Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 r.
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Burmistrz Międzyrzecza, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 11 kwietnia 2022 r. na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w roku 2022, przyznał następujące dotacje:
 
 
Lp.
Nazwa zadania publicznego
Nazwa oferenta
Wysokość przyznanej dotacji
1.
Organizacja wypoczynku letniego
z programem profilaktycznym (cyberuzależnienia) dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,
ul. Rydza-Śmigłego 3/1
65-610 Zielona Góra
100 000,00 zł
słownie: sto tysięcy złotych
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją