnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia osobie niepełnosprawnej nowego, trzykołowego roweru. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do tut. Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 13 B z dowodem osobistym i orzeczeniem o niepełnosprawności w godzinach od 8.00 do 14.00. Dysponujemy tylko 1 rowerem, więc otrzyma go pierwsza osoba, która zgłosi się z odpowiednimi dokumentami.
 
                                                                                                                           Kierownik OPS w Międzyrzeczu
 
 
23-03-2017

UWAGA!!Akcja wydawania jabłek

Ilustracja do informacji: UWAGA!!Akcja wydawania jabłek
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 28 marca 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.
Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
Szczegółowe informacje - wytyczne odnośnie prowadzenia dokumentacji i zasad wydawania jabłek i innych owoców pozyskanych w ramach programu EMBARGO obowiązujące w OPS w Międzyrzeczu znajdują się na stronie http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/n,wydawanie-jablek. Można się z nimi także zapoznać w siedzibie OPS w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B (sekretariat pokój nr 005 na parterze).
23-03-2017

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje

Ilustracja do informacji: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje
 
23-03-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje wykaz lekarzy weterynarii

Ilustracja do informacji: Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje wykaz lekarzy weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje:
 • wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym pobierania prób do badań monitoringowych od zwierząt gospodarskich, prowadzenia obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny, wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt gospodarskich przemieszczanych do uboju za pośrednictwem firm skupujących lub do innych gospodarstw w obrocie krajowym;
 • wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz mięsa zwierząt łownych przeznaczonego na potrzeby własne posiadaczy,
na 2017 rok.
 
1 2 3 4 5 6 ... 58