Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Gminna spółka przed nowymi wyzwaniami

Ilustracja do informacji: Gminna spółka przed nowymi wyzwaniami
Zrealizowane w ostatnich miesiącach i planowane przez Zakład Energetyki Cieplnej inwestycje były jednym z tematów posiedzenia Rady Nadzorczej, którym wziął udział także burmistrz Remigiusz Lorenz 
 
 
Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej odbyło się 28 marca w siedzibie spółki (przypominamy, że ZEC jest jedną z kilku spółek należących do Gminy Międzyrzecz).
Rozpoczął je prezes zarządu Henryk Maciej Woźniak, który omówił wyniki spółki za miniony rok. Zaznaczał, że podobnie jak w poprzednich latach, również w 2023 r. spółka osiągnęła zysk.
 
Po szczegółowej analizie wyników Rada Nadzorcza – jak podkreślała jej przewodnicząca Anna Bratkowska - wysoko oceniła zaangażowanie kierownictwa i pracowników zakładu w wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych. Zaznaczała przy tym, że inwestycje były  realizowane w dużym stopniu przez załogę, dzięki czemu spółka osiąga tak dobre efekty rzeczowe i finansowe.
           
Burmistrz Remigiusz Lorenz skupił się na analizie przygotowanych przez spółkę długoterminowych programów inwestycyjnych. Podkreślał, że opracowany przez nią program „Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej w ZEC Sp. z o.o. w Międzyrzeczu” znajduje się obecnie w ostatniej fazie procedowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Przygotowywany od dwóch lat program opiewa na 43 mln. zł. i zakłada całkowite zastąpienie węgla przez Odnawialne Źródła Energii w ciepłowni miejskiej, wraz z budową kogeneracyjnej wysokosprawnej gazowej kotłowni szczytowej na os. Kasztelańskim. Ta wielka inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat i będzie finansowana w połowie z dotacji bezzwrotnej, a w drugiej połowie z pożyczki z NFOŚiGW.
 
Równolegle Zakład przygotował program pod nazwą „Budowa węzłów i sieci ciepłowniczych ZEC na terenie Gminy Międzyrzecz”. Ten program o wartości 4,3 mln. zł, przy 77 procentach dotacji bezzwrotnej z Narodowego Funduszu, zakłada modernizację najstarszych węzłów cieplnych na Os. Kasztelańskim nr 9, 10, 11, 13, 17 i 22 oraz na ul. Krasińskiego 7A, na ul. Mieszka I 52, ul. Wojska Polskiego 15 i na Os. Centrum 15, a także odcinkową modernizację sieci cieplnej (wymiana starych ciepłociągów na preizolowane) przy ul.: Krasińskiego, Zakaszewskiego, Spokojnej, Łąkowej i na Os. Centrum.
 
Mecenas Anna Synowiec, członek RN podkreśliła znaczenie aspektu ekologicznego przygotowanych programów inwestycyjnych.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz akcentował znaczenie tych inwestycji dla dalszego rozwoju Międzyrzecza oraz zadeklarował pełne wsparcie władz Gminy oraz zaangażowanie i pomoc pracowników Urzędu Miejskiego na rzecz realizacji tych ambitnych planów inwestycyjnych.
 
- Plonowana modernizacja zdecydowanie wpłynie na efektywność instalacji miejskich, co ograniczy spalenie węgla, a tym samym zmniejszy emisje trujących substancji i poprawi jakość powietrza w naszym mieście. Korzyści będą zatem podwójne. Zyskają na tym i mieszkańcy i środowisko – podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją