Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. informuję, że
 
25 kwietnia 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: MPWiK, ZEC, MTBS, Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2016 rok. Informacja o funkcjonowaniu spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 
 3. Raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skwierzyna.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 - 2031.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu o wartości łącznej 46.564.000 PLN.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzecz
               Maria Kijak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją