Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kęszyca, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Szumiąca, Wyszano

Z całego projektu zostało zaliczone wykonanie placu zabaw w m. Kursko, na które się składała:
Dostawa i montaż zestawu drewnianego oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej.
 
Głównym celem operacji było podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez odbudowę i  powstanie nowych placów zabaw co służyć będzie rozwojowi  turystyki .
Operacja przyczyni się do poprawy sytuacji w priorytetowej dziedzinie LSR jaki jest rozwój turystyki i place zabaw. Cel ten jest zgodny z celami określonymi w PROW oraz z Lokalną Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "LGD DZIAŁAJ Z NAMI" Przedsięwzięcie III: poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania oraz przedsięwzięcie IV: zagospodarowanie miejsc wypoczynku oraz rozwój agroturystyki.
 
Projekt: „DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KĘSZYCA, KULIGOWO, KURSKO, NIETOPEREK, SZUMIĄCA, WYSZANOWO- GM” jest współfinansowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją