Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz

 
Projekt pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-569/13-00 podpisanej w dniu 28.10.2014r. przyznano Gminie Międzyrzecz dofinansowanie na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowita wartość zadania: 41.820 zł
 
Kwota dofinansowania: 35.547 zł
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2020" jest dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety Gminy Międzyrzecz dotyczące poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy. Przedstawia on kierunki działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu w perspektywie do 2020 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją