Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

20-03-2023

Przysięga w naszej brygadzie

Ilustracja do informacji: Przysięga w naszej brygadzie
- Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg – ślubowało ponad 100 elewów, którzy zakończyli pierwszą część szkolenia w szeregach 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. W uroczystości wziął udział m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który podkreślał związki miasta ze stacjonującą w nim elitarną brygadą.
 
Wojskowa przysięga odbyła się w sobotę, 18 marca, placu przed halą sportowo-widowiskową. Ślubowanie ponad 100 elewów odebrał dowódca stacjonującej w naszym mieście elitarnej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Sławomir Kocanowski. Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej i defilada. Oprócz elewów wzięli w niej udział ich rodzice i bliscy, mieszkańcy Międzyrzecza oraz przedstawiciele instytucji mundurowych i lokalnych władz. M.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, dla którego uroczystość była okazją do złożenia gratulacji dowódcy „siedemnastej” płk S. Kocanowskiemu. Samorządowiec podkreśla, że brygada jest największym zakładem pracy w naszej gminie.
 
Podczas oficjalnego przemówienia burmistrz pogratulował żołnierzom wyboru prestiżowego zawodu w zielonych mundurach i z naszywkami 17. WBZ na rękawach. - Robimy wszystko, żeby poprawić jakość życia mieszkańcom, w tym także bardzo licznej grupie żołnierzy i ich rodzin – zaznaczał R. Lorenz. – Brygada i miasto są zszyte nierozerwalnymi więzami współpracy.
 
Burmistrz podkreśla, że wojsko jest jednym z filarów życia gospodarczego, a także społecznego w naszej gminie. - Chętnie nas wspiera w rozmaitych przedsięwzięciach, a miasto pomaga naszym wojskowym – dodaje.
 
Przysiędze towarzyszyły Wojskowe Targi Służby i Pracy, które odbywały się w pobliskiej hali oraz ekspozycja sprzętu wojskowego na przylegającym do niej parkingu.
20-03-2023

Burmistrz podziękował i złożył gratulacje sołtysom

Ilustracja do informacji: Burmistrz podziękował i złożył gratulacje sołtysom
Podczas spotkania w sali narad ratusza burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył nominacje oraz złożył podziękowania i gratulacje nowym sołtysom.
 

W ostatnich tygodniach w większości sołectw naszej gminy odbyły się wybory sołtysów. Zwycięzcy spotkali się w czwartek z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, który złożył im gratulacje i wręczył pisemne nominacje. Podziękował im także za aktywną działalność na rzecz lokalnych społeczności i całej gminy (część sołtysów zajmowała te stanowiska także w poprzedniej kadencji).

- Sołtysi są pośrednikami między mieszkańcami ich wsi i lokalnymi władzami. To wielka odpowiedzialność –  zaznacza samorządowiec.

Burmistrz zapoznał gości z sytuacją gminy. – Podobnie jak wszyscy mieszkańcy, musimy zaciskać pasa i szukać oszczędności. Zapewniam jednak, iż nadal będziemy występować z wnioskami o kolejne dotacje na inwestycje realizowane między innymi  na terenach wiejskich. Czekamy tylko na wdrożenie odpowiednich programów oraz uruchomienie rządowych i unijnych dotacji – zapowiadał.
17-03-2023

Warsztaty na temat strategii rozwoju Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Warsztaty na temat strategii rozwoju Międzyrzecza
Gminy Międzyrzecz Świebodzin i Sulęcin - wraz ze Związkiem Miast Polskich – opracowują kluczowy ze względu na rozwój naszego regionu i na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dokument, jakim będzie Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
 
W dokumencie tym zapisane zostaną najważniejsze kierunki rozwoju. Wskażemy także wspólnie projekty, których realizacja będzie możliwa w ramach środków pomocowych, w tym krajowych i tych z Unii Europejskiej.
 
Ważnym elementem przygotowania strategii jest udział w jej opracowaniu lokalnych liderów, czyli przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i młodzieży. Dzięki niemu mają Państwo realną możliwość wpływu na to, jakie projekty i pomysły zostaną ujęte w tworzonym dokumencie.
 
Chcielibyśmy, wraz z prowadzącym prace Związkiem Miast Polskich, zaprosić Państwa do zgłoszenia się na warsztat konsultacyjny Open Space, będący formą swobodnej dyskusji w mniejszych grupach tematycznych.
 
Warsztat planujemy na piątek 24 marca. Rozpocznie się o godz. 11.00 w Bibliotece Miejskie w Międzyrzeczu. Dokładne informacje zostaną do Państwa przekazane z początkiem przyszłego tygodnia, po zebraniu przez Związek Miast Polskich formularzy rejestracyjnych.
Możliwość rejestracji do poniedziałku. Ilość miejsc jest ograniczona.
 
Zapraszamy i prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wskazanie obszarów tematycznych, które Państwa interesują.
 
16-03-2023

Ogłoszenie dla Mieszkańców

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie dla Mieszkańców
Ogłoszenie o sprzedaży materiałów rozbiórkowych pochodzących z inwestycji prowadzonych przez gminę.
 
 

Na podstawie  zarządzenia Nr 60/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie gospodarowania materiałem rozbiórkowym Gminy Międzyrzecz, Burmistrz Międzyrzecza ogłasza sprzedaż materiałów rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych inwestycji będących własnością gminy. Materiał zgromadzono na hałdach.
 
Rodzaj sprzedawanych materiałów oraz cena:
  1. Kostka granitowa – znajdująca się na hałdzie jest zróżnicowana pod względem wielkości
    i pozostaje wymieszana z piaskiem i ziemią.
Cena brutto: 120 zł/t
  1. Brukowiec kamienny – zróżnicowany asortymentowo w zakresie wielkości, znajdujący się na hałdzie zmieszany z ziemią (ilość zanieczyszczeń (piaski i ziemi) w hałdzie jest większa niż kamień.
Cena brutto: 30 zł/t
  1. Trylinka – wyrób betonowy sześciokątny o długościach ścianek 20 cm i grubości 12 cm. Waga jednej trylinki 28 kg (grubość 12 cm), w minimalnym stopniu wymieszana jest z ziemią.
Cena brutto: 35 zł/t
  1. Frez masy bitumicznej (destrukt asfaltowy) – dość mocno związany a przed zastosowaniem wymaga rozdrobnienia.
Cena brutto: 20 zł/t
Zgromadzone materiały można obejrzeć na terenie:
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Pubr Sp. z o. o.,
66-300 Międzyrzecz, ul Reymonta 5
po uprzednim poinformowaniu o wizycie pod nr 95 742 69 57 lub 95 742 69 58.
15-03-2023

Nocne manewry wojskowe z udziałem śmigłowców

Ilustracja do informacji: Nocne manewry wojskowe z udziałem śmigłowców
Do 16 marca w powiecie międzyrzeckim realizowane będą nocne ćwiczenia wojskowe z udziałem śmigłowców.
 
 
Wojsko przeprasza Mieszkańców za ewentualne uciążliwości związane z przelotami śmigłowców.
15-03-2023

Dzień Kobiet w Bobowicku

Ilustracja do informacji: Dzień Kobiet w Bobowicku
Spotkanie w internacie szkoły rolniczej w Bobowicku zakończyło cykl imprez, które odbyły się ostatnio w sołectwach naszej gminy z okazji Dnia Kobiet. Wzięła w nim udział m.in. mieszkająca w tej wsi zastępczyni burmistrza Agnieszka Śnieg. Bawiące się panie odwiedził z kwiatami i życzeniami burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Kameralne spotkanie odbyło się w internacie Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego. Z zaproszenia sołtysa Barbary Janas-Gall skorzystało kilkanaście pań z Bobowicka, które świętowały przy kawie i pysznych wypiekach razem z mieszkającą w tej wsi zastępczynią burmistrza Agnieszką Śnieg. Uczestniczki odwiedził burmistrz Remigiusz Lorenz, który także jest mieszkańcem Bobowicka. Samorządowiec  wręczył paniom kwiatki oraz życzył im wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym.
 
