Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

06-11-2015

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz 
tel. (95) 742 69 30 - 31
fax (95) 742 69 60
 
WYKAZ TELEFONÓW
Wydział/Referat/Biuro
Nr tel. (095)
Imię i nazwisko
BURMISTRZ
742 69 30
742 69 31
Remigiusz Lorenz
Zastępca Burmistrza
Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza Tomasz Markiewicz
Sekretarz
Anna Sawka
Sekretariat
Kamila Zambrzycka
Joanna Bilińska
Joanna Kocemba
Biuro Rady
742 69 34
742 69 88
Elżbieta Błaszczak – kierownik
Sabina Miernik
Biuro Prawne
742 69 54
Stanisław Flis
Marek Zaborowski
Wydział Planowania Przestrzennego
742 69 65
742 69 66
Monika Tomaszewska – kierownik
Marcin Mokrzycki 
742 69 69
Ewa Hak
Filip Suchecki
Paweł Jurasik
Wydział Realizacji Inwestycji
742 69 58
Sylwester Suchowski – kierownik
Barbara Zaleśna
742 69 57
Bogumiła Czarniak
Mariola Banaszek
Angelika Grabarek
Urząd Stanu Cywilnego
742 69 39
Izabela Kępińska – kierownik
Magdalena Walkiewicz
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
742 69 35
Mariola Grajewska
Monika Wydrych
742 69 40
Irena Kiersztan
742 69 55
Mirosław Matla
Marcin Rzepa
Wydział Spraw Społecznych
742 69 80

742 69 73
742 69 41
Łukasz Ruta - kierownik
Sylwia Najderek
Ewelina Błaszczyk
Dariusz Brożek
Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania
Patologiom Społecznym,
Zdrowia i Opieki Społecznej
742 69 68
Maciej Kubowicz
Wydział Spraw Obywatelskich
742 69 50
742 69 36
742 69 33
742 69 48
742 69 95
Mieczysław Witczak – kierownik
Barbara Sułkowska
Anita Chrabańska
Ewa Czop
Dorota Czepirska
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
742 69 49
Aleksander Zaćmiński – kierownik
Alicja Sulej
Wydział Gospodarki Komunalnej
742 69 53
742 69 63
Anna Lubaczewska – kierownik
Bogusława Czerkawska
742 69 74
Dagmara Napierała
Andrzej Andrys
742 69 67
Anna Kamińska
Bogdan Grajewski
742 69 93
742 69 87
742 69 87
Wioletta Lachowicz
Marcelina Cieślak
Krystyna Jakubowska
     
Skarbnik
742 69 59
Kamila Anioł-Szymańska
Wydział Finansowo-Budżetowy
742 69 37
742 69 72
Joanna Wiśniewska
Bożena Merdas
Małgorzata Kieliszyczyk
742 69 71
Beata Adamczak
742 69 52
Mariola Śmigielska
Kamila Dzida
Sabina Kuik
742 69 38
Agnieszka Barłóg
742 69 75
Małgorzata Szahun
Lidia Sakowicz
Wydział Rozwoju Gospodarczego
742 69 84
742 69 83
742 69 82
Katarzyna Szadkowska – kierownik
Tomasz Dembowy
Kornela Manyś
Wydział Gospodarki Mieniem
742 69 42
742 69 46
742 69 46
742 69 61
742 69 47
742 69 85
Dorota Nowak – kierownik
Monika Rogala
Beata Kulisz
Małgorzata Czyż
Agnieszka Kaplo
Natalia Pilarczyk
Joanna Łukasiewicz
Katarzyna Ejsmont
 
742 69 77
Anna Frycz-Bielińska
Audyt Wewnętrzny
742 69 43
Romuald Pelec
Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego
500 231 163
Justyna Lorkiewicz
Monika Kłodzińska
 
Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP ( www.epuap.gov.pl ):
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. urzędowe poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych  podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) lub na adres e-mail  (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru). 
31-03-2020

Informacje o dostępności architektonicznej

Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 69 31
 
Parter budynku Urzędu przy ul. Rynek 1 dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ul. Rynek: znajduje się tam podjazd pod drzwi, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach z prawej strony.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w każdej sprawie. 
Dla klientów głuchoniemych istnieje możliwość skorzystania z zdalnego tłumacza języka migowego.
Na placu wokół Ratusza dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
31-03-2020

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz internetowy adres strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego.

Świadczenie zdalnego tłumacza języka migowego jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przejdź na stornę Tłumacza Języka Migowego – klikając w słowo tutaj
 
 
Internetowy adres strony Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Formularz kontaktowy

  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.