Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Informacja o XLVIII sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o XLVIII sesji Rady Miejskiej
 Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
20 marca 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
           
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Międzyrzecz w 2017 roku.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Międzyrzecz w 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część pawilonu handlowego w udziale 53/100, położonego przy ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu, na okres 5 lat.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
                  Maria Kijak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją