Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

UWAGA konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ilustracja do informacji: UWAGA konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. ogłoszona została nowa edycja konkursu dla Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020, w którym przygotowano dla przedsiębiorców inwestujących w miastach objętych Pakietem dla średnich miast dedykowaną kopertę 500 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 20 marca 2018 r. i będzie trwał do 5 grudnia 2018 r. Wnioski przyjmowane będą w rundach – pierwsza runda wniosków potrwa do 9 maja 2018 r. Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.
 
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów oraz usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł. W tegorocznej edycji naboru „Badania na rynek” wprowadzone zostały uproszczenia, dzięki którym środki w ramach „Badań na rynek” będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:
1) Zasięg naboru został rozszerzony o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – lista gmin stanowi załącznik do regulaminu konkursu;
2) Obniżony został minimalny budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł);
3) Dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).
 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP w terminie do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).
 
Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem:
 
To nie jedyne konkursy przewidziane w ramach tzw. Pakietu dla miast średnich na 2018 r. Zainteresowani wnioskodawcy mogą zapoznać się z organizowanymi konkursami na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (http://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/planowane-nabory-dedykowane-dla-srednich-miast-w-2018-roku-i-pozniej/).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją