Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

02-02-2017

Informacja dla mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców!
W związku z otrzymywanymi od mieszkańców gminy Międzyrzecz zgłoszeniami dotyczącymi mieszania ze sobą różnych frakcji odpadów komunalnych, w trakcie ich odbioru przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski, wyjaśniamy:
Odpady różnych frakcji odbierane są przez specjalistyczny pojazd posiadający zabudowę dwukomorową, umożliwiającą zbieranie dwóch frakcji jednocześnie. Urządzenie zasypowe wyposażone jest w jeden odwłok dzielony przegrodą, eliminując mieszanie się odbieranych frakcji odpadów. Zasyp uniwersalny obsługuje pojemniki dowolnej wielkości od 80 do 1100 l i jest przystosowany do zbierania worków.
01-02-2017

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje

Ilustracja do informacji: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje
13-01-2017

Oferta na wynajem pawilonu handlowego

Ilustracja do informacji: Oferta na wynajem pawilonu handlowego
 
 
 
 
 
 
 
26-01-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

25-01-2017

Nagrody w konkursie na najładniej przystrojony dom i balkon wręczone

Ilustracja do informacji: Nagrody w konkursie na najładniej przystrojony dom i balkon wręczone
23 stycznia br. burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył nagrody przyznane uczestnikom konkursu na najładniej przystrojony świątecznie dom/ogród i balkon. Przypomnijmy, że I miejsce w kategorii na najładniej przystrojony dom otrzymała Jolanta Budna, II miejsce przypadło Agnieszce i Marcinowi Wróbel a z III  miejsca mogła się cieszyć Elżbieta Danielczak. W kategorii na najładniej przystrojony balkon główną nagrodę otrzymał Krzysztof Chamoń. Szczególne wyróżnienie przyznane zostało 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Zwycięzcą jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24-01-2017

Informacja o organizacji XXX sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji XXX sesji Rady Miejskiej
 
          Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie
z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
25.01.2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. porządek obrad.
 1. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na część pawilonu handlowego w udziale 53/100 położonego przy ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu, na okres do 10 lat.
 12. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
              w Międzyrzeczu
                   Maria Kijak
24-01-2017

Oznakuj swojego psa

Ilustracja do informacji: Oznakuj swojego psa
23-01-2017

Informacja nt. projektu OPS pn. "Aktywność szansą na zmianę"

20-01-2017

Zapraszamy na zimowe ferie z MOK

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na zimowe ferie z MOK
20-01-2017

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Ilustracja do informacji: Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.
 
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 55