Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

26-05-2020

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Informacja o pracy Urzędu Miejskiego
Komunikat w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu
 
Na podstawie § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 878), ogłaszam co następuje:
 
      W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ograniczony zostaje dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, z wyłączeniem Biura Obsługi Funduszu Alimentacyjnego przy ulicy Reymonta 5 (budynek PUBR) i punktu podawczego w holu budynku ratusza, przy ulicy Rynek 1 oraz sali ślubów, w przypadkach wymagających dokonania czynności z udziałem interesantów, a w szczególności z udziałem świadków i biegłych.
 
      Ograniczony zostaje czas, w którym pracownicy Urzędu mogą przyjmować interesantów do godzin od 9.00 do 14.00 w każdy dzień pracy Urzędu z wyjątkiem biura podawczego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Staniu Cywilnego, w których obsługa interesantów realizowana jest w godzinach pracy Urzędu.
 
      Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania w Urzędzie, z uwzględnieniem terminarza dostępności sali ślubów.
     
      Pisma kierowane do urzędu będą przyjmowane na adres podany w Biuletynie Informacji Publicznej drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub złożenie do wyznaczonego pojemnika w holu Urzędu.
 
 
 
 
                                                                                               Burmistrz Międzyrzecz
                                                                                              
                                                                                                   Remigiusz Lorenz
26-05-2020

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
 
Informujemy, że w piątek, 29 maja 2020 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.
26-05-2020

Życzenia z okazji Dnia Matki

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Matki
Życzenia Wszystkiego Najlepszego składają Mamom Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i Burmistrz Remigiusz Lorenz. 
 
 
„Jest jedno takie serce spośród serc wielu tysięcy
i bije wciąż nieprzerwanie i kocha najgoręcej.
To serce naszej Mamy najlepsze w całym świecie
i nigdy takiego serca nie odnajdziecie”
 
Wszystkim Mamom z okazji Waszego Święta
najserdeczniejsze życzenia składają 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej         Burmistrz Międzyrzecza
   Katarzyna Budych                             Remigiusz Lorenz
 
25-05-2020

IX edycja Konkursu im. Olgi Rok

Ilustracja do informacji: IX edycja Konkursu im. Olgi Rok
Gmina Międzyrzecz zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie.
 
Szczegóły poniżej:
 
Aktywność, pasja, zaangażowanie w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Chcemy już po raz dziewiąty wyróżnić panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce i działające na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale potrzebujemy do tego Państwa pomocy!
 
Prowadząc Konkurs od dziewięciu lat widzimy, że bibliotekarkom czasem brakuje odwagi, by zgłosić się do naszego Konkursu. Część z nich zapewne uważa, że to co robi nie zasługuje na wyróżnienie. Nic bardziej mylnego! Obserwując ich poczynania od kilku lat widzimy, że to co robią dla swoich społeczności lokalnych jest godne podziwu i rozgłosu. Dlatego zwracamy się o pomoc do Państwa jako osób, które mogą namówić je do wysłania zgłoszenia. Jeśli macie Państwo w swojej gminie/ powiecie bibliotekarki, które wiecie, że działają społecznie koniecznie namówcie je do tego, by opisały swoje historie i wysłały je do nas.
 
Kto może wziąć udział w konkursie?
Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: „placówka biblioteczna mniejsza” oraz „placówka biblioteczna większa”. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok powstał jako wspólny wysiłek wielu osób, które łączy ogromny dług wdzięczności wobec kobiet, książek i małych polskich miasteczek oraz poczucie odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość, ta bardzo globalna i ta zupełnie lokalna. A od dawna wiadomo, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w kobiety! 8 razy nagrodziliśmy wyjątkowe bibliotekarki, łącznie przyznaliśmy aż 14 stypendióww łącznej wysokości 70 tys. złotych.
 
 Na zgłoszenia w Konkursie czekamy do 6 lipca.
 
Wniosek oraz regulamin Konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie:
Fanpage Konkursu: https://www.facebook.com/projektbabcia
25-05-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 26 maja 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek za 2019 rok: Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz (projekt nr 1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia  (projekt nr 2).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Międzyrzecz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Międzyrzecz, w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (projekt nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 4).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 5).
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (projekt nr 6).
      12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady   Miejskiej.
      13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
      14. Interpelacje i zapytania na piśm
      15. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
      16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych
23-05-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gpspodarki Wodnej przed burzami w naszym regionie w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę.
 
21-05-2020

„Kopciuchy” przestaną zatruwać powietrze

Ilustracja do informacji: „Kopciuchy” przestaną zatruwać powietrze
Ponad sto mieszkań zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Burmistrz Remigiusz Lorenz podpisał umowę na unijną dotację na likwidację pieców centralnego ogrzewania w dziesięciu budynkach wielorodzinnych. – Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, wystąpimy o następną dotację, dzięki której będziemy mogli kontynuować ten program w naszym mieście - zapowiada.
 
Podpisanie umowy odbyło się 20 maja w gorzowskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oprócz burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i skarbnika Kamili Anioł-Szymańskiej swój podpis pod dokumentem złożył członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, któremu asystowała posłanka Krystyna Sibińska. – To inwestycja w przyszłość. Zyskają na niej nasze dzieci i wnuki – zaznaczał burmistrz.
 
Podobną umowę podpisał na miejscu prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, natomiast w ramach telekonferencji – poprzez połączenia internetowe ze swoich biur - w wydarzeniu uczestniczyli też burmistrz Żar, starosta powiatu żarskiego oraz prezesi dwóch związków komunalnych gmin, które otrzymały unijne dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska. Ze względu na epidemię koronawirusa, wszyscy mieli maseczki na twarzach.
 
Gmina Międzyrzecz otrzymała blisko milion złotych (bez symbolicznego grosza). – Dzięki tej dotacji będziemy mogli przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej dziesięć budynków wielorodzinnych przy ulicach Dąbrowskiego, Kilińskiego i Kazimierza Wielkiego. Po wykonaniu przyłączy i instalacji w ponad stu mieszkaniach zlikwidowane zostaną piece na drewno i węgiel oraz poprawi się jakość powietrza w naszym mieście. Zyska na tym środowisko i mieszkańcy całego Międzyrzecza, ale przede wszystkim właściciele i najemcy mieszkań znajdujących się w tych budynkach – zapewnia R. Lorenz.
 
 
O korzyściach z inwestowania w ochronę środowiska mówił także M. Jabłoński. – Likwidacja kopciuchów w Międzyrzeczu oznacza poprawę jakości powietrza nie tylko w tym mieście, ale także w jego okolicach – zaznaczał.

Burmistrz Międzyrzecza wskazywał na inne korzyści związane z realizację tej jakże ważnej inwestycji. – Nad budynkami przestaną się unosić kłęby trującego dymu, ale równie ważną sprawą jest to, że znacznie wzrośnie bezpieczeństwo, gdyż zlikwidowanych zostanie ponad sto pieców, które mogą być źródłem ewentualnych pożarów. Właściciele i najemcy zyskają na tym również finansowo, gdyż ogrzewanie z sieci jest tańsze. W dodatku spadną z nich uciążliwe obowiązki wnoszenia węgla i drewna, czyszczenia pieców i wynoszenia popiołu – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Projekt zakłada, że miejska spółka ciepłownicza ZEC wybuduje sieć, natomiast część kosztów przyłączenie do niej poszczególnych mieszkań pokryją ich właściciele.
 
Realizacja projektu została rozłożona na dwa lata. – Gminny program walki ze smogiem zamierzamy realizować etapami. Jeśli będzie taka możliwość, wystąpimy z wnioskiem o przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków – zapowiada R. Lorenz.
 
 
Koszt inwestycji oszacowano na ponad dwa miliony złotych. Unijna dotacja ma pokryć 50 proc. kosztów przyłączenia mieszkań do sieci ciepłowniczej. Pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu gminy i przez właścicieli mieszkań. Gmina dołoży ze swojego budżetu 30 proc., natomiast właściciele mieszkań zapłacą kolejne 20 proc. – To bardzo korzystne. Nakłady poniesione na przyłączenie zwrócą się po pewnym czasie – przekonują urzędnicy.
18-05-2020

W Kuźniku postanie plac zabaw i mini-siłownia

Ilustracja do informacji: W Kuźniku postanie plac zabaw i mini-siłownia
Mamy dobrą informację dla mieszkańców Kuźnika. Zwłaszcza dla najmłodszych. Za kilka tygodni na działce przy drodze do wsi Skoki postanie plac zabaw i mini-siłownia plenerowa. Kolejne w gminie miejsce rekreacji wybudowane zostanie dzięki unijnej dotacji.
 
