Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Zachęcamy do udziału w projekcie "Lubuska Aktywizacja Młodych"

Ilustracja do informacji: Zachęcamy do udziału w projekcie "Lubuska Aktywizacja Młodych"
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego  realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE. Wsparciem zostaną objęte 64 osoby młode (38K/26M) bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujące województwo lubuskie(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
 
Projekt dedykowany jest:
·         Osobom młodym 18-29 lat,
·         Nie uczestniczącym w procesie kształcenia,
·         Osobom niepełnosprawnym,
·         Osobom biernym zawodowo,
·         Osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom,
·         Mieszkańcom średnich miast.
 
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
  • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu,
  • Pośrednictwo Pracy dla 64 Uczestników Projektu,
  • Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu,
  • Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu,
  • Płatny 3 miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu.
Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu.

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 699 670 277 lub na stronie internetowej: https://vision-consulting.pl/lubuska-aktywizacja-mlodych/
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją