Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu

„BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIĘDZYRZECZU”

W ramach inwestycji powstała kryta pływalnia wraz z zapleczem. Podstawowe parametry przedsięwzięcia: pow. zabudowy 2.337,00 m2, pow. netto 3.115,17 m2, kubatura brutto 17.046,00 m3, wymiary: dł x szer. x wys. 75,90 x 51,50 x 12,75m. 

czytaj dalej

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz

 
Projekt pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-569/13-00 podpisanej w dniu 28.10.2014r. przyznano Gminie Międzyrzecz dofinansowanie na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowita wartość zadania: 41.820 zł
 
Kwota dofinansowania: 35.547 zł
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2020" jest dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety Gminy Międzyrzecz dotyczące poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy. Przedstawia on kierunki działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu w perspektywie do 2020 roku.

czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościaci Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI
ŚWIĘTY WOJCIECH, WOJCIECHÓWEK, GORZYCA”.

czytaj dalej

Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Turystyki w Gminie Międzyrzecz

„ZINTEGROWANA KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE MIĘDZYRZECZ”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2005-2006

czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszanowo

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WYSZANOWO”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2005

czytaj dalej

Lubuska Sieć Obszarów Aktywności Gospodarczej - Miasta Przyjazne Inwestorom I i II Etap

LUBUSKA SIEĆ OBSZAROW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – MIASTA PRZYJAZNE INWESTOROM I i II ETAP
 
projekt współfinansowany w ramach programu:
 
PHARE SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA 2002 2002/000-580.06-11

czytaj dalej

Utworzenie placu zabaw przy bulwarze Jana Pawła II w Międzyrzeczu

W ramach proj. wykonano: Dostawę i montaż: zestawu drewnianego, huśtawki podwójnej, karuzeli 4 ramiennej, sprężynowca - siedzisko poczwórne, sprężynowca - siedzisko podwójne, huśtawki wahadłowej, tablicy informacyjnej, karuzeli metalowej, obsadzenie placu zabaw krzewami typu ligustr, dostawę i montaż ławek parkowych, dostawę i montaż koszy na odpadki.

czytaj dalej

Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kęszyca, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Szumiąca, Wyszano

Z całego projektu zostało zaliczone wykonanie placu zabaw w m. Kursko, na które się składała:
Dostawa i montaż zestawu drewnianego oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej.
 
Głównym celem operacji było podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez odbudowę i  powstanie nowych placów zabaw co służyć będzie rozwojowi  turystyki .

czytaj dalej

Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Opis projektu: Termomodernizacji poddany został budynek Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Działania termomodernizacyjne były elementem kompleksowych prac budowlanych związanych z odbudową, częściową rozbudową i modernizacją obiektu.
 
Cele projektu: Głównym celem projektu było utrzymanie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego. 

czytaj dalej

Doposażenie sal wiejskich w miejscowościach Kursko i Wyszanowo - Gmina Międzyrzecz

m. Kursko
Doposażenie sali wiejskiej w m. Kursko polegało na zakupie: regału zamykanego z drzwiami przesuwnymi na naczynia, chłodziarki, zestawu nagłaśniającego składającego się z: 4 głośniki, wzmacniacz, 2 mikrofony, odtwarzacz płyt CD, kable, statywy. Celem będzie realizacja Przedsięwzięcia I: Tworzenie centrów kulturalnych na bazie świetlic wiejskich. Małe projekty, w które wpisuje się wyposażenie świetlic i sal wiejskich.

czytaj dalej