Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Program "Czyste Powietrze"

21-05-2020

„Kopciuchy” przestaną zatruwać powietrze

Ilustracja do informacji: „Kopciuchy” przestaną zatruwać powietrze
Ponad sto mieszkań zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Burmistrz Remigiusz Lorenz podpisał umowę na unijną dotację na likwidację pieców centralnego ogrzewania w dziesięciu budynkach wielorodzinnych. – Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, wystąpimy o następną dotację, dzięki której będziemy mogli kontynuować ten program w naszym mieście - zapowiada.
 
Podpisanie umowy odbyło się 20 maja w gorzowskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oprócz burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i skarbnika Kamili Anioł-Szymańskiej swój podpis pod dokumentem złożył członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, któremu asystowała posłanka Krystyna Sibińska. – To inwestycja w przyszłość. Zyskają na niej nasze dzieci i wnuki – zaznaczał burmistrz.
 
Podobną umowę podpisał na miejscu prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, natomiast w ramach telekonferencji – poprzez połączenia internetowe ze swoich biur - w wydarzeniu uczestniczyli też burmistrz Żar, starosta powiatu żarskiego oraz prezesi dwóch związków komunalnych gmin, które otrzymały unijne dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska. Ze względu na epidemię koronawirusa, wszyscy mieli maseczki na twarzach.
 
Gmina Międzyrzecz otrzymała blisko milion złotych (bez symbolicznego grosza). – Dzięki tej dotacji będziemy mogli przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej dziesięć budynków wielorodzinnych przy ulicach Dąbrowskiego, Kilińskiego i Kazimierza Wielkiego. Po wykonaniu przyłączy i instalacji w ponad stu mieszkaniach zlikwidowane zostaną piece na drewno i węgiel oraz poprawi się jakość powietrza w naszym mieście. Zyska na tym środowisko i mieszkańcy całego Międzyrzecza, ale przede wszystkim właściciele i najemcy mieszkań znajdujących się w tych budynkach – zapewnia R. Lorenz.
 
 
O korzyściach z inwestowania w ochronę środowiska mówił także M. Jabłoński. – Likwidacja kopciuchów w Międzyrzeczu oznacza poprawę jakości powietrza nie tylko w tym mieście, ale także w jego okolicach – zaznaczał.

Burmistrz Międzyrzecza wskazywał na inne korzyści związane z realizację tej jakże ważnej inwestycji. – Nad budynkami przestaną się unosić kłęby trującego dymu, ale równie ważną sprawą jest to, że znacznie wzrośnie bezpieczeństwo, gdyż zlikwidowanych zostanie ponad sto pieców, które mogą być źródłem ewentualnych pożarów. Właściciele i najemcy zyskają na tym również finansowo, gdyż ogrzewanie z sieci jest tańsze. W dodatku spadną z nich uciążliwe obowiązki wnoszenia węgla i drewna, czyszczenia pieców i wynoszenia popiołu – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Projekt zakłada, że miejska spółka ciepłownicza ZEC wybuduje sieć, natomiast część kosztów przyłączenie do niej poszczególnych mieszkań pokryją ich właściciele.
 
Realizacja projektu została rozłożona na dwa lata. – Gminny program walki ze smogiem zamierzamy realizować etapami. Jeśli będzie taka możliwość, wystąpimy z wnioskiem o przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków – zapowiada R. Lorenz.
 
 
Koszt inwestycji oszacowano na ponad dwa miliony złotych. Unijna dotacja ma pokryć 50 proc. kosztów przyłączenia mieszkań do sieci ciepłowniczej. Pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu gminy i przez właścicieli mieszkań. Gmina dołoży ze swojego budżetu 30 proc., natomiast właściciele mieszkań zapłacą kolejne 20 proc. – To bardzo korzystne. Nakłady poniesione na przyłączenie zwrócą się po pewnym czasie – przekonują urzędnicy.
18-05-2020

Dotacje z programu Czyste Powietrze

Ilustracja do informacji: Dotacje z programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza ważną informację dla mieszkańców województwa lubuskiego chcących pozyskać środki finansowe na wymianę źródła ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne.
 
 
 
Od dzisiaj rządowy Program Czyste Powietrze rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o nowe zasady -  dotacje są przyznawane na prostszych warunkach a czas rozpatrywania wniosków został skrócony. Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę.
 
W załączeniu przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji o Programie.
 
Więcej informacji:  <https://czystepowietrze.gov.pl/>
 
22-11-2019

Informacje o programie "Czyste Powietrze"

Ilustracja do informacji: Informacje o programie "Czyste Powietrze"
Program „Czyste Powietrze”.
 
 
 
 
 
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:
 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 
Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:
 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
 
Dla kogo?
Program adresowany jest do:
 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
 
Dofinansowanie
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:
 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki
 
Co obejmuje dofinansowanie?
W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 
 
Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 
Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
 
Wnioski składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11
tel. 68 419-69-00
 
Szczegółowe informacje, w tym film instruktażowy jak wypełnić wniosek poniżej: