Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

06-11-2015

Międzyrzecki Ośrodek Kultury

Międzyrzecki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury. Działalność Ośrodka to upowszechnianie kultury w zakresie profesjonalnym i amatorskim w różnych formach oraz edukacja kulturalna poprzez uczestnictwo w sekcjach i kołach zainteresowań. Międzyrzecki Ośrodek Kultury to nazwa, pod którą działa:
  • dom kultury 
  • biblioteka
  • 4 filie biblioteczne na terenie gminy 
  • kino
 
 
Międzyrzecki Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania merytoryczne w trzech pionach:
• pracy odtwórczej,
• pracy twórczej poprzez kształcenie artystyczne, 
• bibliotecznym,
Staraniem naszym jest zagwarantowanie rozwoju aktywności kulturalnej poprzez uczestnictwo w kulturze osób w różnym wieku.

Praca odtwórcza:
• organizacja imprez kulturalnych o charakterze profesjonalnym, 
• nawiązywanie współpracy z agencjami estradowymi, teatrami, filharmoniami,
• organizacja seansów filmowych, współpraca z dystrybutorami,

Działalność twórcza:
Kształcenie artystyczne dzieci , młodzieży i dorosłych w klubach, sekcjach i  kołach zainteresowań. Prowadzona jest również współpraca merytoryczna MOK z zespołami działającymi w gminie Międzyrzecz:
• Ludowy Zespół Śpiewaczy POD  GRUSZĄ w Kursku
• Zespół Śpiewaczy KĘSZYCZANKI w Kęszycy Leśnej
• Zespół Śpiewaczy ALE BABKI w Pieskach
• Zespół ECHO przy Klubie Seniora w Międzyrzeczu
• Dziecięcy Zespół LAS GAMA w Kęszycy Leśnej
oraz współpraca z Bractwem Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej
Prezentacja działalności kulturalnej to imprezy dla społeczeństwa w formie koncertów, prezentacji, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw prac artystycznych, konkursów, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego w każdej dziedzinie. Są to stałe zamierzenia realizowane w trybie cyklicznym lub okazjonalnym. 
 
Imprezy cykliczne:
• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
• Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych, prezentacje rejonowe,
• Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z sekcji MOK, 
• Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmnistrza Międzyrzecza, 
• Eliminacje Gminne i Powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, 
• Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe,
• Gminny Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki, 
• Powiatowy Młodzieżowy Festiwal Piosenki, 
• Prezentacje Powiatowe Dziecięcych Zespołów Teatralnych PRO ARTE,
• Prezentacje Powiatowe Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych PRO ARTE,
• Festyn Majowy,
• Dni Międzyrzecza,
• Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach,
• Warsztaty artystyczne i zajęcia podczas wakacji dla dzieci i młodzieży, 
• festyny wakacyjne,
• „Pożegnanie Lata”,
• Dożynki Gminne,
• Święto Obry i Paklicy,
• Obchody Święta Niepodległości,
• Mikołajki dla dzieci.
 
                       Dni Międzyrzecza                             Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach
 
  
  Święto Obry i Paklicy                                                             Pożegnanie lata
 
  
W strukturze organizacyjnej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury znaczną pozycję zajmuje biblioteka, w skład której wchodzą:
• oddział dla dorosłych
• czytelnia dla dorosłych 
• oddział dla dzieci
• czytelnia dla dzieci
• księgozbiór pedagogiczny
Gminę Międzyrzecz obsługują filie biblioteczne w Kaławie, Kursku, Bukowcu i Bobowicku. Oprócz bogatej oferty książek i czasopism biblioteka posiada księgozbiór książki mówionej i księgozbiór literatury zagranicznej. Prowadzona jest współpraca z biblioteką uniwersytecką w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Biblioteką Raczyńskich i bibliotekami wojewódzkimi.
 
Zadania biblioteki:
• udostępnianie księgozbioru,
• uzupełnianie i katalogowanie księgozbioru,
• prowadzenie lekcji bibliotecznych,
• szkolenia dla pracowników  bibliotek powiatu międzyrzeckiego,
• prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych,
• organizacja spotkań autorskich,
• wystawy,
• promocja czytelnictwa wśród dzieci „Cała Polska czyta dzieciom”, „Noc z Baśniami”
 
 
  
Ferie zimowe
 
 
  
Ferie zimowe
 
 
 ZESPOŁY I SEKCE ZAINTERESOWAŃ W MOK
 
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE
Klub działa w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury od 30 lat. 
W zajęciach nauki tańca uczestniczą  dzieci od 7-go roku życia, młodzież i dorośli. 
Pary taneczne prezentują się na pokazach tanecznych, koncertach i turniejach tańca towarzyskiego w kraju i za granicą. W klubie tańczą pary z klasą D, E, C, B.
 
 
 
Studio Piosenki
Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież pragnąca kształcić umiejętności wokalne. Młodzi wykonawcy prezentują się na imprezach wojewódzkich i krajowych, oraz śpiewają na imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury. Są laureatami wielu festiwali i konkursów piosenki na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 
  
 
Sekcja plastyczna
Dzieci z sekcji plastycznej doskonalą swoje umiejętności oraz poznają nowe techniki plastyczne. Swoje dzieła prezentują na wystawach, biorą udział w konkursach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Aktywnie uczestniczą w warsztatach malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych.
 
  
 
  
 
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
ul. Konstytucji 3 Maja 30
66-300 Międzyrzecz
czynne od pon. do pt. w godz. 8:00 - 15:00
tel.  95 74118 02
 
Biblioteka Publiczna
os. Centrum 8
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 74128 58
Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych  czynna od pon. do pt. w godz. 10.00-18.00, sob. w godz. 10.00-15.00
Wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci czynna od pon. do pt.  w godz. 10.30-17.30
1 2