Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Gospodarka odpadami

23-12-2019

Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.

Ilustracja do informacji: Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.
Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r. w Międzyrzeczu i Zamostowie.
 
Prosimy o wystawianie pojemników i worków do godziny 6:30 w wyznaczonym dniu odbioru w łatwo dostępnym miejscu.
 
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w miesiącu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym przed terminem wywozu tel.
 
P.W. „LS-PLUS” – 95/7557722
P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” – 95/7429372
ENERIS SUROWCE S.A. 95/742 30 21
 
 
 

 
09-10-2019

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców
Przypominamy o obowiązku, złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wynikającym  z art. 6m ust. 1 i 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj ze zm.)
 
Deklarację należy złożyć Burmistrzowi w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
 
06-09-2019

Zmiana terminu mycia pojemników na odpady w rejonie III

Ilustracja do informacji: Zmiana terminu mycia pojemników na odpady w rejonie III
Informujemy, że z przyczyn technicznych, termin mycia pojemników na odpady komunalne w rejonie III zostaje przesunięty z 04.09.2019 r. na 11.09.2019 r.
 
03-06-2019

Informacja o zmianie dni pracy PSZOK w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o zmianie dni pracy PSZOK w Międzyrzeczu
Uwaga mieszkańcy
 
 
Informuję, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu będzie nieczynny. Odpady z selektywnej zbiórki będą dodatkowe obierane w dniu 15 czerwca 2019 r. (sobota) w godz. od 7.00 do 15.00.
30-05-2019

Ważna informacja dla mieszkańców. Nie płać za śmieci sąsiada

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla mieszkańców. Nie płać za śmieci sąsiada
23-05-2019

Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Międzyrzecz od 1 czerwca 2019 r.

Ilustracja do informacji: Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Międzyrzecz od 1 czerwca 2019 r.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Międzyrzecz

Załączniki

14-05-2019

Informacja o wykorzystaniu worków na odpady

Ilustracja do informacji: Informacja o wykorzystaniu worków na odpady
„Informujemy, że brązowe worki, które w okresie zimowym dostarczał Operator, nie powinny być wykorzystywane w okresie letnim. Worki te przeznaczone są na okres występowania temperatur ujemnych, w celu umożliwienia opróżnienia pojemnika na odpady ulegające biodegradacji.”
04-12-2018

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny 27-28 grudnia

Ilustracja do informacji: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny 27-28 grudnia
W dniach 27 i 28 grudnia 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu będzie nieczynny.
Odpady selektywne będą dodatkowe obierane w dniach 8 i 15 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. od 8.00 do 14.00.
29-12-2015

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Międzyrzecz w 2018 r.

UWAGA! Informujemy, że z przyczyn technicznych termin mycia pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów BIO w miejscowościach Jagielnik, Wojciechówek i Gorzyca zostaje przesunięty na dzień 17.10.2018.
 
UWAGA !!! Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów podanym w załączonych poniżej plikach.W przypadku wystąpienia w danym tygodniu dni wolnych od pracy, odpady odbierane będą w następnym dniu.
 
 
 
Wszelkie przypadki niewłaściwego wykonywania usług można zgłaszać na adres mailowy e-mail
 
Skargi i uwagi mieszkańcy mogą również zgłaszać bezpośrednio u Operatora na adres: e-mail  lub telefonicznie pod nr (95) 742 93 72.
 
1 2