Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Zadania realizowane w ramach konkursu
  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   
Zasady przyznawania dotacji:
O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:
a) nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
b) nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)
Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 14 grudnia 2018 roku.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją