Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Rozbudowa i przebudowa budynku sali-świetlicy wiejskiej w Kursku

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz

Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz doposażenie placu zabaw w m. Nietoper

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz

W dniu 06.08.2015 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rrozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz”

czytaj dalej

1 ... 6 7 8 9 10 11 12