W spotkaniu uczestniczył także radny Paweł Gall (prywatnie mąż pani sołtys).
14-03-2023

Dzień Kobiet w Gminie Międzyrzecz z kwiatami i życzeniami od burmistrza

Ilustracja do informacji: Dzień Kobiet w Gminie Międzyrzecz z kwiatami i życzeniami od burmistrza
Panie z kilku sołectw w naszej gminie świętowały w  sobotę Dzień Kobiet. Z kwiatami i życzeniami odwiedzili je burmistrz Remigiusz Lorenz, jego zastępca Tomasz Markiewicz i radny miejski Arkadiusz Madzelan.
 
Sołeckie obchody Dnia Kobiet odbyły się m.in. w Bukowcu, Nietoperku, Świętym Wojciechu, Pieskach, Kursku i Gorzycy. Organizatorki przygotowały dla pań wiele atrakcji – zaczynając od kulinarnych przysmaków, kończąc zaś na pokazach i występach muzycznych. Miłą niespodzianką dla uczestniczek były odwiedziny burmistrza Remigiusza Lorenza i jego zastępcy Tomasza Markiewicza, którzy objechali w tym dniu sześć sołectw z kwiatami i życzeniami dla bawiących się pań. W kilku z nich towarzyszył im radny miejski Arkadiusz Madzelan, który jest prezesem OSP, w rodzinnej Gorzycy.
 
Burmistrz uczestniczył w tym dniu także w otwarciu Mistrzostw Polski Światowej Federacji Tańca Artystycznego, rozpoczęciu spotkania sprawozdawczego strażaków-ochotników z Bukowca, a późnym wieczorem także w sobotnich finałach tanecznych mistrzostw.
 
– Ze względu na bardzo napięty grafik, nie mogłem dojechać na wszystkie sołeckie imprezy z okazji Dnia Kobiet. Niemniej wszystkim paniom życzę pogody ducha, nieustającego uśmiechu na twarzy, miłości i spełnienia marzeń, sukcesów w pracy zawodowej oraz spełnienia w życiu osobistym – życzy mieszkankom Gminy Międzyrzecz  R. Lorenz.
14-03-2023

Strażackie zebranie z życzeniami i kwiatami od burmistrza

Ilustracja do informacji: Strażackie zebranie z życzeniami i kwiatami od burmistrza
Spotkanie strażaków z Bukowca zakończyło tegoroczny cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w naszej gminie. Było też okazją do złożenia życzeń i wręczenia kwiatów druhnom z Bukowca przez burmistrza Remigiusza Lorenza.
 
Zebranie sprawozdawcze strażaków-ochotników odbyło się w sobotnie popołudnie w remizie OSP w Bukowcu. W jego pierwszej fazie wziął udział burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem OSP w naszej gminie i zasiada w prezydium powiatowym straży ochotniczych. Samorządowiec podziękował strażakom za ich trudną i częstokroć niebezpieczną służbę. Z okazji Dnia Kobiet złożył też życzenia i wręczył kwiaty druhnom z tej jednostki.

Po wysłuchaniu sprawozdań strażacy jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony rok i omówili plany na 2023 r. Podziękowali też za ponad 30 lat współpracy druhnie Barbarze Sułkowskiej, a także druhowi Mieczysławowi Witczakowi, który przeszedł ostatnio na zasłużoną emeryturę. Kolejnym miłym akcentem spotkania było nadanie druhnie Ewie Gandurskiej tytułu Honorowego Członka OSP.
 
