Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

27-02-2024

Wandale kolejny raz uszkodzili toaletę przy ul. Staszica

Ilustracja do informacji: Wandale kolejny raz uszkodzili toaletę przy ul. Staszica
Toaleta publiczna przy ul. Staszica jest nieczynna, gdyż została uszkodzona przez nieznanych sprawców. Zawiadomiliśmy o tym serwisantów. O jej ponownym otwarciu natychmiast poinformujemy mieszkańców w mediach społecznościowych.

Zamontowana latem 2022 r. toaleta jest systematycznie dewastowana przez wandali. Ostatnio została uszkodzona w styczniu bieżącego roku. Po naprawie, ponownie została uszkodzona…
27-02-2024

Walczyli na rakiety

Ilustracja do informacji: Walczyli na rakiety
W Zielonej Górze rozegrany został turniej  tenisa ziemnego „Orzeł Cup” . Patronat nad imprezą objął burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który w drugim dniu imprezy złożył gratulacje organizatorom oraz życzył młodym tenisistom udanej zabawy i sportowej rywalizacji.
 
Turniej odbył się 24 i 25 lutego w hali MOSiR w Zielonej Górze. Jego organizatorką była międzyrzeczanka Iwona Kowalska-Arteniuk, która od lat prowadzi znaną w gminie i regionie Szkołę Tenisa Ziemnego oraz promuje tę dyscyplinę sportu wśród dzieci i młodzieży. Jest też organizatorką wielu turniejów – zarówno w Międzyrzeczu, jak i poza naszym miastem.
 
W turnieju wystartowali młodzi adepci tenisa ziemnego z trzech województw – lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, którzy rywalizowali w trzech kategoriach. W „zielonej” wygrał Igor Kowalewski, w „czerwonej” Tymon Rosiński, a w pomarańczowej Jakub Małecki. Zwycięzcy otrzymali nagrody, ufundowane przez organizatorów i burmistrza Remigiusza Lorenza,  który objął imprezę swoim patronatem
 
W drugim dniu turnieju burmistrz odwiedził uczestników sportowych zmagań. Pogratulował organizatorom oraz życzył uczestnikom udanej zabawy i sportowej rywalizacji w duchu fair play. Spotkał się także z prezesem Lubuskiego Związku Stowarzyszeń Tenisowych Piotrem Fabichem i wiceprezesem ds. organizacyjnych Zdzisławem Stolmannem, z którymi rozmawiał m.in. o rozbudowie  międzyrzeckiej bazy sportowo-rekreacyjnej.
 
– Liczę na wsparcie związku podczas planowanych przez gminę inwestycji sportowych i rekreacyjnych – zapowiada R. Lorenz.
26-02-2024

Granty PPGR - drugi nabór oświadczeń o użytkowaniu laptopa/tabletu!

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - drugi nabór oświadczeń o użytkowaniu laptopa/tabletu!
Przypominamy, iż osoby które uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR zobowiązane są do składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu (laptop/tablet). Oświadczenie takie należy składać przez okres 2 lat, w terminach wskazanych przez Gminę. Kolejne, drugie już oświadczenie musi zostać złożone w terminie od 29.02 - 14.03.2024.
 
Oświadczenie można złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka lub na adres email.
W przypadku przesłania skanu oświadczenia należy pamiętać aby zachować oryginał do ewentualnej kontroli, która została opisana w załączniku do umowy „PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”.)
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84
 
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
 
Kolejne terminy przypadają na:
  • 02.09 - 16.09.2024 - termin złożenia trzeciego oświadczenia,
  • 28.02 - 14.03.2025 - termin złożenia czwartego (ostatniego) oświadczenia.
Przypominamy także, iż zgodnie z zapisami umowy Gmina Międzyrzecz ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Międzyrzecza, a wnioskodawca/uczestnik ma obowiązek poddania się kontroli. 

Aby ułatwić Państwu odnalezienie numerów seryjnych laptopów zamieszczamy ponieżej zdjęcia z ich lokalizacją na kartonie i urządzeniu.
   
 
 
27-02-2024

Strażacy-ochotnicy z Bukowca jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony rok

Ilustracja do informacji: Strażacy-ochotnicy z Bukowca jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony rok
Spotkanie sprawozdawcze druhen i druhów z Bukowca odbyło się 24 lutego w sali wiejskiej w tej miejscowości. Otworzył je prezes jednostki OSP Krzysztof Toczek, który przywitał strażaków i gości. M.in. burmistrza Remigiusza Lorenza, który jest prezesem OSP w naszej gminie i zasiada w prezydium zarządu powiatowego straży ochotniczych.
 
 
Sprawozdania z działalności w 2023 r. odczytał Marcin Kusik, który jest sołtysem Bukowca i radnym Rady Miejskiej (w spotkaniu wziął udział także wiceprzewodniczący miejskiego parlamentu Andrzej Chmielewski, który jest strażakiem w OSP Gorzyca). Po wysłuchaniu sprawozdań druhny i druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony rok.
 
Kronikarka OSP Ewa Gandurska podziękowała władzom OSP za wycieczkę do muzeum w Zielonej Górze, gdzie razem z młodymi adeptami pożarnictwa z Bukowca mogła zobaczyć zabytkowy sprzęt, gromadzony od lat przez strażaków-ochotników z naszej gminy.
 
Gratulacje dla zarządu oraz podziękowania dla wszystkich strażaków za ich trudną i niebezpieczną służbę złożył m.in. burmistrz R. Lorenz. – Dzięki waszemu zaangażowaniu i poświęceniu mieszkańcy gminy i nasi goście mogą czuć się bezpiecznie, za co gorąco Wam dziękuję – mówił R. Lorenz.
 
26-02-2024

Jednogłośne absolutorium dla zarządu OSP w Obrzycach

Ilustracja do informacji: Jednogłośne absolutorium dla zarządu OSP w Obrzycach
 
Podczas spotkania sprawozdawczego strażacy z Obrzyc jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony rok. 
 
Spotkanie sprawozdawcze odbyło się 23 lutego w Obrzycach. Strażaków i gości powitał naczelnik miejscowej jednostki OSP Michał Nowak. Po odczytaniu sprawozdań za 2023 r. druhny i druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Gratulacje zarządowi oraz podziękowania wszystkim druhnom i druhom za ich trudną oraz częstokroć niebezpieczną służbę złożyli komendant gminny OSP Dariusz Surma wraz z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, który jest strażakiem w tej jednostce, ale jednocześnie kieruje gminnymi strukturami straży ochotniczych i zasiada w prezydium powiatowych OSP.
 
W swoim przemówieniu D. Surma podkreślał, że tylko w tej kadencji do trzech jednostek OSP – w Bukowcu, Wyszanowie i ostatnio w Kaławie – trafiły nowe samochody, dzięki czemu gminna dysponuje najnowocześniejszą w regionie flotą pojazdów strażackich. Burmistrz dodał, że kolejny nowy wóz ratowniczo-gaśniczy jeszcze w tym roku rozpocznie służbę w OSP Kęszyca Leśna.
 
– Powoli kończymy program odnowienia floty strażackich pojazdów, a teraz zabieramy się za modernizację i rozbudowę remiz. Zaczęliśmy od Obrzyc. Remont budynku już się kończy, jego kolejnym etapem będzie przebudowa szpitalnej bramy, dzięki czemu strażacy będą mogli szybciej wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych. Rozmawiam też z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o przejęciu przez gminę terenów rekreacyjnych, co umożliwi nam ich rewitalizację – zapowiadał R. Lorenz.
23-02-2024

Nakrętki ratują zdrowie i życie

Ilustracja do informacji: Nakrętki ratują zdrowie i życie
Pracownicy Urzędu Miejskiego Wiesław Kobelnik i Kacper Dylejko opróżnili znajdujący się na plantach kontener w kształcie serca. Wybrali z niego aż siedem worków plastikowych nakrętek.
 
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że kontener był już wielokrotnie opróżniany.  – Często jest wypełniony nakrętkami, tak jak serca Mieszkańców chęcią pomagania innym i pozytywną energią. Nakrętki przekażemy rodzicom chorej dziewczynki. Od trzech lat wspieramy w ten sposób leczenie i rehabilitację dzieci z naszej gminy. Serdecznie dziękuje Mieszkańcom za udział w tych zbiórkach i wielkie serca, które symbolizuje kształt tego kontenera – mówi burmistrz.   
23-02-2024

Międzyrzecz na turystycznym szlaku ze Świebodzinem i Sulęcinem

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz na turystycznym szlaku ze Świebodzinem i Sulęcinem
Wspólne inwestycje w zakresie turystyki były tematem spotkania burmistrzów trzech sąsiadujących ze sobą gmin; Remigiusza Lorenza z Międzyrzecza, Tomasza Sielickiego ze Świebodzina i Dariusza Ejcharta z Sulęcina.
 
 
W 2022 r. gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin utworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny, dzięki czemu w ciągu kilku najbliższych lat dostaną dodatkowo ponad 56 mln zł. na rozmaite inwestycje. Między innymi na rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. – Mamy podobne walory turystyczne, czyli jeziora, lasy i zabytki, dlatego możemy je promować pod jedną marką – zaznacza Remigiusz Lorenz.
Wspólne inwestycje turystyczno-rekreacyjne były tematem spotkania burmistrzów Międzyrzecza, Świebodzina i Sulęcina, które odbyło się 21 lutego w międzyrzeckim ratuszu.
 
- Rozmawialiśmy między innymi o ścieżce rowerowej z Międzyrzecza do Świebodzina, która wytyczona została wzdłuż łączącej oba miasta drogi. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego opracowaliśmy już jej projekt od naszego miasta do granicy z gminą Świebodzin. Miłośnicy turystyki rowerowej będą mogli dojechać nią na przykład do lapidarium i kolejki ogrodowej w Nietoperku, Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie czy dawnego zespołu cysterskiego w Paradyżu – informuje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Kolejnym tematem była rewitalizacja kąpieliska nad jeziorem Głębokie koło Międzyrzecza. – Przebudujemy tam drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem. Planujemy też budowę toalety z przebieralnią oraz montaż pływających pomostów – dodaje R. Lorenz.    
23-02-2024

Komunikat PFRON

Ilustracja do informacji: Komunikat PFRON
W dniu 1 marca 2024 r. o godz. 10.00 rusza kolejny nabór w programie samochodowym PFRON!
 
 
Kto może skorzystać?
Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która na stałe porusza się na wózku inwalidzkim.
Jakie auto może zostać dofinansowane?
Samochód, który jest dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy, nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat.
 
Wysokość dofinansowania
 
1. dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę
z niepełnosprawnością:
  • do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu
  • nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%
  • nadwyżka 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%
 
2. dla samochodu dostosowanego do przewozu pasażera będącego osobą
z niepełnosprawnością:
  • do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu
  • nadwyżka 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%
  • nadwyżka 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%
Jak złożyć wniosek?
 
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/
Aby złożyć wniosek trzeba posiadać adres e-mail i profil zaufany. Wniosek może zostać przez pełnomocnika.
Konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW - nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych naborów.
Konieczne jest załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
 
Wzór zaświadczenia lekarskiego:
 
Więcej informacji:
 
Zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze
(tel. 68 422 78 07 lub 25, e-mail: e-mail). 
22-02-2024

Droga w Kalsku doczeka się remontu

Ilustracja do informacji: Droga w Kalsku doczeka się remontu
Do końca grudnia gmina wybuduje drogę we wsi Kalsko. Gwarancją jest umowa na dotację, podpisana 21 lutego przez wicemarszałka woj. lubuskiego Zbigniewa Jana Kołodzieja oraz burmistrza Remigiusza Lorenza i skarbnika gminy Kamilę Anioł-Szymańską.
 
 
Umowa dotyczy dotacji przyznanej gminie przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Dostaliśmy w 826 tys. 987 zł. Dzięki podpisanej dziś umowie będziemy mogli ogłosić przetarg – informuje R. Lorenz.
 
Podpisanie umowy odbyło się dziś w międzyrzeckim ratuszu. Oprócz burmistrza R. Lorenza, skarbnika K. Anioł-Szymańskiej i wicemarszałka Z. Kołodzieja wzięła w nim udział kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu Katarzyna Szadkowska oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego: zastępca dyrektora departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Gembara i Ewelina Warszawa - kierownik Wydziału Wdrażania Programów.
 
Remont wiejskiej drogi powinien się zakończyć jeszcze w tym roku. Oprócz utwardzenia jej gruntowej nawierzchni, projekt zakłada budowę oświetlenia i łączników z biegnącą równolegle do niej drogą powiatową.
 
Burmistrz zaznacza, że tylko w tej kadencji gmina wybudowała aż 12 dróg oraz dostała dotacje na remonty sześciu kolejnych.
– Jedną z nich jest właśnie droga w Kalsku, a dwie inne – we wsi Wysokiej i ulicę Ściegiennego w Międzyrzeczu – przekazaliśmy już do przebudowy wykonawcom – dodaje R. Lorenz.
20-02-2024

Skatepark będzie gotowy już na wiosnę!

Ilustracja do informacji: Skatepark będzie gotowy już na wiosnę!
Rozpoczęła się budowa skateparku z pumptrackiem. – Zamontujemy tam dziewięć urządzeń do trenowania rozmaitych tricków na deskorolkach i wyczynowych rowerach BMX – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Skatepark z pumptrackiem powstają na Winnicy, przy drodze do wsi Święty Wojciech na wysokości suszarni. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że przed kilku laty dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina utworzyła tam park i potem usypała górkę saneczkową. - Teraz budujemy w tym miejscu skatepark z pumptrackiem, które podniosą walory rekreacyjne tego miejsca – dodaje samorządowiec.
 
Ogłoszony przez gminę przetarg wygrała firma Taurus z Zielonej Góry, która przejęła już plac budowy i zaczęła inwestycję od wylewania płyty o wymiarach 24 na 28 metrów. Kolejnym krokiem będzie montaż dziewięciu urządzeń do trenowania rozmaitych tricków na deskorolkach i rowerach wyczynowych BMX oraz budowa pumptracku o długości około 100 m.
 
- Powstanie tam również oświetlenie, ławeczki i kosze na śmieci. Planujemy też montaż monitoringu – zaznacza Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Prace mają się zakończyć 31 marca. Gmina zapłaci wykonawcy 1 mln. 349 tys. 310 zł. – Z własnego budżetu wyłożymy niespełna dziesięć procent tej kwoty, gdyż na realizację tego zadania dostaliśmy rządową dotację w wysokości 1 mln. 214 tys. zł – wylicza R. Lorenz.
1 2 3 4 5 6 ... 369