Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

20-09-2017

Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej

Ilustracja do informacji: Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej
Trwa budowa sieci zasilającej oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Poznańskiej, w kierunku Bobowicka. Do końca września, w ramach inwestycji powstanie 18 słupów oświetleniowych. Kompleksową realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonuje firma ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski. Koszt inwestycji 98 000 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-09-2017

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka życzę Wam Kochane Dzieci, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele radości, przygody i zabawy.
Wszystkim Rodzicom i Opiekunom w przedszkolach życzymy nieustającej dumy z naszych międzyrzeckich pociech.
 
Zastępca Burmistrza Międzyrzecza
              Agnieszka Śnieg
                                                                  wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
20-09-2017

XL sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XL sesja Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
26 września 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Przygotowanie szkół podstawowych i przedszkoli  do nowego roku szkolnego 2017/2018. Informacja o realizacji obowiązku zapewnienia przez Gminę Międzyrzecz miejsc w przedszkolach.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej do dnia 22 listopada 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu oraz o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                              Maria Kijak
18-09-2017

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017

Ilustracja do informacji: Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017
Już 6 grudnia br. odbędzie się II Jarmark Bożonarodzeniowy. Wszystkich chętnych, chcących zaprezentować swoje wyroby i wziąć udział w Jarmarku w charakterze wystawcy prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszenia, które znajdziecie Państwo poniżej:
 

 
18-09-2017

Eko-festyn „Ekologia na Wesoło”

Ilustracja do informacji: Eko-festyn „Ekologia na Wesoło”
13 września br. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się spektakl pt. „Zielony Kopciuszek”, który  zorganizowany został przez gminę Międzyrzecz, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawienie skierowane było dla dzieci z przedszkoli i klas zerowych. Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Spektakl był pierwszą częścią tegorocznej kampanii. Drugi jej etap odbył się 15 września br. Uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich wzięli udział w licznych konkursach o tematyce dotyczącej segregacji odpadów komunalnych. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni upominkami, natomiast placówki oświatowe zostały obdarowane pojemnikami do segregacji papieru oraz tworzyw sztucznych.
Wszystkie nagrody zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15-09-2017

Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka
14-09-2017

Informacja nt. spotkania

Ilustracja do informacji: Informacja nt. spotkania
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 19 września br. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miejskiego. Spotkanie będzie dotyczyło opracowanej koncepcji rewitalizacji rynku. 
14-09-2017

Szkolenie „ABC przedsiębiorcy”

Ilustracja do informacji: Szkolenie „ABC przedsiębiorcy”
13 września br. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się  bezpłatne seminarium "ABC przedsiębiorcy". Spotkanie zostało zorganizowane przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. oraz Burmistrza Międzyrzecza. Szkolenie miało na celu wyjaśnienie nowych zasad rozliczeń ZUS od 1 stycznia 2018 r. – e-składka. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji z gminy Międzyrzecz.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12-09-2017

Oferta na wynajem pawilonu handlowego przy ul. Piastowskiej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12-09-2017

Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji
OBWIESZCZENIE
O POWSZECHNEJ DERATYZACJI
 
Na podstawie § 27 uchwały Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia     25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 1152.), Burmistrz Międzyrzecza w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
 
1. Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi, węzłami cieplnymi, siecią kanalizacyjną we wszystkich miejscowościach gminy Międzyrzecz powinni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach 2.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
 
2 W obiektach należących do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Gospodarki Lokalowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych, zakładów pracy, deratyzację przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne.
W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dostępnych w handlu.
 
3. Właściciele i użytkownicy wykonujący zabieg we własnym zakresie zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji wg wskazań podanych na opakowaniach środków biobójczych, w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone środki deratyzacyjne powinny być oznakowane znakami i napisami.
 
4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienieni w pkt. 2 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni.
 
5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczyć dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
 
6. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
 
Państwowy Powiatowy                                 Burmistrz  Międzyrzecza                                                                                
  Inspektor Sanitarny
   w Międzyrzeczu
1 2 3 4 5 6 ... 71