Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

XXXV sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXV sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
23 maja 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawozdanie za 2016 rok z działalności gminnych jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Międzyrzecz.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 uczniom oddziałów klas III i w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Międzyrzeckiego Ośrodka  Sportu i Wypoczynku w latach 2016 – 2017.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją