Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
11 grudnia 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031 (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 5).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 (projekt nr 1).
 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 10. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 12. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 7).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 8).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 9).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 10).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 11).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 12).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 13).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 14).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 15).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 16).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 17).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 18).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 19).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 20).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 21).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz (projekt nr 22).
 31. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 33. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 34. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją