Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

15-02-2017

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku

Ilustracja do informacji: Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć się jak można się przed tym ochronić, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl.
Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.
 
13-02-2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych

Ilustracja do informacji: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
10-02-2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Ilustracja do informacji: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
10-02-2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
09-02-2017

Zawiadomienie o wznowieniu XXX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o wznowieniu XXX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 1100 wznawiam XXX sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (rozpoczętą 25 stycznia 2017 r.) w następujących punktach porządku obrad:
•          Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej;
•          Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Międzyrzeczu;
•          Zamknięcie obrad.                                                                           
 
Sesja odbędzie się  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
                     
 
                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                 w Międzyrzeczu
                                                                                                                                    Maria Kijak
08-02-2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
 
07-02-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

07-02-2017

Oferta pracy

Ilustracja do informacji: Oferta pracy
06-02-2017

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.
        Na podstawie art.32 ust.1 i 3 oraz 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r, poz. 1534) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009r.Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r., poz. 68) informuję, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu międzyrzeckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 20 lutego do 10 marca 2017 roku, przy ul. Rokitniańskiej 1, 66-300 Międzyrzecz (Komenda Powiatowa  Straży Pożarnej).
                                
                                 
 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają
    mężczyźni urodzeni w 1998roku oraz mężczyźni urodzeni w latach
    1993-1997, którzy dotąd nie stawili się na kwalifikację
    wojskową.
 
 2. Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1993-1998,
    które kończą lub ukończyły średnie, wyższe szkoły medyczne,
    weterynaryjne i kierunkach psychologicznych.
 
 3. Wyjaśnienia o kwalifikacji wojskowej.
 
 
    Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym badań specjalistycznych przeprowadzanych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografie o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.
 
     Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się  w określonym terminie i zawiadomi o tym burmistrza, do dnia w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz  przedstawi dokument potwierdzający przyczyny  niestawienia się.
 
     Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożoną grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust.10 ustawy  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej- Dz. U. z 2016r. poz. 1534).
 
     Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarska lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawione zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).
 
03-02-2017

Zapraszamy do kina w lutym

1 2 3 4 5 6 ... 55