Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

14-06-2017

"Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz"

03-02-2017

Termomodernizacja wraz z montażem OZE budynku Ogniska Muzycznego i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu

03-02-2017

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu

25-10-2016

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz

23-05-2017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech

23-05-2017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski

23-05-2017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

23-05-2017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

21-06-2016

Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

04-05-2016

Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 22 marca 2016 r. gmina Międzyrzecz podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość zadania wynosi 3.772.797 zł, dotacja celowa z budżetu wynosi 1.886.398 zł, co stanowi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji. W ramach inwestycji zaplanowano remont i przebudowę drogi gminnej nr 102151F ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu, na odcinku od km 2+440,00 do km 2+927,00.
Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobranżowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe.
 
 
 
 
1 2 3 4