Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu

„BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIĘDZYRZECZU”

W ramach inwestycji powstała kryta pływalnia wraz z zapleczem. Podstawowe parametry przedsięwzięcia: pow. zabudowy 2.337,00 m2, pow. netto 3.115,17 m2, kubatura brutto 17.046,00 m3, wymiary: dł x szer. x wys. 75,90 x 51,50 x 12,75m. 
Budowany obiekt krytej pływalni jest obiektem ogólnodostępnym, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, którego główną funkcją jest basen pływacki 25 m x 12,5 m oraz część rekreacyjna. W jej składzie są dwie niecki jacuzzi oraz basen do nauki pływania wzbogacony o funkcje atrakcji wodnych. Elementem części rekreacyjnej obiektu jest również zamknięta zjeżdżalnia wodna oraz brodzik dla małych dzieci. Obiekt wyposażony jest w widownię na 120 miejscach siedzących wraz z stojącymi. W części piwnicznej umiejscowiono pomieszczenia związane z technologią uzdatniania wody i wentylacją obiektu, jak również z zapleczem socjalnym dla pracowników obsługujących obiekt. Układ funkcjonalny i program użytkowy ujęty zostanie w bloki funkcjonalne, w których należy wyróżnić: blok hali basenowej połączony z częścią rekreacyjną atrakcji wodnych, blok strefy wejściowej z holem wejściowym zlokalizowanym przy głównym wejściu do obiektu, blok szatniowo-sanitarny obsługujący halę basenową, blok widowni wraz z częścią szatniową i sanitarną, zlokalizowaną w istniejącej hali sportowej. 
W dniu 24.07.2009. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Lubuskiego – Marcinem Jabłońskim o dofinansowanie Projektu: „Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu”, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, Priorytet V „Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej”, Działanie 5.1 „Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej”.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 22 384 851,82 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 22 384 851,82 PLN.
Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 11 192 425,91 PLN.
Wkład własny Beneficjenta 11 192 425,91 PLN.
 
Realizacja ww. projektu została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 50% wydatków 
 
 
Budowa krytej pływalni została również dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
 
W dniu 30.10.2008  r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym 
w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji do kwoty 2.200.000zł, z podziałem na lata:
1) w roku 2008 – 1.455.000 zł
2) w roku 2009 – 745.000 zł
Kolejnym dofinansowaniem budowy pływalni jest dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczacych obiektów służących rehabilitacji.
 
 
W dniu 6.07.2009 r. zawarto umowę z Marszałkeim Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowanie zadania województwa w zakresie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Dofinansowanie obejmowało zakup i montaż platformy schodowej do kwoty 50.000zł.
 
  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją