Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

09-03-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

Ilustracja do informacji: Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
09-03-2017

Rusza II edycja Budżetu Obywatelskiego 2018

Ilustracja do informacji: Rusza II edycja Budżetu Obywatelskiego 2018
Miło jest nam poinformować, iż Zarządzeniem Burmistrza Międzyrzecza Z-23/2017 z dnia 6 marca 2017 roku rozpoczęliśmy procedurę wprowadzenia II edycji Budżetu Obywatelskiego w Międzyrzeczu na 2018 r.  W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą zadania inwestycyjne lub remontowe należące do zadań własnych gminy, zlokalizowane na  nieruchomościach, na których zgodnie z prawem gmina Międzyrzecz może wydatkować środki publiczne. Poniżej przedstawiamy grafikę ilustrującą zasady podziału środków oraz harmonogram. Ponadto, informujemy że wzorem ubiegłego roku w każdy poniedziałek w terminie 13.03-10.04 w godzinach 15:00-17:00 w Wydziale Spraw Społecznych p.103, Rynek 1 odbywać się będą konsultacje dotyczące wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców gminy Międzyrzecz po zakończeniu ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz chcąc zapewnić jak największy dostęp mieszkańcom możliwości oddania głosu, w tym roku głosowanie odbywać się będzie poprzez platformę dostępną pod adresem www.miedzyrzecz.pl. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, tak abyśmy wszyscy mieli bezpośredni wpływ na decyzję o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez międzyrzeczan.
 
 
09-03-2017

Oferta Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej

08-03-2017

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Szanowne Panie!!!
Życzę Wam, aby wszystkie plany,
nawet te wydające się abstrakcyjne
udało się zrealizować.
Szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia będą realne.
Zdrowia, które pomoże
w ich realizacji.
Pieniędzy - bez których nawet te najwybitniejsze są niczym.
I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić.
 
 Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
07-03-2017

Spotkanie z Michałem Rusinkiem.

Ilustracja do informacji: Spotkanie z Michałem Rusinkiem.
Z inicjatywy Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza dnia 7 marca 2017 roku zostało zorganizowane spotkanie dotyczące Wisławy Szymborskiej. O poetce opowiadał literaturoznawca, autor książek i jej wieloletni sekretarz Michał Rusinek. Dzięki uprzejmości dyrektor Gimnazjum nr 1 Joanny Obrębskiej-Spychały spotkanie odbyło się w siedzibie gimnazjum. Głównym adresatem byli uczniowie międzyrzeckich szkół, którzy należą do kół humanistycznych, są finalistami i laureatami konkursów polonistycznych i recytatorskich. Zaproszenie przyjęli także nauczyciele poloniści oraz przedstawiciele lokalnych instytucji zajmujących się kulturą. W swoim wykładzie Pan Rusinek przedstawił kilka anegdot z życia Szymborskiej, opowiedział o jej twórczości, przez co przybliżył słuchaczom postać słynnej noblistki. Podczas spotkania można było nabyć książki autorstwa Michała Rusinka oraz zdobyć autografy.
03-03-2017

Projekt „NEED zamiast NEET – Lubuskie!”

Ilustracja do informacji: Projekt „NEED zamiast NEET – Lubuskie!”
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielna z Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – na podstawie umowy nr POWR.01.02.02-08-0013/16 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.
 
Wartość projektu: 409 075,33 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 344 484,50 PLN.
Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
 • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się.
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
 
Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
 1. indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
 2. indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching’u kariery,
 3. kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
 4. 3-miesięcznych staży,
 5. indywidualnego pośrednictwa pracy.
Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:
 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto/h.
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1600zł netto za każdy miesiąc stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.
SZKOLENIA/KURSY:
Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
 
STAŻ:
Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.
REKRUTACJA:
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
 • I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.
 
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:
Formularz rekrutacyjny
Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.
Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.
Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.
 
Informacje i zapisy:
Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
tel. 789 444 988
e-mail: rekrutacja~@~cib~.~com~.~pl
 
 
Udział w projekcie jest bezpłatny!
 
03-03-2017

XV Targi Edukacyjne. Targi Pracy i Kariery

Ilustracja do informacji: XV Targi Edukacyjne. Targi Pracy i Kariery
 
Fanpage targów z bieżącymi informacjami o przygotowaniach i wystawcach:
www.facebook.com/targi.absolwent
Strona internetowa targów z pełną informacją o imprezie i drukami zgłoszeniowymi:
www.absolwent.targi.pl
02-03-2017

Konkursy PARP dla przedsiębiorców

02-03-2017

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2017 r.

28-02-2017

Najlepsi sportowcy w gminie otrzymali stypendia burmistrza

Ilustracja do informacji: Najlepsi sportowcy w gminie otrzymali stypendia burmistrza
Dnia 27 lutego w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów sportowych. Listy gratulacyjne i upominki przekazał burmistrz Remigiusz Lorenz, który pogratulował młodym sportowcom znakomitych osiągnięć, podziękował za wspaniałe reprezentowanie gminy – niejednokrotnie na arenach międzynarodowych i życzył wytrwałości w pokonywaniu wszelkich przeszkód.
Stypendia sportowe otrzymało dwóch zawodników sumo Kacper Szewczyczak i Gracjan Pasewicz, którzy na co dzień trenują w Uczniowskim Klubie Sportowym Korona Kaława. Obydwoje mają liczne osiągnięcia m.in. I i III miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzików i Młodziczek w Sumo w Niemczech. Kolejnym stypendystą został siatkarz Kamil Dobrowolski – zawodnik GKAS Tęcza Volley Gubin-Krosno Odrzańskie oraz II ligowej drużyny GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz. Specjalnie wyróżnienie za liczne osiągnięcia sportowe otrzymał Piotr Grobelny – 9 letni tenisista.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 ... 3 4 5 6 7 ... 58