Komunikaty

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 18.08.2022
Burmistrz Międzyrzecza zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego „Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 
Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Międzyrzecz. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa
w konsultacjach Programu.
 
Konsultacje przeprowadza Pani Anna Sawka – Sekretarz Gminy, tel. 95 742 69 30 oraz Renata Król – Wydział Spraw Społecznych tel.  95 742 69 80, w terminie od 19 do 26 sierpnia 2022 r.
 
Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr CXL/381/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010 r.) można kierować pocztą elektroniczną na adres: rkrol@miedzyrzecz.pl, telefonicznie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz ( z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje Programu Współpracy 2023” ).
 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie rocznego „Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”  do pobrania lub do wglądu w punkcie  podawczym, ul. Rynek 1.
 
Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Gmina Miedzyrzecz – Strona główna

Aktualności

18-08-2022

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami...

Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Międzyrzecza zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich uwag, opinii i...

czytaj dalej

18-08-2022

Dodatek węglowy, wzór wniosku i aktualne informacje

Ilustracja do informacji: Dodatek węglowy, wzór wniosku i aktualne informacje

Od 17 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski o dodatek węglowy można pobrać w siedzibie...

czytaj dalej

17-08-2022

Ukazało się rozporządzenie z nowym wzorem wniosku o dodatek węglowy

Ilustracja do informacji: Ukazało się rozporządzenie z nowym wzorem wniosku o dodatek węglowy

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie z nowym wzorem wniosku o dodatek węglowy. Link do dokumentu

czytaj dalej