Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

14-01-2022

Gmina dofinansowała badania, czas na działania!

Ilustracja do informacji: Gmina dofinansowała badania, czas na działania!
Studnie głębinowe na ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Głębokie nie mają żadnego wpływu na poziom wody w tym akwenie. Takie są ustalenia naukowców, którzy przez kilka miesięcy badali przyczyny wysychania jeziora. Ich wyniki przedstawili podczas spotkania w starostwie.
 
 
Od kilkunastu lat mieszkańców i turystów niepokoi spadek poziomu wody w jez. Głębokie, o czym wielokrotnie informowaliśmy na portalach społecznościowych oraz regionalnych i lokalnych mediach. Akwen należy wprawdzie do Skarbu Państwa, a jego zarządcą jest starosta międzyrzecki, ale władze gminy nie odwracają się od problemu. Wręcz odwrotnie. Na wniosek burmistrza Remigiusza Lorenza radni miejscy wyrazili zgodę na dofinansowanie badań, których celem było ustalenie przyczyn tego zjawiska i ustalenie, czy  - i ewentualnie w jaki sposób - można powstrzymać jezioro przed dalszą degradacją. Wyniki kilkumiesięcznych badań przedstawiono dziś w siedzibie starostwa (przetarg na opracowanie analizy ogłosił bowiem powiat, reprezentujący w tym przypadku właściciela, czyli Skarb Państwa).
 
Podczas spotkania gminę reprezentowała przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych, radni Edward Toczyński i Tadeusz Filus oraz kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska.
 
Autorzy opracowania zaznaczali, że spadek poziomu wód gruntowych i wysychanie akwenów jest problemem globalnym. Szczególnie dotkliwie odczuwalny jest w Wielkopolsce oraz na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Przedstawili cztery warianty ratowania akwenu. Zaznaczali przy tym, że każdy z nich ma plusy i minusy. Pierwszy zakładał dostosowanie kąpieliska do linii brzegowej, czyli wyburzenie pomostów stacjonarnych i zastąpienie ich pływającymi oraz wyrównanie dna. Dwa kolejne sprowadzały się do zasilania akwenu wodą z Obry – bezpośrednio rurą, lub poprzez otaczające go mokradła, a ostatni pompowanie wody z pokładów z trzeciorzędu.
 
Eksperci ustalili, że działające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego studnie głębinowe nie mają negatywnego wpływu na jezioro. Podkreślali, że ewentualną realizację trzech ostatnich wariatów muszą poprzedzić czasochłonne przygotowania, które mogą potrwać nawet trzy lata! Radny powiatowy Jerzy Gądek zwrócił uwagę na bardzo wysoki koszt takich inwestycji. – Są niemożliwe do realizacji – mówił.
 
Co dalej? – Czas na wdrożenie konkretnego rozwiązania. Samorządy gminny i powiatowy muszą porozumieć się w tej sprawie – postulowała starosta Agnieszka Olender.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że analiza odpowiada na wiele pytań nurtujących mieszkańców i turystów. Wykluczyła np. negatywny wpływu na jezioro studni głębinowych na ośrodku wypoczynkowym.
 
- W ostatnich latach w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele propozycji i opinii. Oraz bezpodstawnych oskarżeń wobec gminy, urzędu i mojej osoby. Teraz mamy odpowiednią wiedzę, ustalenia i rekomendacje fachowców. Administratorem jeziora są wprawdzie władze powiatu, ale nie zamierzamy uchylać się przed tym problemem. Czekam na konkretne propozycje ze strony zarządcy – mówi R. Lorenz.
 
Na zdjęciu: W spotkaniu wzięły udział m.in. (od prawej) kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych.
14-01-2022

Konkurs promujący adopcję bezpańskich zwierząt

Ilustracja do informacji: Konkurs promujący adopcję bezpańskich zwierząt
Organizatorem konkursu jest Fundacja Cztery Łapki. Patronat nad nim objął Burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
 
Regulamin Konkursu promującego adopcje zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem naszych psów i kotów przebywających w Schronisku dla Zwierząt Młodolino
 
Informacje podstawowe
 
§ 1
 
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Cztery Łapki oraz Urząd Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.
Konkurs odbędzie się pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza.
Konkurs zostanie ogłoszony 02.01.2022r. i będzie trwał do 28.02.2022r.
 
§ 2
 
Celem Konkursu jest rozpropagowanie adopcji bezdomnych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt bezdomnych z terenu gminy, przebywających w Schronisku dla Zwierząt Młodolino oraz zachęcenie mieszkańców do adopcji, rozwijania i kształtowania wrażliwości w stosunku do zwierząt.
 
§ 3
 
Rywalizacja konkursowa będzie polegać na przesłaniu prac promujących adopcję zwierząt poprzez wykonanie plakatu w formie papierowej bądź elektronicznej.
 
 
Uczestnicy Konkursu
 
§ 4
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 
Zasady Konkursu
 
§ 5
Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać prace w formie papierowej lub elektronicznej na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1
z dopiskiem „Konkurs”
Do Konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15.03.2022 roku.
 
 
Nagrody
§ 6
Fundatorem nagród w Konkursie jest Urząd Miasta i Gminy Międzyrzecz oraz Fundacja Cztery Łapki.
Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji powołanej przez Organizatorów.
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.
 
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
14-01-2022

Informacja o odwołaniu przetargów

Ilustracja do informacji: Informacja o odwołaniu przetargów
Informacja o odwołaniu pierwszych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
 
Odwołuje się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz oznaczonych ewidencyjnie nr :
459/17 o pow. 0,0834 ha;
459/23 o pow. 0,0968 ha;
459/24 o pow. 0,0758 ha,
położonych w Międzyrzeczu przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Międzyrzecz, zapisanych w księdze wieczystej nr GW1M/00020169/8.
 
Przetargi wyznaczone były na dzień 27 stycznia 2022 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
           
Powodem odwołania przetargów jest decyzja o pozostawieniu ww. nieruchomości w gminnym zasobie nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia sposobu realizacji dojazdu do przedmiotowych nieruchomości.
           
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl.
12-01-2022

Międzyrzecz będzie biegową stolicą Polski

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz będzie biegową stolicą Polski
Około stu najlepszych długodystansowców z całego kraju weźmie udział w Mistrzostwach Polski w biegu na 10 000 m., które rozegrane zostaną 23 kwietnia na międzyrzeckim stadionie. - Rozpoczęliśmy już przygotowania. To będzie sportowe wydarzenie nie tylko roku, ale i całej dekady – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Takie informacje lubimy najbardziej. Polski Związek Lekkiej Atletyki przyznał Gminie Międzyrzecz oraz Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Sportu i Wypoczynku prawo do organizacji Mistrzostw Polski w Biegu na 10 000 m. To już pewne. Dowodem jest pismo PZLA, które trafiło wczoraj na biurko burmistrza Remigiusza Lorenza.
 
Mistrzostwa rozegrane zostaną 23 kwietnia na tartanowych bieżniach międzyrzeckiego stadionu. Organizatorzy szacują, że wystartuje w nich około stu najlepszych licencjonowanych długodystansowców z całego kraju – zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
 
- Oprócz zawodników będziemy gościć także ich trenerów, fizjoterapeutów, ich rodziny i kibiców – wylicza dyrektor MOSiW Grzegorz Rydzanicz. - To będzie święto sportu o randze ogólnopolskiej. Ogromna gratka dla kibiców z naszego regionu, a przy tym również wielka promocja naszego miasta.
 
Jak podkreśla G. Rydzanicz, wielu mieszkańców naszej gminy uprawia biegi długodystansowe. – Z myślą o nich organizujemy między innymi odbywające się na stadionie Gminne Wieczory Biegowe, w których uczestniczą długodystansowcy z grupy Międzyrzeckie Gazele. Teraz będą mieli okazję kibicować najlepszym z najlepszych – dodaje.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że o prawo organizacji sportowego wydarzenia ubiegało się kilka miast, w tym również  znacznie większych od Międzyrzecza.
 
– To będzie ogromne wyzwanie logistyczne. Przygotowania już ruszyły i w drugiej połowie kwietnia wszystko będzie zapięte na przysłowiowy ostatni guzik – zapewnia burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Samorządowiec podkreśla,  że przywilej organizacji ogólnopolskich mistrzostw jest efektem gruntownej przebudowy stadionu, przeprowadzonej przed kilkoma laty dzięki rządowej dotacji. Rozbudowano wtedy część lekkoatletyczną obiektu, a bieżnie pokryto tartanem. Zwraca przy tum uwagę na fakt, iż przed kilkoma tygodniami gmina podpisała z ośrodkiem sportu oraz Lubuskim Związkiem Lekkiej Atletyki umowę o wspólnej organizacji imprez lekkoatletycznych o randze ponadpowiatowej.
 
– Dlatego liczymy, że takich imprez będzie więcej. Z myślą o ich uczestnikach i mieszkańcach rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Między innymi rozpoczęliśmy budowę sali sportowej z kuchnią i stołówką, która powstaje między stadionem i Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Sportowymi  - zapowiada burmistrz.
13-01-2022

Zarządzenie burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza
Zarządzenie nr 7/ 2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 
Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
 
zarządzam
 
§ 1.
Powołuję Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym na rok 2022.
 
§ 2.
Do komisji powołuję osoby:
 1. Sylwia Najderek – Przewodnicząca Komisji,
 2. Renata Król – członek,
 3. Ewelina Błaszczyk – członek.
 
