Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miejskiej

20-11-2018

Transmisje obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl i na stronie Urzędu Miejskiego www.miedzyrzecz.pl.
Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, mail: e-mail) jest Burmistrz Międzyrzecza. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: e-mail .
 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej, w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w instrukcji archiwalnej.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
Administrator Danych Osobowych
         Burmistrz Międzyrzecza