Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Zdalna Szkoła w gminie Międzyrzecz

Zdalna Szkoła: Dotacja dla Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zdalna Szkoła: Dotacja dla Międzyrzecza
Gmina Międzyrzecz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Zdalna Szkoła w Gminie Międzyrzecz”
 
 
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów z Gminy Międzyrzecz
 
Dofinansowanie projektu z UE: 80 000 PLN

Zdalna szkoła w Gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Zdalna szkoła w Gminie Międzyrzecz
Gmina Międzyrzecz otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Międzyrzecz” w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 
 
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
 
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Międzyrzecz. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami słuchawkowymi, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
 
Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
 
Grant „Zdalna Szkoła w Gminie Międzyrzecz” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.