 
Plac zabaw z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi powstanie przy wiatach, które wybudowano w ostatnich latach na zachodnich rogatkach tej urokliwie położonej wsi. W czwartek, 14 maja, przedstawiciele gminy – m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski i sołtys Kuźnika Irena Klepczarek -  przekazali plac budowy właścicielowi firmy ze Skwierzyny, który wygrał konkurs ofert na realizację tej inwestycji.
 
- To nasza kolejna inwestycja na terenach wiejskich. Zapłacimy za nią niespełna 50 tysięcy złotych – wylicza R. Lorenz.
Burmistrz podkreśla, że plac zabaw powstanie dzięki dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą gmina dostała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. – Dostaliśmy prawie 37 tysięcy złotych – dodaje.
 
Zadowolenia nie kryje sołtys Kuźnika. - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekaliśmy na to od wielu lat. Cieszy nas również to, że burmistrz docenił działania sołectwa. Między innymi to, że zdobyliśmy pieniądze na budowę wiat, a ostatnio sami wylaliśmy posadzkę, a potem wybudowaliśmy na niej budynek gospodarczy – komentuje Irena Klepczarek.
 
Zgodnie z umową plac zabaw ma być gotowy do lipca. Wykonawca zapewnia jednak, że zakończy inwestycję w ciągu kilku najbliższych tygodni. – Mamy nadzieję, że do tego czasu Główny Inspektor Sanitarny zniesie zakaz korzystania z takich obiektów – dodaje burmistrz. 
18-05-2020

Hura! Uczniowie dostaną komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem

Ilustracja do informacji: Hura! Uczniowie dostaną komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem
Niebawem 37 uczniów szkół podstawowych z gminy Międzyrzecz otrzyma laptopy, które umożliwią im zdalną naukę. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że gmina zakupiła komputery z dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji.
 
Laptopy firmy Hp mają specjalistyczne oprogramowanie i zestawy słuchawkowe. Pierwsze z nich burmistrz Remigiusz Lorenz przekazał dyrektorom Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 Monice Szypszak i Piotrowi Szandzie. 
 
– W związku z epidemią koronawirusa nauka odbywa się domach. Niestety,  nie wszyscy uczniowie mają komputery i dostęp do sieci. Problem mają właśnie rozwiązać nowoczesne laptopy, które kupiliśmy dzięki dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji. Niebawem dyrektorzy przekażą je najbardziej potrzebującym rodzinom – mówi R. Lorenz.
 
W ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła” miasto dostało 80 tys. zł. Jak podkreśla burmistrz, to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać gmina wielkości Międzyrzecza. – Wysokość dotacji jest uzależniona od liczby mieszkańców – dodaje.
 
Komputery mają zainstalowane specjalistyczne programy i wyśrubowane parametry zgodne z wytycznymi ministerstwa. Urzędnicy szacowali, że za dotację kupią 32 laptopy. – Na ogłoszony przez nas przetarg zgłosiło się aż 16 firm. Wygrała najniższa oferta. Za 32 komputery zapłaciliśmy 68 tysięcy 676 złotych, a za resztę dotacji dokupiliśmy pięć dodatkowych zestawów – akcentuje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Ministerstwo zamierza ogłosić kolejny nabór. Tym razem na komputery dla uczniów zamierza przeznaczyć 180 mln. zł. – Jak tylko zostanie ogłoszony nabór, natychmiast wystąpimy do ministerstwa o kolejną dotację – zapowiada burmistrz.
18-05-2020

Dotacje z programu Czyste Powietrze

Ilustracja do informacji: Dotacje z programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza ważną informację dla mieszkańców województwa lubuskiego chcących pozyskać środki finansowe na wymianę źródła ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne.
 
 
 
Od dzisiaj rządowy Program Czyste Powietrze rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o nowe zasady -  dotacje są przyznawane na prostszych warunkach a czas rozpatrywania wniosków został skrócony. Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę.
 
W załączeniu przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji o Programie.
 
Więcej informacji:  <https://czystepowietrze.gov.pl/>
 
1 2 3 4 5 6 ... 192