Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszanowo

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WYSZANOWO”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2005

czytaj dalej

Lubuska Sieć Obszarów Aktywności Gospodarczej - Miasta Przyjazne Inwestorom I i II Etap

LUBUSKA SIEĆ OBSZAROW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – MIASTA PRZYJAZNE INWESTOROM I i II ETAP
 
projekt współfinansowany w ramach programu:
 
PHARE SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA 2002 2002/000-580.06-11

czytaj dalej

Utworzenie placu zabaw przy bulwarze Jana Pawła II w Międzyrzeczu

W ramach proj. wykonano: Dostawę i montaż: zestawu drewnianego, huśtawki podwójnej, karuzeli 4 ramiennej, sprężynowca - siedzisko poczwórne, sprężynowca - siedzisko podwójne, huśtawki wahadłowej, tablicy informacyjnej, karuzeli metalowej, obsadzenie placu zabaw krzewami typu ligustr, dostawę i montaż ławek parkowych, dostawę i montaż koszy na odpadki.

czytaj dalej

Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kęszyca, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Szumiąca, Wyszano

Z całego projektu zostało zaliczone wykonanie placu zabaw w m. Kursko, na które się składała:
Dostawa i montaż zestawu drewnianego oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej.
 
Głównym celem operacji było podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez odbudowę i  powstanie nowych placów zabaw co służyć będzie rozwojowi  turystyki .

czytaj dalej

Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Opis projektu: Termomodernizacji poddany został budynek Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Działania termomodernizacyjne były elementem kompleksowych prac budowlanych związanych z odbudową, częściową rozbudową i modernizacją obiektu.
 
Cele projektu: Głównym celem projektu było utrzymanie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego. 

czytaj dalej

Doposażenie sal wiejskich w miejscowościach Kursko i Wyszanowo - Gmina Międzyrzecz

m. Kursko
Doposażenie sali wiejskiej w m. Kursko polegało na zakupie: regału zamykanego z drzwiami przesuwnymi na naczynia, chłodziarki, zestawu nagłaśniającego składającego się z: 4 głośniki, wzmacniacz, 2 mikrofony, odtwarzacz płyt CD, kable, statywy. Celem będzie realizacja Przedsięwzięcia I: Tworzenie centrów kulturalnych na bazie świetlic wiejskich. Małe projekty, w które wpisuje się wyposażenie świetlic i sal wiejskich.

czytaj dalej

Budowa boiska rekreacyjnego w Bukowcu na działce gruntu nr 83/2 - Gmina Międzyrzecz

„Budowa boiska rekreacyjnego w Bukowcu na działce gruntu nr 83/2 - Gmina Międzyrzecz”.
 
W dniu 16.01.2012 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 na zadanie: „Budowa boiska rekreacyjnego w Bukowcu na działce gruntu nr 83/2 - Gmina Międzyrzecz”.

czytaj dalej

Przebudowa dachu hali widowiskowo-sportowej

 
W dniu 24 sierpnia 2012 r. Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie operacji pn.:
„Przebudowa dachu hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu”

czytaj dalej

Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna - Gmina Międzyrzecz

„Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna - Gmina Międzyrzecz”.
 
W dniu 15.12.2011 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 na zadanie: „Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna - Gmina Międzyrzecz”.

czytaj dalej

Budowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko - Gmina Międzyrzecz

„Budowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko - Gmina Międzyrzecz”.
 
W dniu 22.10.2012 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 na zadanie: „Budowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko - Gmina Międzyrzecz”.

czytaj dalej