§ 3.
1.Do czynności Komisji Stypendialnej w szczególności należy:
 1. zapoznanie się ze złożonymi wnioskami i załączonymi dokumentami;
 2. ustalenie, które z wniosków spełniają warunki formalne określone w uchwale
nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;
 1. rozpatrzenie merytoryczne wniosków spełniające warunki określone w ww. uchwale;
 2. sporządzenie opinii o zgłoszonych wnioskach oraz wskazanie wniosków osób, którym proponuje się udzielić stypendium wraz z proponowaną wysokością stypendium;
 3. sporządzenie protokołu z prac komisji.
 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Burmistrz Międzyrzecza po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej biorąc pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
12-01-2022

Dodatek osłonowy w OPS

Ilustracja do informacji: Dodatek osłonowy w OPS
Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy zdecydowali, że sprawami związanymi z przyjmowaniem wniosków, ich weryfikacją i wypłacaniem dodatków osłonowych będą się zajmować pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak podkreślała dyrektorka placówki Ewelina Niwald-Brzuśnianin, do OPS wpłynęło już około 500 wniosków.
 
 
Wnioski można składać elektronicznie, a także tradycyjnie w wersji papierowej w godzinach pracy OPS od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
 
Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
 
Dodatek osłonowy – komu przysługuje
 
Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:
 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?
 
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
 
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?
 
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
 
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.
 
Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka – od godz. 7.00 do 15.00.
 
Wnioski można składać także elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski elektroniczne złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone muszą być podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.
 
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. O tym, że wnioskodawca ma przyznany dodatek osłonowy otrzyma informację na podany we wniosku adres e-mail lub odbierze osobiście informację w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?
 
Od wtorku, 4 stycznia 2022 r., jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00”
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
11-01-2022

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
 
W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego. W 2022 roku Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zlokalizowany jest Międzyrzeczu i Przytocznej.
 
 
Punkt w Międzyrzeczu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13 i czynny jest w następujących dniach i godzinach
 poniedziałek w godz. 11.00 – 15.00
środa w godz. 8.00 – 12.00
czwartek w godz. 7.30 – 11.30
piątek w godz. 09.00 – 13.00
telefon kontaktowy 95-742-84-67 w godzinach dyżurów adwokatów/radców prawnych
 
W pozostałych godzinach pracy urzędu proszę kontaktować się pod numerem 95 742 84 76, 504 247 974.
 
Punkt zlokalizowany w Przytocznej mieści się w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Rokitniańskiej 4 pok.19. Godziny pracy punktu każdy  wtorek 09.00 - 13.00,  tel. kontaktowy
784 121 444.  
 
Drugi punkt w ramach otwartego konkursu ofert został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej i również zlokalizowany jest na terenie dwóch gmin
 
W Skwierzynie w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9 czynny w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek 09.00 – 13.00
wtorek 14.00 – 18.00
piątek 14.00 – 18.00 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)
W Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9 (budynek OPS) czynny w następujących dniach i godzinach:
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek 14.00 – 18.00
 telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444. W pozostałych godzinach pracy urzędu proszę kontaktować się pod numerem 95 742 84 76, 504 247 974.
 
W 2022 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7a/2.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.
 
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron. Mediacja może być świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie oraz poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Kto może skorzystać z porad prawnych i obywatelskich może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej (zwana dalej Podmiotem) przed uzyskaniem porady musi dodatkowo przedłożyć: 
 
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 
3. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje samodzielnego zapisu na poradę przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
 
 • do zainicjowania darmowej mediacji uprawniona jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa
 
Forma udzielania porad i zapisu.  Porady prawne co do zasady udzielane są w punktach NPP/NPO. Można tez ustalić termin wizyty telefonicznie pod nr telefonu  95 742 84 76 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu) lub poprzez rejestrację online. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało witrynę prowadząca potencjalnych interesantów do kalendarza wizyt nieodpłatnych porad prawnych w powiecie, która umożliwia zapisy na porady. Powiat Międzyrzecki aktywował moduł zapisów publicznych w systemie obsługi nieodpłatnych porad prawnych/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. www. np.ms.gov.pl/zapisy Po zgłoszeniu zapotrzebowania na poradę, należy oczekiwać na informację zwrotną o terminie i godzinie zdalnej porady u prawnika.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego
 
Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (obowiązuje z mocą od 13 marca 2020 r.) w czasie epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie wykonywania zadań wynikających z ustawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane złożenie oświadczeń przez beneficjentów pomocy.
 
 
10-01-2022

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 
Porządek obrad:
           
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących dodatku osłonowego (projekt nr 1).
 4. Zamknięcie obrad sesji.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
10-01-2022

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku pt. „Z dziećmi i dla dzieci”.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
10-01-2022

Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w Ferie”

Ilustracja do informacji: Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w Ferie”
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizując program działań prewencyjnych „Bezpieczne Ferie 2022”, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Bezpiecznie w ferie”.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.
 
1 2 3 4 5 6 ... 271