Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział ,,Ziemi Międzyrzeckiej ” na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie turystyki i  krajoznawstwa Tytuł zadania publicznego: ,,Biuro Informacji Turystycznej  w Międzyrzeczu”.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j Dz.U.2023.poz.571 z późn.zm) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 41 lub
95 742 69 80, pocztą elektroniczną ajankowska~@~miedzyrzecz~.~pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją