Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Kolejny nabór DiscoverEU: darmowe bilety dla 18-latków na nawet miesięczną podróż po Europie

Ilustracja do informacji: Kolejny nabór DiscoverEU: darmowe bilety dla 18-latków na nawet miesięczną podróż po Europie
Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje, iż Komisja Europejska otworzył‚a kolejny nabór zgł‚oszeń„ do inicjatywy DiscoverEU -skierowanej do 18-letnich Europejczyków, w ramach której, mogą ubiegać‡ się™ o darmowy bilet na nawet 30 dniową podróż po Europie.

Celem DiscoverEU jest stworzenie mł‚odym ludziom okazji do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się™ od innych kultur oraz poczucia, co to znaczy być‡ Europejczykiem. W ramach programu zwycięzcy otrzymają… bilet na podróż mię™dzy 1 sierpnia 2019 roku a 31 stycznia 2020 r., mogą…c podróżować przez okres od jednego do trzydziestu dni. Mł‚odzi ludzie mogą… też podróżować w grupie do 5 osób.

Do udziału w DiscoverEU mogą… zgłaszać się obywatele krajów członkowskich UE urodzeni pomiędzy 2 lipca 2000 r. (włą…cznie) do 1 lipca 2001 r. (włącznie). Osobom niepełnosprawnym lub z problemami zdrowotnymi, które mogą… utrudnić‡ podróżowanie, przysł‚uguje prawo do udział‚u w konkursie DiscoverEU na specjalnych warunkach.

Zgł‚oszenia należy dokonać‡ za poś›rednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować‡ i podać‡ swój plan podróży. Na portalu znajdują… się™ też szczegół‚owe informacje i warunki udziału, z którymi należy się™ zapoznać‡ przed dokonaniem zgłoszenia:  https://europa.eu/youth/discovereu_pl 

UWAGA:Termin zgł‚oszenia upł‚ywa w czwartek, 16 maja 2019 r. o godz. 12:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją