Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

18-12-2015

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
27.11.2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie opłaty targowej.
4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna.
5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Międzyrzecz na lata 2016 - 2020.
6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2020.
9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
14. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz.
15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 
                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Międzyrzeczu
                                                                                                                              Maria Kijak
18-12-2015

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

18-12-2015

UWAGA mieszkańcy!!!

Informujemy, iż dnia 21 listopada (sobota) w godzinach porannych udrożniony zostanie ruch na ul. Świerczewskiego.
18-12-2015

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli
 
20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.
Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.
Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością.
Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Ten dzień przypomina, że niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Niestety ciągle ponad połowa Polaków akceptuje bicie dzieci, choć jest ono niezgodne z prawem. Liczę, że nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć” przyczyni się zmiany postaw społecznych i – w efekcie - do obniżenia niepokojących statystyk.
Szanowni wychowawcy, sędziowie, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zawodów obcujących na co dzień z dziećmi! Ponad 90 proc. młodych ludzi, z którymi się spotykam, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu - chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko 20 listopada.
Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę w tym dniu dobrych refleksji i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.
 
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
 
Link do wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka (należy przekopiować do przeglądarki internetowej:      
https://www.youtube.com/watch?v=WrtDrC8JzPE
18-12-2015

Burmistrz ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 
18-12-2015

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

18-12-2015

Ruszyła budowa kładki

Dziś ruszyła budowa kładki przez Obrę. Jak już wcześniej informowaliśmy, kładka powstanie przy stadionie. Zadanie to wykonane zostanie przez 2. Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia w ramach szkolenia specjalistycznego. Budowa przeprawy potrwa ok. 3 tygodni. Kładka będzie miała wymiary 33,5 m długości i 2,5 m szerokości. Dostępna będzie dla pieszych i rowerzystów, jak również przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
18-12-2015

UWAGA, piesek do adopcji!!!

W dniu dzisiejszym w Międzyrzeczu znaleziony został szczeniak (piesek). Psiak najprawdopodobniej nie będzie duży.
Chętnych do adopcji pieska proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieniem tel. 95 742 69 77.
18-12-2015

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO NA UL. REYMONTA W MIĘDZYRZECZU

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu informuje, że w okresie od 18.11.2015 r. do 14.12.2015 r. zamknięty zostanie przejazd kolejowy na ul. Reymonta w Międzyrzeczu.
Powodem zamknięcia będzie realizacja przez Polskie Koleje Państwowe zadania: "Remont przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 3308F ul. Reymonta w Międzyrzeczu".
 
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                       Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
17-12-2015

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYRZECZ!

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYRZECZ!

W związku ze zniszczeniami na placu przy Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego już dzień po uroczystościach Święta Niepodległości, a także częstymi przypadkami niszczenia placów zabaw, ławek, znaków drogowych, lamp, koszy na śmieci i innego mienia publicznego, zwracamy się do sprawców o zaprzestanie tego typu działań. 
Co roku, na usuwanie skutków działań wandali wydawane są dodatkowe środki finansowe, które mogłyby zostać przeznaczone na nowe obiekty np. chodniki, infrastrukturę wypoczynkową i rekreacyjną. Rzadko udaje się ująć sprawców. Ci, którzy zostali ujęci, najczęściej są „złapani na gorącym uczynku” przez patrole Policji. O wiele rzadziej dzięki reakcji naocznych świadków. Czasem wynika to z obawy przed sprawcami, czasem z braku świadomości, że za usuwanie zniszczeń zapłaci każdy z nas. Najwyższy czas na zmianę postawy. Chrońmy to, co za nasze wspólne pieniądze zostało zrobione, aby służyło nam wszystkim przez długie lata. 
Ponawiam apel do mieszkańców gminy Międzyrzecz,  o natychmiastowe informowanie policji o zauważonych przypadkach wandalizmu. Nie da się ustawić policjanta lub kamery przy każdym placu, huśtawce, koszu na śmieci, ławce, czy też latarni. Bez pomocy mieszkańców system zawsze będzie nieskuteczny. 
Podejmujcie  Państwo natychmiastowe działania w przypadku przejawów niszczenia mienia publicznego. Pamiętajcie, że niszczenie mienia wiąże się również z konsekwencjami finansowymi.
Troska o nasze mienie i bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko zadanie policji, ale każdego z nas. Tylko dbanie nas wszystkich o wspólne dobro sprawi, że mienie publiczne będzie służyło nam Międzyrzeczanom przez długi czas. Żywię nadzieję, że mogę liczyć na Państwa pomoc i zaangażowanie w tej ważnej dla nas sprawie.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Remigiusz Lorenz