Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

19-02-2024

Uwaga Mieszkańcy!

Ilustracja do informacji: Uwaga Mieszkańcy!
Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym w związku z protestem Rolników.
 
W związku z ogólnopolskim protestem Rolników ostrzegamy zmotoryzowanych Mieszkańców o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym (szczególnie na węzłach międzyrzeckiego odcinka drogi ekspresowej S3) we wtorek, 20 lutego, w godz. od 11.00 do 16.00.
16-02-2024

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Informujemy, że 27 lutego 2024 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LXXVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
           
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
  za 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie
  od przetargowego trybu zawarcia tych umów  (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 5 ).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Wsparcie Seniorów 2024” (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
  dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych (projekt nr 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024 (projekt nr 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza (projekt
  nr 11).
 15. Wybór ławników na kadencję 2024 – 2027 - przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 16. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
 17. Przedstawienie regulaminu głosowania i jego przyjęcie.
 18. Głosowanie na ławników.
 19. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu (projekt nr 12).
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 23. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 24. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 25. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
                            Katarzyna Budych
15-02-2024

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Szkolenie odbędzie się 29 lutego, o godz. 11.30 w MCK Międzyrzecz, przy ul. Piastowskiej 18.
 
 
Zapisy:
Mail:  e-mail
Tel:  95 741 10 80
 
14-02-2024

Rozporządzenie wojewody lubuskiego

Ilustracja do informacji: Rozporządzenie wojewody lubuskiego
Rozporządzenie wojewody lubuskiego z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorzowskiego, miasta Gorzów Wielkopolski, powiatu sulęcińskiego oraz powiatu międzyrzeckiego.
 
Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
 
14-02-2024

Rozstrzygnięcie konkursu

Ilustracja do informacji: 	 Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przewidzianego w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w roku 2024.
 
 
 
 
 
 
14-02-2024

Jeszcze jedno nowe auto strażackie w gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Jeszcze jedno nowe auto strażackie w gminie Międzyrzecz
Nowe GBA 4/16 z OSP KAŁAWA w pełni gotowe do służby społeczeństwu.
 
 
W dniu 11 grudnia 2023 r. zgodnie z umową, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaławy odebrała w siedzibie Wykonawcy, tj. firmy „Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych” Bielsko – Biała fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) na podwoziu MAN TGM 13.290.
 
Łączny koszt zakupu pojazdu pożarniczego wyniósł 1 260 135,00 zł i możliwy był dzięki zaangażowaniu oraz zestawieniu kilku źródeł finansowania, tj.:
1. Gmina Międzyrzecz – w kwocie 665 135,00 zł;
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – w kwocie 575 000,00 zł;
3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – w kwocie 20 000,00 zł.
 
Przed wprowadzeniem nowego wozu do poddziału bojowego, Zarząd jednostki OSP Kaława postanowił z własnych środków doposażyć pojazd w sprzęt i wyposażenie dodatkowe usprawniające działania ratownicze oraz mające wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników.
 
Po uzbrojeniu w sprzęt oraz przeszkoleniu kierowców i operatorów sprzętu z obsługi nowego samochodu, 8 lutego br. „KAŁAWIAK”, jak nazwali swoje nowe GBA 4/16 o nr operacyjnym 379F76 po raz pierwszy wjechał do garażu kaławskich strażaków. Następnego dnia, tj. 9 lutego 2024 roku, auto zostało zaprezentowane dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Kaławie.
 
Nowy wóz strażaków – ochotników z Kaławy posiada zbiornik wody o pojemności 4 tys. litrów i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 400 l oraz zamontowane na stałe m.in.:
 
• dwuzakresową autopompę RUBERG o wydajności nominalnej 2400 dm3 / min. przy ciśn. 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz 400 dm3 /min. przy ciśn. 4MPa;
• działko wodno – pianowe DWP 16;
• urządzenie szybkiego natarcia ze zwijadłem wysokociśnieniowym 60 m;
• pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości wysuwu – 5,5 m;
• wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 8165 kg z liną długości 30 m.
Wyposażenie specjalistyczne zostało przełożone ze „starego pojazdu”, a zawiera m.in.:
• średni zestaw ratownictwa technicznego;
• agregat prądotwórczy;
• pompę szlamową oraz pompę pływającą NIAGARA;
• 4 aparaty powietrzne /AUER/ z zapasem dodatkowych butli;
• zestaw ratownictwa medycznego PSP R – 1;
• piłę ratowniczą, pilarki do drewna oraz piłę do betonu i stali;
• zestaw elektronarzędzi;
• drabiny pożarnicze;
• podręczny sprzęt burzący i pomocniczy;
• sprzęt i armaturę wodno – pianową;
• sprzęt oświetleniowy oraz sprzęt łączności.
 
Zarząd OSP Kaława składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zakupu „KAŁAWIAKA”.
 
12-02-2024

„Kaławiak” zadba o bezpieczeństwo mieszkańców

Ilustracja do informacji: „Kaławiak” zadba o bezpieczeństwo mieszkańców
Strażacy i mieszkańcy przywitali „Kaławiaka” – nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który w piątek, 9 lutego, rozpoczął służbę w OSP Kaława.
 
Nowy pojazd strażacki wjechał do Kaławy w szpalerze świec dymnych i wśród okrzyków radości. Przyjechał nim m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem OSP w Gminie Międzyrzecz o zasiada w prezydium powiatowym straży ochotniczych.
 
– Niech jak najrzadziej wyjeżdża z garażu – mówił R. Lorenz po wyjściu z kabiny. - To trzeci nowy pojazd, który trafił w tej kadencji do strażaków-ochotników z naszej gminy. Dwa pierwsze dostali strażacy z Bukowca i Wyszanowa. Listę pojazdów uzupełnia nowy quad dla strażaków z Kęszycy Leśnej oraz dwa samochody, które służyły wcześniej w Państwowej Straży Pożarnej i na nasz wniosek zostały przekazane do jednostek OSP w Kaławie i ostatnio do Gorzycy. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Podczas ostatniej sesji radni zabezpieczyli w tegorocznym budżecie pieniądze na zakup kolejnego nowego samochodu, który jeszcze w tym roku powinien trafić do OSP w Kęszycy Leśnej.
 
Samochód witali mieszkańcy i strażacy - na czele z prezesem jednostki OSP KSRG Kaława  Andrzejem Obstem, a także pochodzący z pobliskiego Pniewa radny miejski Jan Skoczylas. - Jest nieco większy od używanego przez nas ostatnio pojazdu, dlatego musieliśmy poszerzyć bramę w garażu – mówią ochotnicy.
 
Lśniący lakierem pojazd na podwoziu ciężarówki MAN kosztował 1.260.135,00 zł. Gmina dostała na jego zakup dwie dotacje o łącznej wysokości 595.000,00zł oraz dołożyła ze swojego budżetu brakujące 665 tys. 135 zł.
 
Komendant gminny OSP Dariusz Surma podkreśla, że dzięki ostatnim zakupom sprzętu i pojazdów strażacy-ochotnicy z gminy Międzyrzecz dysponują najnowocześniejszymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi nie tylko w powiecie międzyrzeckim, ale także w całym regionie.
 
Oficjalne powitanie pojazdu odbędzie się 1 marca na rynku przed ratuszem w Międzyrzeczu.
 
 
Źródła finansowania:
 1. Gmina Międzyrzecz – kwota 665 tys.135 zł
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – kwota 575 tys. zł
 2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – kwota 20 tys. zł
09-02-2024

Nowoczesna pracownia multimedialna w bibliotece w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Nowoczesna pracownia multimedialna w bibliotece w Międzyrzeczu
W Bibliotece Publicznej otwarto nowoczesną pracownię multimedialną. – Będzie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom naszej gminy – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Nowoczesny sprzęt wideo i audio wraz z programami trafił do biblioteki po rozstrzygnięciu konkursu „MiniPakt – gminne pracownie komputerowe”, realizowanego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Gmina dostała na jego zakup ponad 146 tys. zł.
 
- Wniosek złożyły władze miasta z myślą o dzieciach i młodzieży. Dostaliśmy dotację jako jedyna gmina w województwie. Za pomocą tego sprzętu mieszkańcy będą mogli obrabiać zdjęcia i wideo oraz montować z nich grafiki, animacje i filmy. Będą z niej korzystać uczniowie, dzieci z kół zainteresowań z Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, a popołudniami także dorośli – mówił burmistrz Remigiusz Lorenz podczas dzisiejszego otwarcia pracowni.
 
Utworzenie pracowni multimedialnej umożliwi prowadzenie zajęć opartych o ideę STEAM, czyli sposobu nauczania łączącego pięć dziedzin: naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Opierać się będzie na praktycznych doświadczeniach, aktywnych metodach pracy i realizacji interdyscyplinarnych projektów.
 
