Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościaci Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI
ŚWIĘTY WOJCIECH, WOJCIECHÓWEK, GORZYCA”.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca poprzez budowę kanalizacji sanitarnej co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę środowiska naturalnego.
  1. Gorzyca - Święty Wojciech – kanalizacja ciśnieniowa na trasie Gorzyca-Wojciechówek-Święty Wojciehc z rur PE o średnicy o łącznej długości 6.393,00 m.
  2. Gorzyca – wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 3.376,3 m.
  3. Wojciechówek – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa o łącznej długości 853,00 m.
W dniu 10.12.2009r. podpisano umowę z Marszalkiem Województwa Lubuskiego – Marcinem Jabłońskim o przyznanie pomocy w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca”.
Całkowita wartosć projektu: 4 785 836,54 PLN
Koszty kwalifikowalne: 3 846 744,27 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923 372,00 PLN
(jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją