Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

23-12-2015

Oficjalne zakończenie IV etapu przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego

Ilustracja do informacji: Oficjalne zakończenie IV etapu przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego
W piątek 27 listopada odbyło się oficjalne otwarcie głównych arterii w mieście, tj. ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza. Burmistrz powitał przybyłych gości i podkreślił jak ważna dla mieszkańców była zakończona właśnie inwestycja. Podziękował wicewojewodzie Janowi Świrepo za pozytywną ocenę złożonego przesz gminę wniosku, dzięki któremu na remont dróg otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach NPPDL. Słowa podziękowania przekazał również staroście międzyrzeckiemu Grzegorzowi Gabryelskiemu za udzieloną pomoc i wsparcie. Szczególne słowa wdzięczności burmistrz skierował do wykonawcy inwestycji Małgorzaty Winnickiej z firmy „Brubet” za zaangażowanie i pozytywną współpracę.
Przypomnijmy, że IV etap przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego objął dwa odcinki głównych arterii miasta, tj. ul. Waszkiewicza – od stacji paliw do zjazdu w ul. Rokitniańską oraz ul. Świerczewskiego – od głównego skrzyżowania do mostu na Paklicy. W ramach inwestycji wyremontowano biegnącą wzdłuż ulicy ul. Waszkiewicza ścieżkę rowerową, która została poszerzona i wymieniona została jej nawierzchnia. Na skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wprowadzono dodatkowy pas dla skręcających w prawo. Ze względu na położenie w strefie objętej ochroną konserwatorską i zalecenia konserwatora zabytków, nawierzchnia części chodników została wykonana z kostki kamiennej oraz płyt granitowych. W ramach inwestycji wykonany został remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Ponadto, po raz pierwszy w mieście, przy drodze publicznej zamontowane zostały lampy ledowe o mocy 107 W. Na odcinku 400 m, od głównego skrzyżowania do mostu na Paklicy powstało 15 nowoczesnych opraw świetlnych. Dzięki niskiemu poborowi energii elektrycznej, lampy LED pozwolą nam zmniejszyć rachunki za prąd. Powstała oszczędność zużycia energii wyniesie ponad 70% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. Źródłem dodatkowych oszczędności będą również niskie koszty serwisu, ponieważ lampy mogą działać bezobsługowo nawet przez lata.
Zmieniona została organizacja ruchu i przebudowana sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowania ul. Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja. Zamontowany został „inteligentny” system sterowania ruchem, w postaci m.in. pętli magnetycznych zlokalizowanych w nawierzchni jezdni i kamer, które umożliwią pracę sygnalizacji świetlnej zależnie od natężenia ruchu drogowego.
 
Koszt inwestycji wyniósł 4 795 553,00 zł , wysokość dofinansowania 1 524 676,00 mln zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23-12-2015

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2015/2016

Ilustracja do informacji: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2015/2016
23-12-2015

Informacja Ministerstwa Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

23-12-2015

UWAGA - DYŻURY KONSULTACYJNE ZAŁOŻEŃ NOWEJ LSR 30 LISTOPADA 2015 R.!

Ilustracja do informacji: UWAGA - DYŻURY KONSULTACYJNE ZAŁOŻEŃ NOWEJ LSR 30 LISTOPADA 2015 R.!
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Regionu Obra - Warta!

W dniu 30 listopada 2015 r. pracownicy Biur LGR Obra - Warta będą pełnili dyżury konsultacyjne we wszystkich gminach objętych przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 według następującego harmonogramu:

11.00 - 12.00    Pszczew, Sieraków, Zbąszyń

12.30 - 13.30    Przytoczna, Chrzypsko    
 
14.00 - 15.00    Międzyrzecz, Kwilcz     

15.30 - 16.30    Bledzew, Międzychód
     
17.30 - 18.30    Przytoczna, Miedzichowo    

Dyżury będą się odbywały w salach narad (sesyjnych) w poszczególnych urzędach gmin. 

Na dyżury zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką zapisów nowej LSR. W ramach spotkań będziemy z Państwem przeprowadzać krótkie wywiady na temat najistotniejszych wg Państwa obszarów tematycznych dla regionu oraz problemów i sposobów ich rozwiązania.
Zapraszamy również tych z Państwa, którzy mają już pomysły na konkretne projekty, co pozwoli nam poznać zapotrzebowanie społeczności.
Zebrane informacje wykorzystamy do przygotowania konkretnych propozycji do analizy SWOT oraz określenia celów ogólnych i szczegółowych.
Na początku grudnia spotkamy się z Państwem ponownie, by zamknąć konsultacje na etapie kryteriów wyboru operacji, wskaźników i projektowanych procedur.
Tymczasem serdecznie zapraszamy do udziału w wywiadach!

