Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacja dla mieszkańców. Mobilny Punkt Informacyjny w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców. Mobilny Punkt Informacyjny w Międzyrzeczu
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zapraszają na bezpłatne konsultacje. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistą na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój. Dla organizacji pozarządowych i gmin to szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie ich projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć.
 
Konsultacje odbędą się 25 czerwca 2019 r.:
 
  • w godz. od 9.00 do 11.30 w budynku Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4;
  • w godz. od 12.00 do 14.30 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13b.
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi~@~lubuskie~.~pl

Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Gmina Międzyrzecz obecnie prowadzi 3 inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu oraz Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Te dwa projekty, mają na celu poprawę powietrza na terenie Gminy poprzez zminimalizowanie zużycia energii dzięki ocieplaniu ścian zewnętrznych, wymianie okien drewnianych oraz drzwi wejściowych do budynków, modernizacji systemów grzewczych a co najważniejsze na dachach budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Gmachy szkolne uzyskają także nową elewację.
Całkowita wartość projektu pn.: ”Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu” wynosi 1 834 860,00 PLN, natomiast projektu pn.” Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu” wynosi 1 816 173,00 PLN. Przewidywane zakończenie prac budowlanych w SP 3 30.08.2018 r. natomiast w Gimnazjum nr 2 30.09.2018 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu

Kolejnym znaczącym dla mieszkańców Gminy projektem jest Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego. Poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 mieszkańcy Gminy doczekają się kolejnego Przedszkola. Nowo wybudowany oddział przedszkolny będzie dedykowany grupie dzieci w wieku od 3- 6 lat. Termin zakończenia prac to 30.08.2018 r. Dzieci będą mogły skorzystać z nowego przedszkola już od września br. Całkowita wartość projektu to 3 916 832,52 PLN.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Budowa placu zabaw i urządzenie siłowni plenerowej w m. Kęszyca Leśna gmina Międzyrzecz

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Międzyrzecz

Przebudowa drogi gminnej nr 003532F

Gmina Międzyrzecz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Gminy Międzyrzecz poprzez rozbudowę szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Międzyrzecz. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz. Do celów szczegółowych ściśle powiązanych z celem głównym należy: stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla dzieci z Gminy Międzyrzecz; wyrównanie szans rozwojowych dzieci z Gminy Międzyrzecz; zapewnienie racjonalnych możliwości rozwojowych uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 160 311,66 PLN
Całkowita wartość projektu: 3 916 832,52 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 333 219,36 PLN
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020
Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”
Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”
Poddziałanie 9.3.1. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz

"Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz"