Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej
 
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta  Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu  na  realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek – Edukacja – Rozwój – Kolonia w Bieszczadach”.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art.  3  ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 41 lub  pocztą elektroniczną snajderek~@~miedzyrzecz~.~pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki