Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej

Ilustracja do informacji: Zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej
W Urzędzie Miejskim w  Międzyrzeczu odbyło się kolejne zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej. Uczestnicy podsumowali pracę powołanego w kwietniu br. zespołu roboczego,  który zajmował się usprawnieniem funkcjonowania klastra oraz działaniami o charakterze szkoleniowym. M.in. prezentacją technologii produkcji energii z wiatru i wody, czy też technologii produkcji wody z powietrza.
 
W kolejnym punkcie przyjęto nowych Partnerów Klastra, który będzie składał się z następujących podmiotów: Enea Serwis Sp. z o.o., Gmina Bledzew, Gmina Międzyrzecz, Gmina Pszczew, Gmina Trzciel, Gmina Zbąszyń, Sunlema Sp. z o.o., Awek Sp. z o.o., Ingenis Projekt Sp. z o.o., Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o., Quantum Cybersecurity Group Sp.z o.o, Natalia Małycha  oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
Klaster jest otwarty dla przyjmowania nowych członków, planujących podejmowanie przedsięwzięć w zakresie energetyki obywatelskiej i z nią związanych.
 
Najważniejszym punktem  spotkania była przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca aktualizacji nr 1 porozumienia z dnia 20 sierpnia 2018 r. która obok wielu usprawnień funkcjonalnych w zakresie bieżącej dzielności Klastra (w tym możliwość organizacji posiedzeń w formule online, wprowadzenia wzorów dokumentów), zatwierdziła na Koordynatora Klastra przedsiębiorstwo Enea Serwis Sp. z o.o.
 
W swoim wystąpieniu przedstawiciele Koordynatora zwrócili uwagę na nadchodzące zmiany legislacyjne i ich wpływ na formę i sposób funkcjonowania Klastra, który obok realizacji celów gospodarczych, będzie oddziaływał pozytywnie na obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem energetycznym, czy też przeciwdziałaniem dla procesu wyludniania obszarów wiejskich. Próby zapewnienia jak najlepszych warunków sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania zlokalizowanych po sąsiedzku będą naturalną konsekwencją współpracy wszystkich partnerów.
 
Zwrócono uwagę na współpracujące w ramach porozumienia samorządy, dla których istotnym  elementem  rozwijanej inicjatywy jest szansa na zwiększone wpływy podatkowe wynikające z inwestycji realizowanych zarówno przez Koordynatora Klastra jak i Partnerów Klastra.  W tym kontekście wskazano również na trwającą analizę możliwości zawiązywania spółek celowych na terenie Klastra, tak by z jednej strony usprawnić działania na linii wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, z drugiej strony  by należne wpływy podatkowe trafiały bezpośrednio do samorządów, na których terenie lokowane są inwestycje.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją