Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

PROGRAM REGIONALNY - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacja o dofinansowaniu

 
 

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Gmina Międzyrzecz obecnie prowadzi 3 inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu oraz Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Te dwa projekty, mają na celu poprawę powietrza na terenie Gminy poprzez zminimalizowanie zużycia energii dzięki ocieplaniu ścian zewnętrznych, wymianie okien drewnianych oraz drzwi wejściowych do budynków, modernizacji systemów grzewczych a co najważniejsze na dachach budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Gmachy szkolne uzyskają także nową elewację.
Całkowita wartość projektu pn.: ”Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu” wynosi 1 834 860,00 PLN, natomiast projektu pn.” Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu” wynosi 1 816 173,00 PLN. Przewidywane zakończenie prac budowlanych w SP 3 30.08.2018 r. natomiast w Gimnazjum nr 2 30.09.2018 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu

Kolejnym znaczącym dla mieszkańców Gminy projektem jest Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego. Poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 mieszkańcy Gminy doczekają się kolejnego Przedszkola. Nowo wybudowany oddział przedszkolny będzie dedykowany grupie dzieci w wieku od 3- 6 lat. Termin zakończenia prac to 30.08.2018 r. Dzieci będą mogły skorzystać z nowego przedszkola już od września br. Całkowita wartość projektu to 3 916 832,52 PLN.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - podstawowe informacje o projekcie

Plakat informacyjny

Plakat informujący o realizacji projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim". Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Lubuskie 2020 w kwocie 10732382,31 zł.
 

Informacje o projekcie

Cel projektu: poprawa warunków do rozwoju MŚP oraz aktywności gospodarczej w Gminach Powiatu Międzyrzeckiego poprzez przygotowanie pod inwestycje 11,33 ha w pełni uzbrojonych terenow inwestycyjnych.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10732382,31 PLN
Lider projektu: Gmina Międzyrzecz
Partnerzy projektu: Gmina Skwierzyna, Gmina Przytoczna

Gmina Międzyrzecz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Gminy Międzyrzecz poprzez rozbudowę szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Międzyrzecz. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz. Do celów szczegółowych ściśle powiązanych z celem głównym należy: stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla dzieci z Gminy Międzyrzecz; wyrównanie szans rozwojowych dzieci z Gminy Międzyrzecz; zapewnienie racjonalnych możliwości rozwojowych uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 160 311,66 PLN
Całkowita wartość projektu: 3 916 832,52 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 333 219,36 PLN
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020
Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”
Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”
Poddziałanie 9.3.1. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą