Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Inwestycje gminne

08-04-2021

Międzyrzecz stawia na budownictwo mieszkaniowe

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz stawia na budownictwo mieszkaniowe
Gmina przystąpiła do spółki, której celem jest wybudowanie na obrzeżach miasta kilku budynków komunalnych. Burmistrz Remigiusz Lorenz widzi w tym same korzyści. – Spółka otrzyma za darmo ziemię od Skarbu Państwa, a my mamy szansę na rządową dotację – mówi.
 
Przy drodze do wsi Święty Wojciech – między Winnicą i suszarnią – maja powstać 84 mieszkania w kilku ośmio i dziesięciorodzinnych budynkach. Szansą na realizacje tych ambitnych planów jest przystąpienie przez gminę do nowej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni, a także utworzenie przez rząd Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma ułatwić rozwój budownictwa mieszkaniowego.
 
- Międzyrzecz jest pierwszą lubuską gminą, która przyjęła uchwałę o woli przystąpienia do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Po nas podobne decyzje podjęli radni ze Świebodzina, Słubic, Kargowej i Strzelec Krajeńskich. Dzięki temu będziemy mogli kolejno postawić siedem budynków w systemie szeregowym – zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że budynki powstaną na działce o powierzchni ponad 1,3 hektara, którą Skarb Państwa przekaże nowopowstałej spółce. – Kolejną korzyścią jest to, że możemy się ubiegać o rządowe pieniądze na realizację tej jakże potrzebnej inwestycji. Gmina wystąpiła już do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina z wnioskiem o dotację w wysokości 3 mln. zł – dodaje R. Lorenz.
Lokalizacja terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie jest dziełem przypadku. Jednym z czynników decydujących o wyborze działki koło suszarni była przeprowadzona ostatnio rewitalizacja sąsiadujących z nią terenów i utworzenie tam kolejnego parku.
 
Do tej pory podobnymi inwestycjami zajmowała się jedna z gminnych spółek – Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dlaczego więc do spółki przystąpiła gmina, a nie MTBS? – Takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze dla finansów samorządu. Inwestycja obciążać będzie nowopowstałą spółkę, a nie budżet gminy. Poza tym ten program gwarantuje najemcom możliwość wykupu zajmowanych lokali na własność. Zasada jest taka, że po postawieniu i zasiedleniu pierwszego budynku spółka będzie mogła rozpocząć budowę kolejnego – dodaje burmistrz.
 
Podpisanie umowy miało się odbyć pod koniec marca podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Impreza została jednak przesunięta w czasie ze względu na trzecią falę pandemii koronawirusa. – Dlatego obecnie nie możemy mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia i zakończenia projektu. Najważniejsze, że zrobiliśmy już pierwsze kroki – dodaje R. Lorenz.
01-04-2021

Kolejna dotacja dla gminy Międzyrzecz. Tym razem na salę sportową!

Ilustracja do informacji: Kolejna dotacja dla gminy Międzyrzecz. Tym razem na salę sportową!
Kojarzycie barak przy Szkole Podstawowej nr 1? Za kilka miesięcy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie sala sportowa z kuchnią i stołówką! Gmina dostała 1,8 mln. zł na realizację tego zadania. – To kolejna dotacja na inwestycje realizowane w Międzyrzeczu – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Gmina dostała dziś 1,8 mln. zł na wybudowanie nowoczesnej sali sportowej. – To kolejna dotacja, którą Międzyrzecz otrzymał w ostatnich miesiącach z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiosną ubiegłego roku  dostaliśmy z tego programu ponad 2,7 mln zł na wybudowanie ulicy Długiej, a w grudniu 2 mln. zł  na kanalizację sanitarną w Kęszycy i Nietoperku – informuje burmistrz.
 
Rządowa dotacja ucieszyła m.in. dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi Monikę Szypszak.  – Od lat czekamy na salę sportową z prawdziwego zdarzenia – komentuje.
 
Sala powstanie w miejscu poniemieckiego baraku, w którym dawniej odbywały się zajęcia najmłodszych klas. Od kilku lat obiekt stoi pusty i powoli popada w ruinę. Za kilka miesięcy zostanie wyburzony, a w jego miejscu wybudowana zostanie nowoczesna i przestronna sala sportowa. – W projekcie ujęliśmy też wybudowanie kuchni oraz stołówki, z której korzystać będą uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1, a także sąsiadującej z nią Szkoły Podstawowej nr 2– zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Burmistrz zaznacza, że w pobliżu znajduje się wyremontowany przed kilkoma laty nowoczesny stadion sportowy. – Ze znajdującej się w sali stołówki będą mogli korzystać także uczestnicy wydarzeń sportowych, odbywających się na tym obiekcie. Na przykład organizowanych tam przez miasto i nasz ośrodek sportu mitingów lekkoatletycznych oraz innych zawodów o randze ponadpowiatowej – dodaje Remigiusz Lorenz.
 
Jest szansa, że gmina otrzyma kolejną dotację na salę. – Nie spoczywamy na laurach. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o ponad 830 tys. zł - zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
30-03-2021

Toaleta będzie, choć z niepotrzebnym poślizgiem

Ilustracja do informacji: Toaleta będzie, choć z niepotrzebnym poślizgiem
Po trwających ponad pół roku administracyjnych perturbacjach, gmina będzie mogła rozpocząć budowę nowoczesnej i funkcjonalnej toalety publicznej. Furtką do tej inwestycji jest decyzja, którą wydały 30 marca władze Międzyrzecza.
 
Budowę nowej toalety zapowiadaliśmy już w ub.r. Przypominamy, że wiosną 2020 r. wyburzone zostały publiczne szalety na plantach, nazywane potocznie przez mieszkańców „metrem”, albo „bunkrem”. Likwidacja nieestetycznego obiektu była jedną z odsłon programu rewitalizacji zieleni miejskiej i miejsc rekreacji, który wcześniej został zatwierdzony przez odpowiedzialne instytucje i służby. M.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zapowiadał wtedy budowę nowoczesnych i funkcjonalnych toalet na miarę XXI wieku, które miały powstać przy ulicy Ściegiennego – w sąsiedztwie Ogródka Jordanowskiego. Gmina przygotowała dokumentację i ogłosiła przetarg, ale Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na lokalizację tej inwestycji.
 
- Decyzja konserwatora niepotrzebnie wstrzymała zaplanowaną przez nas roboty budowlane. Toalety i tak powstaną, gdyż po czasochłonnych procedurach, konserwator wydał korzystne dla nas uzgodnienia. Niepotrzebnie straciliśmy kilka miesięcy czasu – zaznacza R. Lorenz.
 
W sierpniu ub.r. gmina złożyła zażalenie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który 21 stycznie br. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 8 marca br. WKZ zatwierdził stosowne uzgodnienia i 15 marca burmistrz Remigiusz Lorenz wydał obwieszczenie o projekcie decyzji w sprawie tzw. lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
- We wtorek, 30 marca, wydana została decyzja o lokalizacji tej inwestycji – informuje Monika Tomaszewska, która kieruje Wydziałem Planowania Przestrzennego w międzyrzeckim magistracie.
 
Burmistrz zaznacza, że gmina już w ub.r. zabezpieczyła w swoim budżecie pieniądze na realizację tego zadania. – Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy, a ostatnim budowa toalety we wskazanym przez nas miejscu.  – dodaje Remigiusz Lorenz.
02-03-2021

Przy „Jedynce” powstanie sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką

Ilustracja do informacji:  Przy „Jedynce” powstanie sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką
Miasto wystąpiło o dotację i uzyskało pozwolenie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że w nowoczesnym obiekcie znajdować się będzie także stołówka i kuchnia, z których korzystać będą uczniowie pobliskiej „dwójki” oraz uczestnicy odbywających się na stadionie imprez sportowych.
 
Sala ma być kolejną sportową wizytówką gminy. – Uczniowie czekają na ten obiekt od lat. Przygotowując dokumentację postanowiliśmy rozwiązać jednocześnie problem braku przestronnej jadalni. Dlatego w projekcie ujęliśmy też kuchnię ze stołówką – zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Koszt inwestycji oszacowano wstępnie na nieco ponad 4 mln zł. Jest szansa, że na jej realizację miasto wyłoży ze swojego budżetu tylko 600 tys. zł. Jak to możliwe? - Wystąpiliśmy o 3 mln. 423 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To aż 80 procent planowanych kosztów – wylicza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego.
 
Obiekt ma powstać w miejscu zamkniętego już baraku, w którym dawniej uczyli się najmłodsi uczniowie „jedynki”. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że w pobliżu znajduje się wyremontowany przed kilkoma laty nowoczesny stadion sportowy. – Ze znajdującej się w sali stołówki będą mogli korzystać także uczestnicy wydarzeń sportowych, odbywających się na stadionie. Na przykład organizowanych przez miasto i nasz ośrodek sportu mitingów lekkoatletycznych oraz innych zawodów o randze ponadpowiatowej – dodaje burmistrz.
 
Harmonogram realizacji inwestycji – m.in. termin jej rozpoczęcia i zakończenia – poznamy po ogłoszeniu wyników naboru wniosków. – Liczymy na pozytywną decyzję. Otrzymaliśmy już dwie dotacje z tego programu. Pierwsza na budowę ulicy Długiej, a drugą na kanalizację sanitarną w Kęszycy i Nietoperku – wylicza R. Lorenz.
28-02-2021

Nowoczesny i świetnie wyposażony. Taki jest nowy żłobek w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Nowoczesny i świetnie wyposażony. Taki jest nowy żłobek w Międzyrzeczu
Kolejną wizytówką międzyrzeckiej oświaty jest Klub Dziecięcy (żłobek), który od poniedziałku, 1 marca, będzie drugim domem dla 48 dzieci z Międzyrzecza. – Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy go dzięki dwóm dotacjom – zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz podczas oficjalnego otwarcie placówki.
 
Żłobek powstał przy przedszkolu nr 4 „Bajkowa Kraina”. Podczas oficjalnego otwarcia symboliczną wstęgę przecięli wojewoda Władysław Dajczak, burmistrz Remigiusz Lorenz, przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i dyrektorka placówki Hanna Sikorska.
 
- Pragnę panu pogratulować panie burmistrzu. Rodzice będą naprawdę szczęśliwi, że ich pociechy będą tutaj miały profesjonalną opiekę – mówił wojewoda, który wręczył dyrektorce karton z zabawkami dla maluchów.
 
Burmistrz podkreślał, że placówka będzie drugim domem dla 48 dzieci w wieku od jednego do trzeciego roku życia. We wrześniu otwarty w niej zostanie kolejny oddział dla 24 dzieci. Dlatego opieka objętych zostanie łącznie 72 maluszków.
 
Placówka będzie kolejną wizytówką międzyrzeckiej oświaty. Od poniedziałku, 1 marca, maluchy będą korzystać z przestronnych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeń do leżakowania i zabaw. – W żłobku jest kuchnia, pomieszczenia socjalne dla pracowników i systemy elektroniczne zapewniające bezpieczeństwo dzieci – mówi R. Lorenz.
 
Gmina zapłaciła za wybudowanie żłobka 2 mln. 964 tys. zł. Burmistrz zaznacza jednak, że z własnego budżetu wydała niespełna 600 tys. zł. Jak to możliwe? – Na jego budowę i działalność otrzymaliśmy dwie dotacje. W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał nam 787 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przed rokiem dostaliśmy 1 mln. 584 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugą dotację otrzymaliśmy z rządowego programu Maluch Plus, dlatego oficjalna nazwa placówki to Klub Dziecięcy – wylicza samorządowiec.
 
Koszt pobytu jednego dziecka w żłobku oszacowano na tysiąc złotych miesięcznie (bez kosztów wyżywienia) W placówce powstały dwie grupy, każda z nich liczy po 24 dzieci. Pierwsza utworzona została dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Za pobyt tych dzieci i ich wyżywienie płaci Unia Europejska, dlatego ponoszona przez rodziców opłata wynosi 100 złotych miesięcznie – dodaje I. Korejwo.
 
Burmistrz akcentuje, że celem unijnego programu jest aktywizacja zawodowa rodziców, którzy do tej pory ze względu na konieczność opieki nad dziećmi nie mogli podjąć, lub kontynuować pracy. - Dzięki unijnemu wsparciu ich mamy wróciły, lub już niebawem będą mogły wrócić do pracy – dodaje samorządowiec. - Projekt ten potrwa 24 miesiące i po tym terminie rodzice będą objęci tą samą opłatą, która obowiązuje w drugiej grupie.
 
Druga grupa finansowane jest z budżetu gminy Międzyrzecz. W związku z tym, iż grupa ta funkcjonuje bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, opłata stała wynosi 500 zł za dziecko. W przypadku rodzin objętych Międzyrzecką Kartą Rodzina Trzy Plus jest obniżona dodatkowo o 50 zł.
 
- Koszt pobytu dziecka w tej grupie wynosić będzie tysiąc złotych, ale gmina dopłaca do każdego malucha po 500 złotych – dodaje I. Korejwo. – Po 500 złotych na każde dziecko jest również przekazywane z budżetu gminy dla żłobka niepublicznego. Mimo naszego wsparcia, opłaty w placówce prywatnej są na wyższym poziomie, niż w gminnych przedszkolach i żłobku.
 
Burmistrz zaznacza, że gmina wystąpi z wnioskiem o kolejną dotację na utworzenie następnego żłobka. – Czekamy na ogłoszenie naborów oraz liczymy na dalsze wsparcie ze strony wojewody i zarządu województwa – zapowiada R. Lorenz.
17-02-2021

Razem po unijne dotacje

Ilustracja do informacji: Razem po unijne dotacje
Tworzony przez gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin tzw. Miejski Obszar Funkcjonowania ma być jednym z filarów gospodarczej prosperity regionu. Został ujęty w strategii rozwoju województwa Lubuskie 2030, zaprezentowanej podczas wczorajszej sesji sejmiku. – Dla naszych gmin to szansa na pozyskanie unijnych dotacji i inwestorów – zaznacza Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.
 
Miejski Obszar Funkcjonowania powstaje dzięki porozumieniom, podpisanym w ub.r. przez burmistrzów trzech gmin: Remigiusza Lorenza z Międzyrzecza, Tomasza Sielickiego ze Świebodzina i Dariusza Ejcharta z Sulęcina. – Łączy nas położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych, które są przysłowiowym oknem nie tylko na region i kraj, ale także na całą Europę – mówi R. Lorenz.
 
Burmistrz Międzyrzecza podkreśla znaczenie autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 oraz skrzyżowania tych tras między Międzyrzeczem i Świebodzinem. – To ogromna szansa na rozwój naszych gmin oraz magnes dla ewentualnych inwestorów, którzy szukają np. terenów pod centra logistyczne. W powstającym właśnie Międzyrzeckim Parku Przemysłowym numer dwa czekają na nich działki o łącznej powierzchni ponad stu hektarów  – dodaje.
 
Główne punkty porozumienia dotyczą planowania strategicznego i przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego i wspólnych działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. Pozostałe dotyczą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, a także podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poprawy infrastruktury.
 
W województwie powstają obecnie cztery takie obszary. Zostały ujęte w strategii rozwoju regionu do 2030 r., zaprezentowanej podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego. – To bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, że wspólnie z sąsiadami mamy większe szanse na unijne dotacje na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury. Sprawdza się stara zasada, że razem można więcej. Szczegóły określi ustawa, której projekt ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni – dodaje burmistrz Międzyrzecza.
 
Samorządowcy zgodnie zaznaczają, że Miejskie Obszary Funkcjonowania dla tworzących je samorządów mają być furtką do rządowych i unijnych pieniędzy. Zarząd województwa uznał, że do naszego MOF może ewentualnie przystąpić także gmina Przytoczna – po uprzedniej analizie celowości takiego przedsięwzięcia.  Jej wójt Bartłomiej Kucharyk i R. Lorenz podpisali już list intencyjny w tej sprawie.  
 
Na zdjęciu: Fundamentem MOF jest umowa, podpisana we wrześniu ub.r. przez (od lewej) burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego, burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta.
08-02-2021

Wspólne inwestycje za unijne pieniądze

Ilustracja do informacji: Wspólne inwestycje za unijne pieniądze
Prace nad dokumentacją i realizacja planowanych inwestycji były tematem roboczego spotkania skwierzyńskich i międzyrzeckich urzędników. Stawką jest prawie 10 mln. zł unijnej dotacji, którą gminy Skwierzyna, Międzyrzecz i Przytoczna dostały na uzbrojenie terenów pod inwestycje. – Roboty budowlane ruszą w przyszłym roku – zapowiada burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Spotkanie odbyło się w skwierzyńskim magistracie. Naszą gminę reprezentowali m.in. zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, skarbnik Kamila Anioł-Szymańska, kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski. Gospodarzem był burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, któremu asystowali m.in. zastępca Wojciech Kowalewski, skarbnik Agnieszka Laszczak i kierownik Referatu, Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji Zbigniew Moraczyński.
 
Tematem spotkania były wspólne inwestycje, na które Międzyrzecz, Skwierzyna i Przytoczna dostały unijną dotację w wysokości 9 mln. 802 tys. zł. (Międzyrzecz dostał 4 mln. 893 tys. zł, Skwierzyna 4 mln. 229 tys. zł, a Przytoczna 700 tys. zł.).
 
– Dotację przeznaczymy na uzbrojenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego Numer Dwa, który powstaje przy ulicy Rokitniańskiej. Dzięki tym pieniądzom doprowadzimy tam wodę, sieć kanalizacyjną i prąd oraz wybudujemy drogę z oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerowej – wylicza R. Lorenz.
 
Urzędnicy uzgodnili, że do końca br. gminy opracują dokumentację i uzyskają pozwolenia, a w 2022 r. mają się rozpocząć prace budowlane. W przypadku Międzyrzecza całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln. 796 tys. zł.
 
Drugi Międzyrzecki Park Przemysłowy ma być kolejnym filarem rozwoju gospodarczego miasta i gminy. Na inwestorów czekają tam działki o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Przedsiębiorcy będą mogli inwestować na gruntach gminy oraz na otaczających je działkach należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
01-02-2021

Miasto planuje kolejną inwestycję

Ilustracja do informacji: Miasto planuje kolejną inwestycję
Budowa bloku komunalnego i źródła sfinansowania planowanej inwestycji były tematem wideospotkania miejskich urzędników z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego. – Liczymy na dotację i preferencyjny kredyt – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Spotkanie z przedstawicielem BGK odbyło się za pośrednictwem internetu. Oprócz burmistrza Remigiusza Lorenza w rozmowie uczestniczyli jego zastępczyni Agnieszka Śnieg, kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i prezes Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Adam Koziński.
 
- Przymierzamy się do budowy budynku wielorodzinnego. Realizacja tej inwestycji zależy jednak od tego, czy otrzymamy na nią dotacje i preferencyjny, niskooprocentowany kredyt. Samorządom pomaga w takich sytuacjach Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego naszym rozmówcą był jego przedstawiciel. To było bardzo owocne spotkanie, niebawem spotkamy się ponownie i będziemy rozmawiać o szczegółach. Część tych mieszkań mogłaby powstać na zasadach komercyjnych. Chcemy, żeby najemcy mogli je wykupić na własność – mówi R. Lorenz.
 
Furtką do rządowych pieniędzy i rozpoczęcia inwestycji jest tzw. pakiet mieszkaniowy, który zakłada wsparcie finansowe dla gmin budujących lokale komunalne i socjalne.

 
04-01-2021

Nowe tablice z nazwami ulic

Ilustracja do informacji: Nowe tablice z nazwami ulic
Niebawem w mieście rozpocznie się wymiana tablic z nazwami ulic. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że nowe są bardziej estetyczne i w dodatku zawierają informacje kto jest właścicielem danej drogi i odpowiada za jest stan techniczny.
 
Nowe tablice utrzymane są w biało-niebieskich barwach miasta. Oprócz herbu Międzyrzecza i nazwy ulicy umieszczono na nich informację o tym, kto jest jej zarządcą.
 
– W mieście mamy ulice wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dzięki informacjom o ich właścicielu mieszkańcy i kierowcy spoza Międzyrzecza będą wiedzieć, kto odpowiada za ich stan techniczny i bieżące utrzymanie. Czyli odśnieżanie, wykaszanie poboczy, czy naprawę ewentualnych dziur i kolein – zaznacza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.

Za pierwszą partię tablic gmina zapłaciła 23 tys. zł. – Zaczniemy od wymiany tablic znajdujących się w najgorszym stanie, a także na najważniejszych drogach oraz tych ulicach, które powstały w ostatnich latach - informuje Dorota Nowak, która kieruje Wydziałem Gospodarki Mieniem w międzyrzeckim ratuszu.
21-12-2020

Na rynku kończy się przebudowa fontanny. Jutro odbędzie się tam próbny rozruch instalacji

Ilustracja do informacji: Na rynku kończy się przebudowa fontanny. Jutro odbędzie się tam próbny rozruch instalacji
Modernizacja fontanny rozpoczęła się przed kilkoma tygodniami. W miejscu niezbyt estetycznego i nieczynnego od kilku lat wodotrysku powstaje fontanna posadzkowa. Woda będzie tryskać do góry z 20 dysz zamontowanych w granitowych płytach.

Instalacja ma być sterowana elektronicznie. Gejzery wody będą podświetlane, a ich wysokość i częstotliwość mają być regulowane komputerowo. Próba odbędzie się prawdopodobnie we wtorek, 22 grudnia, ale fontanna uruchomiona zostanie dopiero wiosną. Po tzw. odbiorze zostanie otoczona gazonami na kwiaty i ławeczkami, które będą ją dodatkowo zabezpieczać przed przypadkowym wjechaniem pojazdów. 
 
Gmina zapłaci wykonawcy około 140 tys. zł. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że to jedna z kilkudziesięciu inwestycji, zrealizowanych w br. w gminie Międzyrzecz.
 
Podobne instalacje są zazwyczaj montowane w centrach miast – na reprezentacyjnych skwerach i placach. Często pełnią rolę kurtyn wodnych. Mogą bowiem służyć jako tzw. "splash pad"- czyli pluskowiska dla dzieci, które mogą wbiegać między tryskające spod posadzki strumienie wody.
1 2 3 4 5 6 ... 12