Tych z Państwa, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli dotrzeć na dyżury, zachęcamy do wypełnienia formularza załączonego poniżej i odesłania go na adrese~.~walkowska~@~lgrow~.~pl
23-12-2015

Zaproszenie na szkolenie

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na szkolenie
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 9 listopada 2015 roku zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące omówienia zmian mających istotne znaczenie dla organizacji w świetle nowych przepisów. Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pan Włodzimierz Szopinski oraz inspektor Wydziału ES Aldona Gajek.Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 w dniu 4.12.2015 o godz.10:00(sala konferencyjna). Serdecznie zaprasza my wszystkie organizacje z terenu powiatu międzyrzeckiego.
 
                                                                                                                   Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
23-12-2015

Zmiana dowodzenia w Wielkopolskiej Brygadzie

Ilustracja do informacji: Zmiana dowodzenia w Wielkopolskiej Brygadzie
20 listopada br. na placu apelowym w Międzyrzeczu, generał brygady Andrzej Kuśnierek przekazał sztandar 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownikowi Piotrowi Malinowskiemu.
 
Z dniem 20 listopada 2015 roku pułkownik Piotr Malinowski objął dowodzenie 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną (17WBZ), a jej dotychczasowy dowódca – generał brygady Andrzej Kuśnierek został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ).
 
W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Remigiusz Lorenz, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak. Burmistrz podziękował gen. Andrzejowi Kuśnierkowi za owocną współpracę na rzecz gminy Międzyrzecz, a nowemu dowódcy brygady życzył wytrwałości i pomyślności.  
 
Zgodnie z obowiązującą tradycją i ceremoniałem wojskowym podczas uroczystości sztandar Wielkopolskiej Brygady, w obecności generała dywizji Jarosława Miki – dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, zaproszonych gości oraz żołnierzy 17WBZ, został przekazany z rąk gen. bryg. Andrzeja Kuśnierka  w ręce obejmującego dowodzenie pułkownika Piotra Malinowskiego. Gen. dyw. Jarosław Mika dziękował gen. Kuśnierkowi za trud i wysiłek włożony w kilkunastomiesięczne dowodzenia Wielkopolską Brygadą. „Z naszego grona odchodzi kolega, który przez rok swojego dowodzenia udowodnił, że siedemnastą brygadę stać na wykonywanie zadań na wysokim poziomie. Andrzeju, współpraca z Tobą układała się pomyślnie oraz przynosiła  satysfakcję. Życzę Ci wielu sukcesów na nowym stanowisku służbowym.” – mówił gen. Mika, który życzył żołnierskiego szczęścia zarówno zdającemu, jak i obejmującemu obowiązki dowódcy – płk Malinowskiemu.
Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek żegnając brygadę mówił: „Jestem dumny i usatysfakcjonowany solidną służbą pań i panów Siedemnastki, a za rezultaty serdecznie dziękuję dowództwu, sztabowi, pionowi szkolenia, dowódcą i pododdziałom. Serdecznie dziękuję za piękny i wspaniały czas dowodzenia 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.” Po licznych podziękowaniach dla dowódców, oficerów, podoficerów, żołnierzy i wszystkich wspierających działalność Wielkopolskiej Brygady, głos zabrał obejmujący obowiązki dowódcy pułkownik Piotr Malinowski: „Dziękuję wszystkim, że jesteście w tak ważnym dniu dla brygady i dla mnie osobiście. Żołnierze i pracownicy wojska przed nami wspólna służba. Nie jestem anonimową osobą dla was, dlatego, że moja droga służbowa tak powiodła, że dwukrotnie byłem żołnierzem Siedemnastej brygady.”
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów Wielkopolskiej Brygady, na czele ze szwadronem honorowym wystawionym przez 15 batalion Ułanów Poznańskich oraz honorowy przejazd pojazdów wojskowych, które po raz ostatni defilowały przed gen. bryg. Andrzejem Kuśnierkiem.
 
Tekst: por. Dorota Kusiak 
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
22-12-2015

Zapraszamy na Dzień Otwarty w CZG-12

22-12-2015

Medline 2015

Ilustracja do informacji: Medline 2015
W dniach 13-15 listopada miały miejsce siódme Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratunkowych w Międzyrzeczu oraz II Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej.
Sytuacje nadzwyczajne, zdarzenia masowe to krytyczne momenty naruszenia równowagi systemu bezpieczeństwa. Profesjonalne przygotowane służb ratunkowych jest priorytetem w skutecznym działaniu.  Niezmiernie ważna jest współpraca policji, straży pożarnej, wojska, służb ratowniczych i lokalnych władz.
Tematem przewodnim w tym roku była hipotermia i wychłodzenie. Podczas tegorocznych zawodów miały miejsce trzy pozoracje. Ćwiczenia zostały zainaugurowane na hali widowiskowo-sportowej, po których późnym wieczorem przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, miała miejsce pierwsza pozoracja. Kolejne dwie odbyły się w sobotę w okolicach Nadleśnictwa Międzyrzecz i na terenie Szpitala w Obrzycach. Wszystkie pozoracje transmitowane były przez stację TVN24. Dodatkowo, przez całą sobotę chętni mogli podziwiać sprzęt bojowy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, który prezentowany był na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. 
Uroczyste zakończenie wraz z wręczeniem pucharów za II Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej odbyło się w niedzielę na hali widowiskowo-sportowej. Nagrody w kategorii BLS Basic Life Suport, czyli podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, które ufundował Burmistrz Międzyrzecza zdobyli: I miejsce OSP Skwierzyna, drugie miejsce 1. Batalion Ziemi Rzeszowskiej, II miejsce 3. Batalion wraz z DAS. W zawodach uczestniczyła także grupa zaprzyjaźnionych ratowników z DRK Katastrophenschutz Frankfurt Oder.
 
 
fot. Organizatorzy
22-12-2015

Oferta stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu

Międzyrzecz, 2015-11-24
 
PZO.8031.14.2015
 
 
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez podjęcie działań na rzecz profilaktyki raka piersi i pomocy w rehabilitacji fizycznej po operacji raka piersi kobiet z terenu Gminy Międzyrzecz.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 j.t. z p. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną mkubowicz~@~miedzyrzecz~.~pl.
 
 
22-12-2015

Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej

Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej

Ilustracja do informacji: Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej
Znane są wyniki szkolnych eliminacji VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.  W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy logistycznej znalazło się 588 uczniów ze 181 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich aż sześcioro uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział 7127 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W zawodach drugiego stopnia weźmie udział 588 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 testowych pytań. Są wśród nich Monika Ciastek, Krystian Bartnicki, Kacper Nowacki, Dawid Śliwiński, Szymon Wierzbicki i Marek Żurakowski – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
Przed olimpijczykami miesiąc intensywnych przygotowań do grudniowego etapu okręgowego, który zostanie przeprowadzony w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Stawką drugiego etapu jest miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – a oznacza to m.in. zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego. Grono finalistów to uczniowie najpilniej obserwowani przez potencjalnych pracodawców, wspierających organizację zawodów, którzy poszukują prawdziwych logistycznych talentów.
 
Etap okręgowy odbędzie się 1 grudnia. Uczniowie, którzy najlepiej poradzą sobie z zestawem 25 pytań wielokrotnego wyboru, zakwalifikują się do finału, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 4 marca 2016 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2016 r.
 
„Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna już od siedmiu lat skupia najzdolniejszych uczniów, przygotowujących się do zawodu logistyka. Jako organizator turnieju z radością obserwujemy rozwój i dalsze losy olimpijczyków, ich sukcesy zawodowe i osiągnięcia na studiach – podsumowuje Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Przy tej skali wydarzenia, awans do drugiego etapu i pokonanie ponad siedmiotysięcznej konkurencji to powód dumy.”
 
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.
 
Organizację olimpiady na ogólnopolską skalę umożliwia zaangażowanie sponsorów i fundatorów nagród. VIII edycję wspierają Sponsorzy Złoci: Dachser, DPD Polska, JAS-FBG, TimoComSoft- und Hardware GmbH, Transics International, STILL Polska oraz Sponsorzy Srebrni: DHL i PKN Epal.
Patronat medialny nad olimpiadą objęły:  „Eurologistics”, „Nowoczesny Magazyn”, „Logistyka a Jakość”, „Transport i spedycja”, „Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „TSL - Biznes”, „Transport Manager”, portallogistyczny.com, Logistyka.net.pl, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl,  Spedycje.pl, etransport.pl, Transportet.pl, clicktrans.pl, LOG24.pl, NM.pl, MłodziLogistycy.pl, Kierunki.net, Edukacja.net, Uczelnie.net, dlaStudenta.pl, dlaMaturzysty.pl.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wyższa Szkoła Logistyki