W spotkaniu oprócz R. Lorenza i strażaków z Bukowca wzięli udział także zastępca burmistrza Tomasz Markiewicz, komendant gminny OSP Dariusz Surma oraz radny miejski i jednocześnie sołtys Bukowca Marcin Kusik, który jest strażakiem w miejscowej jednostce straży ochotniczej. 
 
Wcześniej podobne spotkania odbyły się w pozostałych sześciu jednostkach OSP z naszej gminy. – To będzie udany rok dla naszych strażaków. Niebawem druhowie z Wyszanowa dostaną nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, a ich kolegów Kaławy z pewnością ucieszy informacja o dotacji, którą przyznano gminie dla zakup nowego pojazdu dla ich jednostki – zaznacza R. Lorenz.
13-03-2023

Dzień Kobiet w Kalsku z kwiatami od burmistrza i jego zastępcy

Ilustracja do informacji: Dzień Kobiet w Kalsku z kwiatami od burmistrza i jego zastępcy
Panie z Kalska świętowały w piątek Dzień Kobiet. Razem z nimi bawiły się m.in. zastępczyni burmistrza Agnieszka Śnieg i przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych. Miłą niespodzianką była dla nich wizyta burmistrza Remigiusza Lorenza i jego zastępcy Tomasza Markiewicza.
 
 
W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet oprócz pań z Kalska wzięły też udział przedstawicielki gminnych i powiatowych władz: zastępczyni burmistrza Agnieszka Śnieg, przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych, starosta Agnieszka Olender i wicestarosta Zofia Plewa. Zabawę umilał im zespół muzyczny Quattro, zaproszony przez sołtysa Mariusza Sieratowskiego.
 
Kolejną miłą niespodzianką była dla uczestniczek spotkania wizyta burmistrza Remigiusza Lorenza i jego zastępcy Tomasza Markiewicza, którzy przyjechali tam z życzeniami i kwiatami dla bawiących się pań. Życzenia złożyli im także sołtys M. Sieratowski i członek rady sołeckiej Artur Łuczak.
13-03-2023

Kino Kobiece z orientalnymi akcentami

Ilustracja do informacji: Kino Kobiece z orientalnymi akcentami
Kwiaty od burmistrza i jego zastępcy, orientalne klimaty, pokaz makijażu i romantyczny film na koniec – tak w największym skrócie wyglądało wydarzenie, zorganizowane w piątek wieczorem w ramach cyklu Kino Kobiece.
 
Piątkowa impreza w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury była kolejnym wydarzeniem z cyklu Kino Kobiece, łączącego seanse filmowe z prezentacjami kosmetyków, poradami specjalistek i różnymi pokazami. Odbyła się wprawdzie w Dniu Mężczyzny, ale dedykowana była paniom, które dwa dni wcześniej świętowały Dzień Kobiet. Organizatorzy przygotowali dla uczestniczek wiele niespodzianek. Jedną z nich były życzenia i kwiaty, którymi witali panie burmistrz Remigiusz Lorenz i jego zastępca Tomasz Markiewicz.
 
Tematem filmu „Plan na Miłość” jest zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną panną młodą z Pakistanu, dlatego organizatorzy „przyprawili” imprezę mocną nutą kultury orientalnej. Przy pomocy kolorowych puf, poduszek, dywanów i stylowych lamp pracownicy ośrodka kultury zamienili m.in. hol kina we wnętrza pałacu maharadży. Nie zabrakło też Hinduski ubranej w sari - tradycyjny strój kobiecy z Indii.
 
Przed seansem uczestniczki obejrzały prezentacje kosmetyków i pokaz makijażu, mogły też skosztować kulinarnych przysmaków przygotowanych przez panie z Folwarku Pszczew z jego właścicielką Żanetą Robak na czele.

- Dziękuję paniom za udział w tym wydarzeniu, a pracownikom ośrodka kultury, w szczególności pani dyrektor Ewelinie Izydorczyk-Lewy, za jego organizacje – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. 
1 2 3 4 5 6 ... 324