Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Ptasia grypa

13-02-2023

Nowe ogniska ptasiej grypy w woj. lubuskim

Ilustracja do informacji: Nowe ogniska ptasiej grypy w woj. lubuskim
W związku z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2023 r. poz. 474 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz uznania za obszar zagrożony powiatu międzyrzeckiego apelujemy do mieszkańców gminy Międzyrzecz o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
 
Zalecenia dla hodowców:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób
- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem.
 
Nie wolno dotykać i dokarmiać ptaków
 
Zgodnie z zaleceniami mieszkańcy zagrożonych terenów powinni zrezygnować z dokarmiania ptaków, które sprzyja gromadzeniu się ptactwa i zwiększa ryzyko emisji wirusa. W przypadku znalezienia martwego ptaka powinniśmy poinformować o tym fakcie służby weterynaryjne. Nie należy również zbliżać się do padłych zwierząt ani ich dotykać.
 
Ptasia grypa - co trzeba o niej wiedzieć?
 
Grypa ptaków to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu. Nosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie - przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Drób hodowlany może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Co ważne - nie musi się to odbywać w tym samym czasie, bo wirus może przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.