Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:  Lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 404/7, 404/28, 404/30 o łącznej pow. 0,0209 ha, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00027018/4.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 160.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 3.838,09 zł, cena lokalu: 156.161,91 zł
 
Wysokość wadium: 16.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 24 czerwca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 20 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją