Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

14-11-2022

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podsumowanie rocznej działalności Klubów HDK PCK i obchody Dni HDK PCK.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1372 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
 
10-11-2022

Wyłączenie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Wyłączenie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyrzecz
Urząd Miejski, na mocy ustawy oraz w związku bezpieczeństwem energetycznym kraju i z drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej. został zobowiązany do wprowadzenia oszczędności polegających na zredukowaniu o 10 proc. zużycia energii elektrycznej.
 
W związku z powyższym informujemy o wyłączeniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Międzyrzecz od dnia 14 listopada 2022 r. w godzinach od 00.30 do godz. 3.30.
 
Na terenach wiejskich Gminy Międzyrzecz oświetlenie uliczne wyłączone zostanie w godzinach od 23.30 do 4.00.
 
Przez całą noc oświetlone będą dedykowane przejścia dla pieszych, czyli te, które oświetlane są lampami z własnymi skrzynkami i zasilaniem.
 
Prace wyłączeniowe będą prowadzone sukcesywnie.
 
Przepraszamy za utrudnienia. Zaznaczamy przy tym, że wynikają one z ustawowego obowiązku redukcji przez samorządy zużycia energii elektrycznej.
09-11-2022

Informacja o zakupie węgla dla Mieszkańców Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Informacja o zakupie węgla dla Mieszkańców Gminy Międzyrzecz
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Międzyrzecza informuje o przystąpieniu Gminy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Międzyrzecz.
 
Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór jest dostępny poniżej na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz lub do pobrania w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:
  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.
Jednocześnie informujemy, że Gmina sprzedawać będzie mieszkańcom węgiel po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę
Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz.
 
08-11-2022

Zawiadomienie o naborze wstępnych deklaracji na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2023

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o naborze wstępnych deklaracji na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2023
Burmistrz Gminy Międzyrzecz informuje o naborze wstępnych deklaracji o  udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Międzyrzecz.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’ w roku 2023 i ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023. , w ramach którego Gmina Międzyrzecz będzie miała możliwość ubiegania się  o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
 
W związku z powyższym, Gmina Międzyrzecz planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest.
 
Deklarację (druki dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl) należy składać w terminie do 25 listopada 2022r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , 66-300 Międzyrzecz.
 
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 202  lub pod nr tel. 742 69 87 lub 741 69 93.
 
08-11-2022

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Ilustracja do informacji: Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaprasza Mieszkańców na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r.
 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
 
10.30. Msza Święta w intencji Ojczyzny (kościół pw. Św. Jana Chrzciciela)
11.45. Uroczystość przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego
13.00. Bieg Niepodległości (stadion miejski)
07-11-2022

Audyty energetyczne dla mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców.

Ilustracja do informacji: Audyty energetyczne dla mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców.
Obecna sytuacja związana z wywindowanymi cenami energii oraz niewystarczającą dostępnością surowców prowadzi do tego, że wszyscy z nas z niepokojem spoglądamy w przyszłość. Zbliżająca się zima, a wraz z nią nadciągający sezon grzewczy, pociągnie za sobą dodatkowe koszty ogrzania naszych domów i przedsiębiorstw. W tym roku odczujemy to zdecydowanie mocniej niż dotychczas, a perspektywa kolejnych lat nie napawa optymizmem. Taka sytuacja zmusza nas do poszukiwania oszczędności na wielu płaszczyznach. Nie inaczej powinno być w przypadku zadbania o zminimalizowanie zużycia energii przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo.Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, które wydatnie przyczynią się do obniżenia naszych rachunków.
 
Wiele z nich nie jest łatwych do wychwycenia na pierwszy rzut oka i zidentyfikowanie ich wymaga przeprowadzenia dokładnych analiz technicznych. Jako firma PME Periterm wykonujemy takie analizy, zwane audytami energetycznymi. Przeprowadzamy je dla budynków jedno- i wielorodzinnych, a także dla całych przedsiębiorstw. Oceniamy, jakie należy przeprowadzić modernizacje i jaką oszczędność pozwolą one osiągnąć. Jesteśmy w stanie określić koszt robót oraz czas, po jakim inwestycja się zwróci.
 
Poprawnie przeprowadzony audyt pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności energii wynoszących nawet do kilkudziesięciu procent. W wielu przypadkach jest on także wymagany przy korzystaniu z różnych możliwości dofinansowania przedsięwzięć. Dzięki niemu Inwestor ma pewność, że środki przeznaczone na modernizacje zostały wykorzystane w sposób najbardziej efektywny.
 
