Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza etap I

05-04-2024

Ruszamy z budową wschodniej obwodnicy miasta!

Ilustracja do informacji: Ruszamy z budową wschodniej obwodnicy miasta!
Dzięki dokonanym przez Radę Miejską zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jej władze będą mogły rozstrzygnąć przetarg na rozpoczęcie budowy wschodniej obwodnicy miasta. – Inwestycja ma epokowe znaczenie dla Międzyrzecza – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Trudno o lepszą informację dla mieszkańców Międzyrzecza. Podczas środowej sesji radni zdecydowali o zmianach w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, co umożliwi władzom gminy rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie budowy wschodniej obwodnicy miasta. – Decyzja zapadła jednomyślnie, za co serdecznie dziękuję wszystkim radnym. Budowa obwodnicy będzie jedną z najważniejszych inwestycji w ponad trzydziestoletniej historii międzyrzeckiego samorządu. Rozwiąże problemy komunikacyjne w centrum miasta i umożliwi jego dalszy rozwój – podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Obwodnica ma połączyć  ulicę Poznańską z Piastowską, a następnie z wybudowanym ostatnio Międzyrzeckim Parkiem Przemysłowym nr II i ul. Rokitniańską. Dzięki niej część pojazdów jadących od strony Obrzyc do np. Gorzowa Wlkp, Sulęcina, w kierunku Przytocznej, czy do obu parków przemysłowych, będzie omijać centrum miasta, co powinno przyczynić się do wyraźnego zmniejszenia korków tworzących się rano w od godz. 14.00 do 16.00 przed jedynym mostem drogowym na Obrze.
 
Przed głosowaniem radni zapoznali się z projektem i ofertami czterech firm, zainteresowanych budową pierwszego odcinka obwodnicy. – Najniższa z nich opiewa na nieco ponad 12 milionów 525 tysięcy złotych. To o milion dwieście tysięcy złotych mniej, niż podczas poprzedniego przetargu – zaznaczała Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu. – Dzięki zabezpieczeniu przez radnych pieniędzy z budżetu gminy będziemy mogli rozstrzygnąć przetarg i przystąpić do realizacji wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.
 
Koszt całej inwestycji  oszacowano na około 40 mln. zł, co przekracza finansowe możliwości naszego samorządu. Władze złożyły w poprzednich latach kilka wniosków o rządowe dotacje. Niestety, wszystkie odpadły ze względu na to, że Fundusz Dróg Samorządowych miał dla wszystkich lubuskich gmin  70 mln. zł. Dlatego burmistrz postanowił podzielić inwestycję na trzy etapy. Pierwszy zakłada budowę odcinka od ulicy Poznańskiej do Obry, drugi most na Obrze i fragment drogi do ulicy Piastowskiej wraz z rondem, a trzeci odcinek od ronda do Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego nr 2.
 
– Mamy już gotowy jej jeden fragment. To wybudowany w ubiegłym roku odcinek drogi łączącej ulicę Rokitniańską z nowym parkiem przemysłowym koło Lubosinka – zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miejskim.
Podzielenie inwestycji na etapy było słusznym posunięciem, czego dowodem jest rządowa dotacja w wysokości prawie 4,1 mln zł, którą gmina otrzymała w minionym roku na rozpoczęcie prac. – Pierwszy odcinek będzie miał blisko 780 metrów długości. Projekt zakłada tez budowę chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów i oświetlenia – wylicza R. Lorenz.
23-01-2024

Przetarg na pierwszy etap wschodniej obwodnicy miasta

Ilustracja do informacji: Przetarg na pierwszy etap wschodniej obwodnicy miasta
Trudno o lepszą informację dla mieszkańców Międzyrzecza! Urząd Miejski ogłosił przetarg na wybudowanie pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy miasta. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że rozpoczęcie tej ważnej inwestycji będzie możliwe dzięki rządowej dotacji wynoszącej ponad 4 mln. 97 tys. zł.

- Pierwszy fragment połączy ulicę Poznańską z odnogą wybudowanej ostatnio ulicy Długiej i zakończy się przy rzece Obrze, na której w drugim etapie wybudujemy most i drogę do ulicy Piastowskiej. W trzeciej fazie połączymy ten odcinek z wybudowaną już drogą, łączącą ulicę Rokitniańską z nowym parkiem przemysłowym, który powstał w okolicach Lubosinka – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Termin składania ofert upływa 5 lutego o godz. 11.00. Zwycięzca przetargu oprócz asfaltowej drogi o długości blisko 780 metrów ma wybudować także chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie i zjazdy.
 
Przypominamy, że gmina przez kilka lat ubiegała się o dotację na wybudowanie obwodnicy. Poprzednie wnioski dotyczyły budowy całej obwodnicy wraz z mostem drogowym. Zostały odrzucone ze względu na zbyt wysoki koszt całej inwestycji, dlatego ostatnio burmistrz postanowił podzielić ją na trzy etapy. Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, co potwierdza przyznana gminie dotacja na pierwszy odcinek obwodnicy. 
 
– Wydając decyzję o przyznaniu nam tej dotacji eksperci z pewnością wzięli pod uwagę fakt, że ostatnio wybudowaliśmy ulice Długą, która pełnić będzie funkcje drogi dojazdowej do obwodnicy od strony Obrzyc i jednocześnie uzbroiliśmy tereny pod przyszłe domki i bloki wielorodzinne – dodaje R. Lorenz.
 
Burmistrz podkreśla, że budowa pierwszego etapu gwarantuje przyznanie gminie kolejnej dotacji na drugi etap obwodnicy i będący jej najważniejszym ogniwem kolejny, drugi most drogowy na Obrze. Zakończenie tej inwestycji ma rozwiązać największy problem komunikacyjny miasta, czyli korki tworzące się na ulicy Kazimierza Wielkiego przed jedynym do tej pory mostem na tej rzece.
 
- Wschodnia obwodnica wraz z nowym mostem ma odciążyć ruch kołowy w centrum Międzyrzecza. Będą z niej korzystać na przykład mieszkańcy Obrzyc, którzy pracują w zakładach znajdujących się w prawobrzeżnej części miasta przy ulicy Przemysłowej , a także w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym nr 1 oraz w niedalekiej już przyszłości w otwartym w grudniu 2023 r. Międzyrzeckim Parku Przemysłowym nr 2, który powstał między ulicą Rokitniańską i Lubosinkiem – zapowiada R. Lorenz. 
31-10-2023

Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecz etap I

Informacja o zawarciu umowy na realizację zadania

W dniu 31 października pomiędzy Gminą Międzyrzecz, a Wojewodą Lubuskim została zawarta umowa na realizację zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza etap I".
 
Wartość całkowita zadania: 6.829.338,50 zł
Dofinansowanie: 4.097.603,00 zł
Wkład własny Gminy Międzyrzecz: 2.731.735,50 zł
 

Plakat informacyjny