Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

14-06-2017

Początek sezonu stypendialnego

Ilustracja do informacji: Początek sezonu stypendialnego
Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl.
Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.
W ciągu kilku lat serwis był intensywnie rozwijany i obecnie jest jedynym tak bogatym internetowym źródłem wiedzy o tej tematyce. Bazy www.mojestypendium.pl zawierają ponad 8300 stale aktualizowanych informacji dotyczących szerokiej gamy form wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy, oraz szkoły wyższe.
Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność zaprezentować dwa spoty promujące możliwości rozwoju. Co może być wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj się: www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc! Przepis na sukces jest prosty: www.youtube.com/watch?v=POQ63Jjny-k.
W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci tutorial „Jak znaleźć stypendium?”: www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw.
Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 
***
Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem zaowocowały powstaniem wielu innych działań. Najważniejszym naszym celem jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.
 
Kontakt:
Fundacja Dobra Sieć
ul. Marszałkowska 20/22 lok 41
00-590 Warszawa
tel. +48 22 825 70 22
13-06-2017

Gminny Dzień Dziecka - film

Ilustracja do informacji: Gminny Dzień Dziecka - film

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: Dzień Dziecka 2017 (1)

13-06-2017

Przedłużona rekrutacja na misję gospodarczą do Kazachstanu

Ilustracja do informacji: Przedłużona rekrutacja na misję gospodarczą do Kazachstanu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 organizuje misję firm do Kazachstanu połączoną z udziałem w Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild i Aqua Term, która odbędzie się w I połowie września 2017 r.
 
Termin misji: 6 dni pomiędzy 2 a 9 września 2017 r.
 
Ramowy program zawiera m.in.:
 • udział w Astana EXPO 2017 w Astanie (Dzień Polski, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze),
 • udział w targach Kazbuild i AquaTerm w Ałmaty,
 • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, WPHI Ambasady RP, Izbą Przemysłowo- Handlową,
 • transport, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.
 
Astana EXPO 2017 - tematu przewodniego Wystawy – „Energia przyszłości” - Odnawialne źródła energii (OZE, energetyka wiatrowa; technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; technologie solarne; oprogramowanie do zarządzania OZE); Energetyka tradycyjna (czyste technologie węglowe, technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS), digitalizacja rynku energii); Maszyny i urządzenia górnicze; Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń; Budownictwo (efektywność energetyczna budynków; rewitalizacja terenów poprzemysłowych).
 
Targi Kazbuild - jest główną wystawą materiałów budowlanych (narzędzia, urządzenia, materiały budowlane, dachy, elewacje, stolarka otworowa, kamień) i wykończeniowych w Azji Środkowej.
 
Targi AquaTerm - jest jedną z największych wyspecjalizowanych wystaw dotyczących ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych w Azji Centralnej.
 
 
Rekrutacja do 23 czerwca 2017 r. do końca dnia.
 
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt max 2500 zł.
 
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail e-mail lub e-mail Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.
 
Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31 lub email e-mail.
 
13-06-2017

XX-lecie Międzyrzeckiego Koła Wspieramy Młode Talenty - prezentacja

Ilustracja do informacji: XX-lecie Międzyrzeckiego Koła Wspieramy Młode Talenty - prezentacja
31 maja br. Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty obchodziło swoje XX-lecie. Gratulujemy i życzymy kolejnych pomyślnych lat działalności. Zapraszmy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez przewodniczącą Koła Lidię Woźniak.
 
12-06-2017

Komunikat Zakładu Energetyki Cieplnej

Ilustracja do informacji: Komunikat Zakładu Energetyki Cieplnej
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 roku (piątek) biura zakładu przy ulicy Reymonta 5 w Międzyrzeczu będą nieczynne.
           
            Pogotowie ciepłownicze jest czynne całą dobę pod numerem telefonu 95 742 65 06.
 
 
                                                                                                                Tomasz Szmytkiewicz
                                                                                                                    Prezes Zarządu
12-06-2017

XXXVI sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXVI sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
19 czerwca 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2016 r.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2016 rok – procedura absolutoryjna:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2016 roku,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2016.
  7. podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie ogłoszenia roku 2018 - rokiem Obchodów Jubileuszu 770-lecia Nadania Praw Miejskich miastu Międzyrzecz.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Lubuskiego nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łęgowskie w obrębie 0011 Nietoperek.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0016 Wysoka.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 16) w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 18. Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 19. Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 uczniom oddziałów klas III i w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
 20. Podjęcie uchwały (projekt nr 19) w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 21. Podjęcie uchwały (projekt nr 20) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru składanych ofert.
 22. Podjęcie uchwały (projekt nr 21) o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wspólnej obsługi przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz. 
 23. Podjęcie uchwały (projekt nr 22) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 24. Podjęcie uchwały (projekt nr 23) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 - 2031.
 25. Podjęcie uchwały (projekt nr 24) w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 26. Podjęcie uchwały (projekt nr 25) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz.
 27. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 29. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 30. Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                 Maria Kijak
08-06-2017

Centrum Integracji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w projektach

Ilustracja do informacji: Centrum Integracji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w projektach
08-06-2017

Gminny Dzień Pioniera

Ilustracja do informacji: Gminny Dzień Pioniera
W niedzielny poranek 4 czerwca w Domu diecezjalnym Lubuski Nazaret w Kęszycy Leśnej spotkali się Pionierzy Ziemi Międzyrzeckiej. Spotkanie rozpoczął burmistrz Remigiusz Lorenz, który powitał licznie przybyłych seniorów. Specjalnie dla nich wystąpił Międzyrzecki Chór Kameralny, który swym śpiewem umilił uroczystość. Spotkanie okazało się wspaniałym wydarzeniem pełnym emocjonalnych wspomnień i refleksji, których nie było końca. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z twórczością artystyczną Kazimierza Kulasa. Wystawę jego wierszy zaprezentowaliśmy specjalnie z okazji Dnia Pioniera.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

08-06-2017

Magiczne Dni Międzyrzecza 2017

Ilustracja do informacji: Magiczne Dni Międzyrzecza 2017
Tradycyjnie w pierwszy weekend czerwca odbyło się coroczne święto miasta. Tegoroczne Dni Międzyrzecza okazały się ogromnym sukcesem i wielkim wydarzeniem nie tylko dla samych międzyrzeczan, którzy bawili się jak nigdy wcześniej. Obfitowały w liczne atrakcje, w których uczestniczyły tysiące ludzi.
Świętowanie rozpoczęła wieczorna gala disco polo, która rozgrzała publiczność topowymi hitami „Wymarzona”, „Biały Miś” czy „Miód Malina”. Pierwszy dzień zakończył kolorowy  pokaz Laser Show, któremu towarzyszył koncert Kasi Szubert.
W sobotę od samego rana międzyrzeczanie mieli okazję uczestniczyć w zawodach wędkarskich. Sportowym akcentem dni miasta była 26. Międzyrzecka Dziesiątka, w której wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Był również Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Międzyrzecza, a także festyn z okazji 70-lecia Koła myśliwskiego „Rogacz”.  Pierwszą gwiazdą wieczoru drugiego dnia był długo wyczekiwany Dawid Kwiatkowski. Fanki z całej Polski czekały na młodą gwiazdę już od wczesnych godzin porannych. Koncert okazał się wielkim wydarzeniem, pełnym emocji i pozytywnej energii. Późnym wieczorem na scenie pojawił się kultowy zespół, na koncert którego od wielu lat czekały tłumy – Hey. Kasia Nosowska jak zawsze nie zawiodła, zaśpiewała największe hity, które wprowadziły publiczność w niesamowity, magiczny nastrój.
Podczas ostatniego dnia święta miasta można było zwiedzić miasteczko militarne, przygotowane przez 17. WBZ oraz wystawę modeli latających, pływających i kołowych sekcji modelarskiej RC AS’y działającej przy Klubie Wojskowym  17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Dni Międzyrzecza okazały się wspaniałym wydarzeniem, dziękujemy cudownej publiczności za świetną zabawę i już teraz zapraszamy za rok. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

131Galeria zdjęć: Magiczne Dni Międzyrzecza 2017

06-06-2017

Oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia „ SZANSA” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu.

Ilustracja do informacji: Oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia „ SZANSA” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu.
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta  Międzyrzeckiego Stowarzyszenia „ SZANSA” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu na  realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. XXII Prezentacje Artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art.  3  ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 7426941 lub  pocztą elektroniczną mmazur~@~miedzyrzecz~.~pl
1 2 3 4 5 6 ... 67