Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Program "Mój Prąd"

22-11-2019

Informacje o programie "Mój Prąd"

Ilustracja do informacji: Informacje o programie "Mój Prąd"
Program „Mój Prąd”
 
 
 
 
Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Budżet:
1 miliard złotych
 
Beneficjenci:
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
 
Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 
Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.
 
Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.
Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo
przesłać drogą pocztową lub kurierem
na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa
Instrukcja wypełniania wniosku na „Mój Prąd”, krok po kroku, dostępna na stronie: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/moj_prad/jak_wypelnic_wniosek_moj_prad.pdf
 
Wnioskodawcy, którzy chcą uzyskać informacje o złożonych już przez siebie wnioskach o udzielenie dotacji w ramach Programu „Mój Prąd” i/lub uzupełnieniu dokumentów mogą kontaktować się z NFOŚiGW w Warszawie drogą elektroniczną lub telefonicznie - kierując korespondencję e-mail na adres: e-mail  lub dzwoniąc na infolinię 22 45 95 990 prefix 2.