Warning - session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when session is active, plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/pobierz.php, 34
Warning - Declaration of ECmsDane::pobierzListe($strona, $iloscNaStronie, $sortuj, $porzadek, $warunek = ) should be compatible with ELineDaneModul::pobierzListe($tabela), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDane.php, 18
Warning - Declaration of ECmsDaneNoDoctrine::pobierzNumerStrony($id, $tabela, $nazwaId, $sortuj = , $porzadek = , $parametry = ) should be compatible with ECmsDane::pobierzNumerStrony($id, $tabela, $nazwaId, $sortuj = , $porzadek = , $parametry = , $sprawdzUprawnienie = ), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php, 3
Warning - Declaration of ECmsDaneNoDoctrine::uprawnienie($nazwaTabeli = , $frontend = , $pominGrupy = ) should be compatible with ECmsDane::uprawnienie($obiekt, $nazwaTabeli = , $frontend = , $sprawdzajJezyk = ), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php, 3
Warning - Declaration of ECmsDaneNoDoctrine::filtruj() should be compatible with ECmsDane::filtruj($obiekt), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php, 3
Warning - Declaration of ECmsDaneNoDoctrine::aktywujDeaktywujWiele($listaId, $aktywuj) should be compatible with ECmsDane::aktywujDeaktywujWiele($listaId, $aktywuj, $ustawDatePublikacji = ), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php, 3
Warning - Declaration of ECmsDaneNoDoctrine::zapiszWieleUprawnienie($nrTabeli, $listaId, $listaIdGrup, $nazwaId, $nazwaTabeli, $automat) should be compatible with ECmsDane::zapiszWieleUprawnienie($nrTabeli, $listaId, $listaIdGrup, $nazwaId, $nazwaTabeli, $automat = , $modul = ), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php, 3
Warning - Declaration of ECmsDaneModulGaleriaElementNoDoctrine::pobierzListe($strona, $iloscNaStronie, $sortuj, $porzadek, $idg = ) should be compatible with ECmsDaneNoDoctrine::pobierzListe($strona, $iloscNaStronie, $sortuj, $porzadek, $warunek = , $tryb = ), plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneModulGaleriaElementNoDoctrine.php, 13
Blad polaczenia z baza danych: SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution Nieobsłużony wyjątek

Nieobsłużony wyjątek

Error

Nazwa klasy wyjątku Error
Komunikat błędu Call to a member function query() on null
Kod błędu 0
Plik /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php
Linia 463
Ślad
#0 /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneNoDoctrine.php(40): ECmsDaneNoDoctrine->query('SELECT t.* FROM...', 2)
#1 /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/pobierz.php(168): ECmsDaneNoDoctrine->pobierz(9586)
#2 {main}
Warning - PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution, plik: /home/ummiedzyrzec/ftp/miedzyrzecz.pl_php72/system/silnik/ELineBazaDanych.php, 90