Burmistrz podziękował dyrektorce Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelinie Izydorczyk-Lewy oraz pomysłodawcy i inicjatorowi utworzenia pracowni Danielowi Sobolewskiemu z Wydziału Rozwoju Gospodarczego międzyrzeckiego ratusza. – Bardzo pomagały mi dyrektorka ośrodka kultury i kierowniczka biblioteki Krystyna Pawłowska. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu wniosek był gotowy w jeden dzień – mówił D. Sobolewski.
 
W otwarciu pracowni uczestniczyli dyrektorzy szkół i grupa młodzieży, która jako pierwsza mogła przetestować nowoczesny sprzęt. Symboliczną wstęgę przecięli R. Lorenz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski, dyrektor SP 3 Piotr Szanda oraz E. Izydorczyk-Lewy i K. Pawłowska. Dyrektorka MOK zaprosiła uczniów na zajęcia w nowej pracowni, które rozpoczną się w czasie ferii zimowych.
 
Pracownia powstała w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku. Będą z niej korzystać m.in. młodzi dziennikarze z telewizji internetowej „TV na Mur Beton” mającej swój kanał na You Tube.
 
Sercem pracowni są komputery z osprzętem, monitory, projektory, gogle trójwymiarowe i ekrany wraz z mikrofonami, kamerami, aparatami fotograficznymi i tablicami interaktywnymi. - To kolejny nasz projekt, który został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej – podkreśla burmistrz.
09-02-2024

Akcja Masz Głos

Ilustracja do informacji: Akcja Masz Głos
Sprawy lokalne w rękach mieszkańców – ruszyły zapisy do akcji Masz Głos.
 
 
Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.
 
Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Edycja 2024 zaczyna się w lutym i potrwa do listopada.
Jak zostać uczestnikiem
Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 16 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 26 lutego przez stronę internetową akcji Masz Głos.
Wsparcie
Grupy zainteresowane działaniem lokalnym, które zgłoszą się do akcji Masz Głos i zostaną przyjęte, mogą liczyć na bezpłatne wsparcie przez cały okres trwania edycji, niezależnie od tego, w którym województwie mają siedzibę. Wsparcie obejmuje:
 • stałą współpracę i doradztwo ze strony doświadczonego koordynatora, pracującego na danym terenie,
 • pomoc prawną,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z całej Polski,
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych oraz jednym ogólnopolskim zlocie, który odbędzie się w maju pod Warszawą,
 • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
 • konsultacje przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
 • szansę na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy edycję.
Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 16 lutego 2024 przez stronę: https://www.maszglos.pl/
07-02-2024

Rozkład jazdy autobusu na cmentarz komunalny

Ilustracja do informacji: Rozkład jazdy autobusu na cmentarz komunalny
Autobus kursuje w piątki na linii z Bobowicka na cmentarz komunalny koło wsi Jagielnik i z powrotem do Bobowicka. Po drodze zatrzymuje się w kilku miejscach.
 
 
Wyjazdy na cmentarz:

1. Godz. 10.00 Bobowicko,
    (koło Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego) 
2. Godz. 10.03 ul. Poznańska
    (przystanek przed Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-    Obrzycach)
3. Godz. 10.06 Plac Powstańców Wielkopolskich
    (przystanek przed dworcem PKP)
4. Godz. 10.09 ul. Dąbrowskiego 1
5. Godz. 10.13 ul. Chłodna
    (przystanek autobusowy)
6. Godz. 10.17 ul. Mieszka I
    (przystanek nad Paklicą)
7. Godz. 10.21 ul. Krasińskiego
    (przystanek przed kościołem-sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski)
8. Godz. 10.25 parking przed cmentarzem komunalnym w Jagielniku
 
Powrót z cmentarza

1. Godz. 12.00 parking przed cmentarzem komunalnym w Jagielniku
2. Godz. 12.04 ul. Krasińskiego
    (przystanek przed kościołem-sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski)  
3. Godz. 12.08 ul. Mieszka I
    (przystanek nad Paklicą)
4. Godz. 12.13 ul. Chłodna
   (przystanek autobusowy)
5. Godz. 12.16 ul. Dąbrowskiego 1
6. Godz. 12.19 Plac Powstańców Wielkopolskich
   (przystanek autobusowy)
7. Godz. 12.22 ul. Poznańska
   (przystanek przed Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-Obrzycach)
8. Godz. 12.25 Bobowicko
   (koło Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
1 2 3 4 5 6 ... 369