Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Przebudowa dachu hali widowiskowo-sportowej

 
W dniu 24 sierpnia 2012 r. Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie operacji pn.:
„Przebudowa dachu hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
- udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 199.750,00 zł,
- udział środków finansowych krajowych w operacji: 448.191,81 zł.”

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją