Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz

Informacja o projekcie "Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz"

W tym miejscu znajduje się plakat informujący o przyznanym dofinasowaniu, treść plakatu: "Gmina Międzyrzecz realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich "Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej  w Gminie Międzyrzecz"  Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej  oraz jej jakości w Gminie Międzyrzecz poprzez trwałe zwiększenie  o 50 liczby miejsc edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji  nauczycieli oraz poszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Dofinansowanie projektu z UE: 899003,31 PLN"