Jako firma PME Periterm oferujemy Państwu usługi przeprowadzenia różnego rodzaju audytów energetycznych oraz audytu remontowego. Reprezentujemy także Klienta przed organami administracyjnymi oraz pomagamy uzyskać dofinansowanie inwestycji.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową znajdującą się pod adresem www.periterm.pl.
07-11-2022

Młodzi radni chcą pomagać w dalszym rozwoju miasta i gminy

Ilustracja do informacji: Młodzi radni chcą pomagać w dalszym rozwoju miasta i gminy
W ratuszu odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023. Owocnych obrad i fajnych pomysłów na rozwój miasta życzył młodym radnym m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Młodzieżowa Rada Miejska jest swoistym łącznikiem między młodzieżą i władzami gminy – Radą Miejską i burmistrzem. Jej nowy skład tworzy 12 uczniów międzyrzeckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Hanna Bujalska, Jagoda Gerech, Wojciech Górę, Erwin Jaruta, Kornel Ksiądz, Cypriana Łunkiewicz, Iga Nowak, Inez Perz, Maja Semkło, Maja Witkowska, Michał Wojtal i Szymon Zając. Ich pierwsza sesja odbyła się w czwartek, 3 listopada, w sali narad ratusza. Młodzieżowych radnych przywitali m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Po odebraniu listów gratulacyjnych młodzi radni deklarowali, że chcą pomagać w dalszym rozwoju miasta. - Liczymy na waszą kreatywność i nieszablonowe pomysły – skomentował ich deklaracje R. Lorenz.
 
W sesji uczestniczyli także sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski, radni Maria Kijak i Edward Toczyński, ich nauczyciele i rodzice, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego i kierowniczka Wydziału Spraw Społecznych w międzyrzeckim ratuszu Sylwia Najderek. – Możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie – zapewniała młodych radnych A. Sawka.
 
Pierwszą część obrad prowadziła K. Budych. Młodzieżowi radni byli bardzo jednomyślni i zgodni. Jednogłośnie wybrali na przewodniczącego  W. Górę z Technikum nr 1 CKZiU. Stanowisko wiceprzewodniczącego powierzyli Szymonowi Zającowi z LO, a sekretarza I. Perz z ZSCKR w Bobowicku. W przygotowaniach do kolejnych sesji i ich prowadzeniu będą im pomagać kierowniczka Biura Rady Sabina Miernik i pracownica biura Renata Grzywaczyk.
 
Burmistrz poradził uczniom, żeby przed przyjęciem harmonogramu pracy na rok szkolny 2022-2023 zapoznali się z zadaniami gminnego samorządu i funkcjonowaniem podlegających ratuszowi zakładów i jednostek budżetowych. – Będziecie reprezentować miasto i kraj na międzynarodowej konferencji, którą przygotowują już wasi rówieśnicy z berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf, która jest partnerem Międzyrzecza – zapowiedział.
 
07-11-2022

Lekcja samorządności w ratuszu

Ilustracja do informacji: Lekcja samorządności w ratuszu
Wizyta w siedzibie władz miejskich była dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu swoistą lekcją samorządności, podczas której poznali zadania gminy. Po ratuszu oprowadziła ich sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka.
 
Wycieczkę po Urzędzie Gminy goście rozpoczęli w Sali Ślubów, gdzie A. Sawka zaprosiła ich na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Jarmark Mikołajkowy. Potem odwiedzili poszczególne wydziały ratusza i zapoznali się z pracą urzędników. W gabinecie burmistrza Remigiusza Lorenza z zainteresowaniem wysłuchali informacji o jego obowiązkach o realizowanych w gminie inwestycjach.
 
Zachęcam dzieci z przedszkoli i szkół do podobnych wizyt. Oczywiście po uprzednim uzgodnieniu terminu – mówi A. Sawka.
07-11-2022

Szczepimy się przeciw grypie

Ilustracja do informacji: Szczepimy się przeciw grypie
Przez ostatnie dwa miesiące ok. 680 tys. osób zachorowało na grypę, a 1.806 trafiło do szpitali z powodu ciężkiego przebiegu choroby. 

Chroń siebie i bliskich. Zaszczep się przeciwko grypie. 
04-11-2022

Informacja burmistrza Remigiusza Lorenza

Ilustracja do informacji: Informacja burmistrza Remigiusza Lorenza
Ważna informacja dla Mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, iż Gmina Międzyrzecz przystępuje do zakupu paliwa stałego                   z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych przysługującego do dnia 31 grudnia 2022 r.
1 2 3 4 5 6 ... 304