Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Budowa budynku centrum rekreacyjno-sportowego na działce nr 153/1 w Gorzycy gm. Międzyrzecz

„BUDOWA BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO 
NA DZIAŁCE NR 153/1 W GORZYCY GM. MIĘDZYRZECZ”.
 
Budowana świetlica wiejska wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, będzie przeznaczona na spotkania mieszkańców miejscowości, imprezy kulturalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, imprezy rekreacyjne i sportowe. Przystosowana będzie również dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach. Powierzchnia zabudowy 264,92 m2. Powierzchnia użytkowa 225,81 m2 (w tym: świetlica – 153,28 m2, w tym powierzchnia podstawowa – 82,83 m2, garaż (na samochód straży pożarnej) – 72,53 m2), kubatura 1.274,73 m3.
W dniu 18.08.2009r. podpisano umowę z Marszalkiem Województwa Lubuskiego – Marcinem Jabłońskim o przyznanie pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 na zadanie: „Budowa budynku centrum rekreacyjno-sportowego na działce nr 153/1 w Gorzycy gm. Międzyrzecz”.
Całkowita wartosć projektu: 845 343,29 PLN
Koszty kwalifikowalne: 483 272,82 PLN
Kwota dofinansowania: 241 636,00 PLN (jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją