Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Konsultacje społeczne

28-06-2022

Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy

Ilustracja do informacji: Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy
Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz. Uwagi do projektu można składać do 15 lipca br. Więcej informacji na temat konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt Strategii znajdą Państwo w informacji z 10 czerwca znajdującej się w zakładce Mieszkaniec/konsultacje społeczen, a także poniżej.
 
10-06-2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz

Burmistrz Międzyrzecz ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021 - 2030, które zostaną przeprowadzone w terminie od 10 czerwca do 15 lipca 2022 r.
 
Konsultacje są prowadzane w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021 - 2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gminy Międzyrzecz, a także dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronie internetowej gminy www.miedzyrzecz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Gminy sąsiednie oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamiani są o konsultacjach w formie pisemnej.
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
  1. w formie pisemnej poprzez:
  • formularz konsultacyjny – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Punkcie Podawczym ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy przesłać na adres mailowy: e-mail, poprzez platformę ePUAP przesyłając na skrytkę: /d2ko9px31c/skrytka, pocztą na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu do Punktu Podawczego.
2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania, które odbędzie się:
  • 4 lipca 2022 r. na Sali Rady Miejskiej w godz. od 15.00 – 17.00 - otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców.
 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz, na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz zostanie wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w godzinach jego pracy.
 
Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 15 lipca 2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza konsultacyjnego.
 
Podstawy prawne:
  • Art. 6 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1057)
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/344/21
Do pobrania: