Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
Informujemy, że w dniu  28 listopada 2023 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LXXII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
           
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  (projekt nr 1).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  (projekt nr 2).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  (projekt nr 3).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  (projekt nr 4).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (projekt nr 5).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportu (projekt nr 6).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 (projekt nr 7).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (projekt nr 8).
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 14. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją